Офіційний веб-сайт
Наприклад, 30.04.2017
Наприклад, 30.04.2017
Для людей з вадами зору

Громадська рада

Календарний план з підготовки та проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

Календарний план з підготовки та проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

 1. Прийом та опрацювання заяв і доданих до них документів від делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради: 26 січня – 14 лютого 2017 року.
 2. Формування списків делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради: 26 січня – 15 лютого 2017 року.
 3. Оприлюднення на Урядовому порталі та на веб-сайті Національного агентства списків делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради: 16 лютого 2017 року.
 4. Проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради: 24 лютого 2017 року.
 5. Внесення до Кабінету Міністрів України протоколу установчих зборів разом із проектом рішення Кабінету Міністрів України про утворення Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції та затвердження її складу: 1 березня 2017 року.
 6. Оприлюднення рішення Кабінету Міністрів України про утворення Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції та затвердження її складу разом з протоколом установчих зборів: наступного робочого дня після прийняття рішення КМУ.

Триває прийом документів для участі у конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

Звертаємо увагу представників громадських об'єднань, що до 14 лютого 2017 року триває прийом документів для участі у конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 34-р "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" 26 січня розпочався прийом документів для участі у конкурсі з формування Громадської ради.

Конкурс проводиться шляхом рейтингового голосування з відбору 15 кандидатів до складу Громадської ради на установчих зборах делегатами громадських об'єднань.

Установчі збори з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції відбудуться 24 лютого 2017 року о 10:00 у приміщенні Національного агентства за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, актова зала (реєстрація учасників розпочнеться о 9:00).

Право делегата громадського об'єднання на участь в установчих зборах підтверджується документом, який посвічує його особу.

До участі в установчих зборах допускаються громадські об'єднання, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

 • Громадське об'єднання може запропонувати для участі в установчих зборах не більш як одного делегата громадського об'єднання та кандидата до складу Громадської ради.
 • Одна і та сама особа не може бути одночасно делегатом громадського об'єднання та кандидатом до складу Громадської ради.
 • Для участі в установчих зборах громадське об'єднання подає уповноваженій посадовій особі, відповідальній за проведення конкурсу з формування Громадської ради (далі – Уповноважена особа), заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об'єднання, із зазначенням прізвища та ініціалів делегата громадського об'єднання.

До заяви додаються:

 • копії свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та статуту громадського об'єднання, скріплені печаткою такого об'єднання (у разі наявності);
 • документи, що підтверджують провадження діяльності громадського об'єднання за напрямом запобігання корупції не менш як два роки;
 • біографічна довідка делегата громадського об'єднання із зазначенням контактного телефону та електронної адреси.
 • У разі коли громадське об'єднання пропонує кандидата до складу Громадської ради, крім зазначених документів, подаються:
 • заява кандидата про згоду на участь у роботі Громадської ради;
 • біографічна довідка кандидата із зазначенням інформації про досвід роботи у сфері запобігання корупції та досягнення в зазначеній сфері, контактного телефону та електронної адреси;
 • копія паспорта, засвідчена кандидатом;
 • письмова згода на обробку персональних даних.

Прийняття заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

Списки делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради оприлюднюються не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення установчих зборів на Урядовому порталі.

Документи можна подати особисто (м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, каб. 510, 625-626; пн – чт з 09.00 до 18.00, пт – з 09.00 до 16.45), направити поштою (01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28) або надіслати на електронну адресу (i.tkachenko@nazk.gov.ua) у термін до 14 лютого 2017 року включно.

Документи, подані після закінчення зазначеного терміну, не розглядаються.

Контактні особи: Валентина Зайвенко, тел.: (044) 200 08 31, e-mail: v.zaivenko@nazk.gov.ua; Ольга Пацюченко, тел.: (044) 200 08 24.

Уповноважена посадова особа, відповідальна за проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції: Ігор Ткаченко, тел.: (044) 200 08 24, е-maili.tkachenko@nazk.gov.ua.

Акредитація для представників ЗМІ проводиться до 23 лютого за адресою  електронної пошти press@nazk.gov.ua.

Відповідне оголошення про проведення конкурсу опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр" від 25 січня 2017 року та на Урядовому порталі (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249681988&cat_id=249002081http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249681954&cat_id=247229077).

Додатково:

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 34-р "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2017-%D1%80)
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при НАЗК" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/555-2016-р)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 140 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/140-2015-п)
 • Списки кандидатів
 • Списки делегатів
 • Відмова