Офіційний веб-сайт
Наприклад, 18.01.2019
Наприклад, 18.01.2019
Для людей з вадами зору

Починаючи з 2017 року, відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про політичні партії в Україні" (далі — Закон) політичні партії, які були  суб’єктами виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або брали  участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також політичні партії, які отримують державне фінансування, будуть зобов’язані пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення  таких виборів чи отримання державного фінансування.

Аудиторські фірми, які будуть проводити незалежний фінансовий аудит, мають, відповідно до Закону, відповідати таким критеріям:

  1. аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
  2. аудиторська  фірма має досвід надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання, зокрема виконала не менше двох завдань з аудиту  або інших аудиторських послуг для суб’єктів господарювання протягом останніх трьох років;
  3. у  складі  аудиторської  фірми  наявні  не менш як десять працівників,  які  безпосередньо  залучені до надання аудиторських послуг  і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладено трудовий договір;
  4. не  менш  як  три  працівники  аудиторської  фірми  мають сертифікат, що визначає їхню кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;
  5. щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох років становить не менше трьох мільйонів гривень;
  6. аудиторська  фірма  уклала договір страхування відповідальності перед   третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності) на  суму  не  менш  як десять мільйонів гривень. При цьому договір страхування  повинен діяти протягом усього  періоду  надання аудиторських послуг.

У зв'язку з цим НАЗК надає до уваги політичних партій орієнтовний перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 17 Закону, та надали підтверджуючі документи щодо відповідності цим критеріям.

1.

 ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН", (ЄДРПОУ 23731031)

 044-222-60-10

 office@hlb.com.ua

 www.hlb.com.ua

2.

 ПрАТ АФ "ДЕ ВІЗУ", (ЄДРПОУ 22917414)

 044-279-00-00, 044-279-40-00

 info@devisu.ua

 www.devisu.ua

3.

 ТОВ "МАГ", (ЄДРПОУ 23510442)

 044-284-10-90, 044-284-10-91

 iag@iag.com.ua

 www.iag.com.ua

4.

 ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ, (ЄДРПОУ  31586485)

 044-351-11-78,  044-351-11-79

 voloshchuk@kreston.com.ua

 www.kreston-gcg.com

5.

 ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ",  (ЄДРПОУ 33306921)

 044-490-30-00, 044-490-30-30

 kyiv@ua.ey.com

 www.ey.com.ua

6.

 ТОВ "АФ "ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ",(ЄДРПОУ 34619277)

 044-501-25-31

 pkf@pkf.kiev.ua

 www.pkf.kiev.ua

7.

 ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС", (ЄДРПОУ 34764976)

 044-484-33-64, 044-484-32-11

 info@ua.gt.com

 www.grantthornton.ua

8.

 ТОВ "АК "П.С.П. АУДИТ", (ЄДРПОУ  36412992)

 044-281-06-07

 office@pspaudit.com.ua

 www.pspaudit.com.ua

9.

 АК-ТОВ "УПК-АУДИТ ЛТД.", (ЄДРПОУ  30674018)

 044-230-47-33, 044-230-47-34

 upk-audit@upk-audit.com.ua

 www.upk-audit.com.ua

10.

 ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", (ЄДРПОУ  30373906)

 044-284-18-65, 044-284-18-66

 info@bakertilly.ua

 www.bakertilly.ua

11.

 ТОВ "БДО", (ЄДРПОУ 20197074)

 056-370-30-44, 056-370-30-45

 office@bdo.com.ua

 www.bdo.com.ua

12
ТОВ "Аудиторська компанія "ДК-Україна" (ЄДРПОУ 32409677)

044-233-64-64, 032-298-85-40

 audit@dk.ua
 www.dk.ua

НАЗК наголошує, що зазначений перелік аудиторських фірм не є вичерпним. Політичні партії мають право залучати до проведення незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру будь-які аудиторські фірми, які відповідають критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 17 Закону.