Офіційний веб-сайт
Наприклад, 20.10.2017
Наприклад, 20.10.2017
Для людей з вадами зору

Державне фінансування

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до внесених змін до Закону України "Про політичні партії в Україні", розпочалося  з третього кварталу 2016 року.

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій – досягнення європейської демократії".

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до внесених змін до Закону України "Про політичні партії в Україні", розпочалося  з третього кварталу 2016 року.

Отже, на сьогодні реалізовано вимоги Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо надання держаного фінансування статутної діяльності політичних партій на суму 141647,55 тис. грн.

Наразі в суспільстві залишається актуальним питання про доцільність надання такого фінансування політичним партіям з державного бюджету України.

 Майже у всіх розвинених державах передбачено державне фінансування політичних партій.  В Європі таку стратегію практикують ще з 50-60-х років минулого сторіччя. Існує ціла низка критеріїв, за якими приймається рішення про державне фінансування партій. Найпоширенішими є критерії розподілу державних коштів з урахуванням кількості отриманих на виборах голосів, така практика застосовується в Бельгії, Словаччині, або у формі грантів чи винагород за подолання певного прохідного бар’єру (Швеція, Естонія).                       У Греції, Франції та Німеччині фінансування статутної діяльності партій відбувається заздалегідь і не залежить від того, чи представлені вони у парламенті.

Державне фінансування політичних партій дозволить посилити рівень фінансової, організаційної та кадрової спроможності партій, дасть змогу диверсифікувати джерела фінансування партійної діяльності, зменшити рівень залежності партій від великих донорів, зменшити ризики корупції у політиці за рахунок зменшення залежності партій від приватних донорів, дасть змогу компенсувати скорочення кількості членів партій і, відповідно, надходжень від членських внесків, переорієнтувати діяльність партій з постійного пошуку джерел фінансування на внутрішньопартійний розвиток, створити умови для чесної та вільної політичної конкуренції, розвитку нових партій.

Законом України «Про політичні партії в Україні» було запроваджено не тільки державне фінансування політичних партій, але й  щоквартальну звітність для політичних партій, встановлено максимальний розмір суми внеску від фізичних та юридичних осіб, та передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення встановленого порядку або строків подання звітів політичних партій, подання завідомо недостовірних відомостей у звітах політичних партій, порушення порядку надання або отримання внесків, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичних партій. Завдяки чинному Закону України «Про політичні партії в Україні» відповідальність політичних партій за різноманітні порушення збільшилася й чіткіше врегульована.

Таким чином, державне фінансування статутної діяльності політичних партій є ключовим інструментом  підвищення фінансової прозорості діяльності політичних партій.