Офіційний веб-сайт
Наприклад, 21.02.2017
Наприклад, 21.02.2017
Для людей з вадами зору

Громадська рада

Склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 140 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції"

Відповідно до Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 140 (далі – Порядок), Кабінет Міністрів України приймає рішення про проведення конкурсу, визначає уповноважену особу, відповідальну за проведення конкурсу, та затверджує план заходів з його проведення.

План заходів включає:

 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 • подання громадськими об’єднаннями документів, визначених цим Порядком;
 • формування списків делегатів громадських об’єднань та кандидатів до складу Громадської ради;
 • проведення установчих зборів;
 • оформлення протоколу за підсумками установчих зборів;
 • затвердження складу Громадської ради при Національному агентстві.

Оголошення про проведення конкурсу розміщується на Урядовому порталі та в газеті "Урядовий кур’єр" протягом п’яти робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення конкурсу, але не пізніше ніж за тридцять календарних днів до проведення установчих зборів, із зазначенням:

 • умов та строків проведення конкурсу;
 • прізвища та ініціалів уповноваженої особи, номера телефону, адреси електронної пошти.

Для участі в установчих зборах уповноваженій особі подається заява у довільній формі, підписана керівником громадського об’єднання, а також визначений перелік документів.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за десять календарних днів до їх проведення.

До участі в установчих зборах допускаються громадські об’єднання, які є юридичними особами та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування делегатами громадських об’єднань за кандидатів до складу Громадської ради.

Громадська рада при Національному агентстві формується у складі п’ятнадцяти осіб, обраних за результатами конкурсу.

На сьогоднішній день розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" визначено уповноважену посадову особу, відповідальну за проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Уповноважена особа) – керівника апарату Національного агентства Ткаченка Ігоря Валентиновича.

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 555-р Уповноваженою особою було підготовлено та внесено на розгляд членам Національного агентства проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (стосовно проведення конкурсу та затвердження плану заходів щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції).

За результатами обговорення зазначений проект розпорядження схвалено рішенням Національного агентства від 08.09.2016 № 25 та направлено до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі на погодження в установленому порядку.

Станом на 28.09.2016 проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Після завершення процедури погодження з усіма заінтересованими органами проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" буде внесено до Кабінету Міністрів України. Національне агентство з питань запобігання корупції проводитиме заходи щодо формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції після ухвалення Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акту.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015  р. № 140 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/140-2015-п)
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/555-2016-р)
 • Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.09.2016 № 25 "Про схвалення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" за посиланням.

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" подано до Кабінету Міністрів України 22 листопада 2016 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (далі – проект розпорядження) подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

Проектом розпорядження пропонується затвердити план заходів щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Цей проект розпорядження погодили Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство фінансів України без зауважень.

За результатами проведення правової експертизи отримано висновок Міністерства юстиції України із зауваженнями в частині невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції"

Календарний план з підготовки та проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

 1. Прийом та опрацювання заяв і доданих до них документів від делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради: 26 січня – 14 лютого 2017 року.
 2. Формування списків делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради: 26 січня – 15 лютого 2017 року.
 3. Оприлюднення на Урядовому порталі та на веб-сайті Національного агентства списків делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради: 16 лютого 2017 року.
 4. Проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради: 24 лютого 2017 року.
 5. Внесення до Кабінету Міністрів України протоколу установчих зборів разом із проектом рішення Кабінету Міністрів України про утворення Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції та затвердження її складу: 1 березня 2017 року.
 6. Оприлюднення рішення Кабінету Міністрів України про утворення Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції та затвердження її складу разом з протоколом установчих зборів: наступного робочого дня після прийняття рішення КМУ.

 

Триває прийом документів для участі у конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

Звертаємо увагу представників громадських об'єднань, що до 14 лютого 2017 року триває прийом документів для участі у конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 34-р "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" 26 січня розпочався прийом документів для участі у конкурсі з формування Громадської ради.

Конкурс проводиться шляхом рейтингового голосування з відбору 15 кандидатів до складу Громадської ради на установчих зборах делегатами громадських об'єднань.

Установчі збори з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції відбудуться 24 лютого 2017 року о 10:00 у приміщенні Національного агентства за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, актова зала (реєстрація учасників розпочнеться о 9:00).

Право делегата громадського об'єднання на участь в установчих зборах підтверджується документом, який посвічує його особу.

До участі в установчих зборах допускаються громадські об'єднання, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

Громадське об'єднання може запропонувати для участі в установчих зборах не більш як одного делегата громадського об'єднання та кандидата до складу Громадської ради.

Одна і та сама особа не може бути одночасно делегатом громадського об'єднання та кандидатом до складу Громадської ради.

Для участі в установчих зборах громадське об'єднання подає уповноваженій посадовій особі, відповідальній за проведення конкурсу з формування Громадської ради (далі – Уповноважена особа), заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об'єднання, із зазначенням прізвища та ініціалів делегата громадського об'єднання.

До заяви додаються:

копії свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та статуту громадського об'єднання, скріплені печаткою такого об'єднання (у разі наявності);

документи, що підтверджують провадження діяльності громадського об'єднання за напрямом запобігання корупції не менш як два роки;

біографічна довідка делегата громадського об'єднання із зазначенням контактного телефону та електронної адреси.

У разі коли громадське об'єднання пропонує кандидата до складу Громадської ради, крім зазначених документів, подаються:

заява кандидата про згоду на участь у роботі Громадської ради;

біографічна довідка кандидата із зазначенням інформації про досвід роботи у сфері запобігання корупції та досягнення в зазначеній сфері, контактного телефону та електронної адреси;

копія паспорта, засвідчена кандидатом;

письмова згода на обробку персональних даних.

Прийняття заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

Списки делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради оприлюднюються не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення установчих зборів на Урядовому порталі.

Документи можна подати особисто (м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, каб. 510, 625-626; пн – чт з 09.00 до 18.00, пт – з 09.00 до 16.45), направити поштою (01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28) або надіслати на електронну адресу (i.tkachenko@nazk.gov.ua) у термін до 14 лютого 2017 року включно.

Документи, подані після закінчення зазначеного терміну, не розглядаються.

Контактні особи: Валентина Зайвенко, тел.: (044) 200 08 31, e-mail: v.zaivenko@nazk.gov.ua; Ольга Пацюченко, тел.: (044) 200 08 24.

Уповноважена посадова особа, відповідальна за проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції: Ігор Ткаченко, тел.: (044) 200 08 24, е-mail: i.tkachenko@nazk.gov.ua.

Акредитація для представників ЗМІ проводиться до 23 лютого за адресою  електронної пошти press@nazk.gov.ua.

Відповідне оголошення про проведення конкурсу опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр" від 25 січня 2017 року та на Урядовому порталі (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249681988&cat_id=249002081; http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249681954&cat_id=247229077).

Додатково:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 34-р "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2017-%D1%80)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/555-2016-р)

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 140 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/140-2015-п)