Офіційний веб-сайт
Наприклад, 22.01.2017
Наприклад, 22.01.2017
Для людей з вадами зору

Громадська рада

Склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 140 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції"

Відповідно до Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 140 (далі – Порядок), Кабінет Міністрів України приймає рішення про проведення конкурсу, визначає уповноважену особу, відповідальну за проведення конкурсу, та затверджує план заходів з його проведення.

План заходів включає:

 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 • подання громадськими об’єднаннями документів, визначених цим Порядком;
 • формування списків делегатів громадських об’єднань та кандидатів до складу Громадської ради;
 • проведення установчих зборів;
 • оформлення протоколу за підсумками установчих зборів;
 • затвердження складу Громадської ради при Національному агентстві.

Оголошення про проведення конкурсу розміщується на Урядовому порталі та в газеті "Урядовий кур’єр" протягом п’яти робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення конкурсу, але не пізніше ніж за тридцять календарних днів до проведення установчих зборів, із зазначенням:

 • умов та строків проведення конкурсу;
 • прізвища та ініціалів уповноваженої особи, номера телефону, адреси електронної пошти.

Для участі в установчих зборах уповноваженій особі подається заява у довільній формі, підписана керівником громадського об’єднання, а також визначений перелік документів.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за десять календарних днів до їх проведення.

До участі в установчих зборах допускаються громадські об’єднання, які є юридичними особами та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування делегатами громадських об’єднань за кандидатів до складу Громадської ради.

Громадська рада при Національному агентстві формується у складі п’ятнадцяти осіб, обраних за результатами конкурсу.

На сьогоднішній день розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" визначено уповноважену посадову особу, відповідальну за проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Уповноважена особа) – керівника апарату Національного агентства Ткаченка Ігоря Валентиновича.

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 555-р Уповноваженою особою було підготовлено та внесено на розгляд членам Національного агентства проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (стосовно проведення конкурсу та затвердження плану заходів щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції).

За результатами обговорення зазначений проект розпорядження схвалено рішенням Національного агентства від 08.09.2016 № 25 та направлено до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі на погодження в установленому порядку.

Станом на 28.09.2016 проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Після завершення процедури погодження з усіма заінтересованими органами проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" буде внесено до Кабінету Міністрів України. Національне агентство з питань запобігання корупції проводитиме заходи щодо формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції після ухвалення Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акту.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015  р. № 140 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/140-2015-п)
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/555-2016-р)
 • Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.09.2016 № 25 "Про схвалення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" за посиланням.

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" подано до Кабінету Міністрів України 22 листопада 2016 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 555-р "Деякі питання проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції" (далі – проект розпорядження) подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

Проектом розпорядження пропонується затвердити план заходів щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Цей проект розпорядження погодили Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство фінансів України без зауважень.

За результатами проведення правової експертизи отримано висновок Міністерства юстиції України із зауваженнями в частині невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції"