Офіційний веб-сайт
Наприклад, 17.01.2019
Наприклад, 17.01.2019
Для людей з вадами зору

Як вiдбувався запуск нового антикорупцiйного органу - Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї

Як вiдбувався запуск нового антикорупцiйного органу державної влади - Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та яких результатiв вже вдалось досягнути за першi 5 мiсяцiв роботи - коротко у iнфографiцi.

Як вiдбувався запуск нового антикорупцiйного органу державної влади - Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та яких результатiв вже вдалось досягнути за першi 5 мiсяцiв роботи - коротко у iнфографiцi.

Загальна інформація про «запуск» НАЗК

Організація діяльності НАЗК

 • 30 березня 2016року – HAЗК зареєстровано як юридичну особу.
 • З 29 квітня 2016 року – забезпечено приміщенням за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 28.
 • 12 травня 2016 року – НАЗК зареєстровано як розпорядника та одержувача коштів (можливість здійснювати оперативну та фінансово-господарську діяльність).
 • Розпорядженням КМУ від 06 липня 2016 року № 466-р здійснено перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених НАЗК на 2016 рік, що дозволило розпочати процедури закупівлі матеріально-технічних засобів, офісних меблів та обладнання.
 • З 10 серпня 2016 року розпочав роботу офіційний веб-сайт НАЗК, який було створено за сприяння проекту ПРООН в Україні «Прозорість та доброчесність публічного сектору України».
 • 14 серпня 2016 року НАЗК було заявлено про початок своєї повноцінної роботи як органу державної влади за усіма напрямками антикорупційної діяльності, а також визначено датою початку його діяльності 15 серпня 2016 року.

Кадрова робота

 • На сьогодні обрано чотирьох з п’яти членів НАЗК (конкурс триває).
 • Призначено керівника апарату НАЗК та його заступника.
 • Чисельність апарату НАЗК –311 осіб.
 • Станом на 10 жовтня 2016 року в НАЗК працює 204 особи (64% від загальної кількості працівників).

СТАН РОБОТИ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Антикорупційна політика

 • НАЗК ведеться робота з організації заходів, пов’язаних із удосконаленням антикорупційної політики, зокрема готуються зміни до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки.
 • Підготовлено проект розпорядження КМУ щодо визначення одного з членів Національного агентства національним координатором з питань реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (рішення № 2 від 24 червня 2016 року).
 • Затверджено порядок проведення НАЗК антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (рішення № 1 від 28 липня 2016 року, зареєстроване в Мін’юсті
 • 25 серпня 2016 року за № 1184/29314).
 • Затверджено перелік основних статистичних показників діяльності НАЗК (рішення № 7 від 11 серпня 2016 року).
 • На постійній основі проводяться заходи з підготовки та підвищення кваліфікації співробітників НАЗК (до кінця року заплановано проведення 27 тренінгів, з них 15 вже відбулося), а також ведеться робота з напрацювання тренінгового навчального курсу для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо правових засад та практичних аспектів запобігання корупції.
 • Підготовлено комунікаційну стратегію НАЗК.
 • Вживаються заходи щодо налагодження контактів та започаткування співробітництва між антикорупційними органами України та інших країн (наприкінці жовтня 2016 року заплановано підписання Меморандуму з Антикорупційним органом Республіки Італія, очікується підписання Меморандумів з антикорупційними органами Польщі, Франції, Румунії, Хорватії, низки інших держав).
 • Завершується підготовка методології оцінки рівня корупції та забезпечується проведення першої щорічної оцінки.
 • Спільно з Радою Європи забезпечується розробка Методології оцінки ефективності роботи НАЗК.
 • За участі з ЕUAM здійснюється робота над Стратегією розвитку НАЗК.

 

Діяльність із запобігання та виявлення корупції

Розроблено та затверджено:

 • Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків (рішення № 2 від 17 червня 2016 року, зареєстроване в Мін’юсті 19 липня 2016 року за № 987/29117);
 • Порядок проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції (рішення № 2 від 11 серпня 2016 року, зареєстроване в Мін’юсті 08 вересня 2016 року за № 1230/29360).
 • Схвалено Порядок надання згоди НАЗК на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми.

Підготовлено проекти:

 • Порядку роботи з повідомленнями про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • Методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади як обов’язкової складової антикорупційних програм відповідних органів.
 • З метою реалізації повноважень НАЗК щодо координації, методичного забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, НАЗК ініційовано внесення змін до постанови КМУ від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», якою затверджено Типове положення про відповідні підрозділи (проект подано до Мін’юсту для проведення його правової експертизи).
 • Також здійснюється збір і узагальнення інформації від ЦОВВ та ОДА щодо функціонування в їх апаратах, територіальних органах та підвідомчих установах уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з метою проведення аналізу ефективності їх діяльності та розробки відповідних пропозицій щодо посилення їх ролі.
 • Створено міжвідомчу робочу групу щодо припинення здійснення Мін’юстом повноважень із забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, і надання інформації з нього, та започаткування ведення НАЗК Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

 • З метою формування єдиного підходу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб до розуміння і дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запроваджених Законом України «Про запобігання корупції», НАЗК рішенням № 2 від 14 липня 2016 року затвердило Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
 • Крім того, розроблено Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів (рішення № 10 від 11 серпня 2016 року).
 • Також затверджено Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК (рішення № 5 від 09 червня 2016 року).
 • Вживаються заходи щодо здійснення методичного та консультативного забезпечення виконання законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
 • За отриманими повідомленнями про можливі порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами юридичних осіб публічного права вимог Закону розпочато та проводяться 103 перевірки (74 щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, 17 щодо дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 12 щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав).
 • НАЗК наразі проводить низку перевірок щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

 

Фінансовий контроль та перевірка декларацій, моніторинг способу життя

 • Згідно з рішенням НАЗК від 31 серпня 2016 року № 16 прийнято в постійну (промислову) експлуатацію з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2016 року інформаційно-телекомунікаційну систему «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та забезпечено її функціонування.
 • Затверджено «Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» (розміщені на веб-сайті НАЗК).
 • Створено гарячу лінію для надання консультацій та допомоги декларантам при заповненні електронних декларацій. Надано більше 500 таких консультацій.
 • Підготовлено та передано на реєстрацію до Мін’юсту Порядки:
 • перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій;
 • повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;
 • інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента;
 • Здійснюється підготовка Порядку здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.
 • 10 жовтня 2016 року у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано 24 998 суб’єктів декларування, подано 4 875 декларацій та 250 повідомлень про зміну майнового стану.
 • Крім того, НАЗК проводить регіональну просвітницьку кампанію щодо нової системи фінансового контролю, роз’яснення законодавства з цих питань, практичної демонстрації заповнення декларацій. Наразі такі заходи відбулися в десяти обласних центрах України, а також більше двадцяти державних органах.

Запобігання політичній корупції

З метою забезпечення прозорості фінансування політичних партій НАЗК:

 • затверджено форми заяв до банку чи відділення зв’язку до платіжного документу на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії;
 • затверджено форму звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • погоджено проект постанови ЦВК про форми фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій, порядок їх складання, надсилання та проведення аналізу;
 • розроблено форму повідомлення рахункової палати та НАЗК про відкриття/закриття рахунків політичних партій;
 • затверджено Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • затверджено Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • встановлено визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та виборчому законодавстві України;
 • затверджено розподіл коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2016 році (у ІІІ та ІV кварталах поточного року надано по 25% державного фінансування статутної діяльності чотирьом політичним партіям «НАРОДНИЙ ФРОНТ» ‒ 25 136,4 тис. грн., «ПАРТІЯ «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» ‒ 24 771,8 тис. грн., «Об’єднання «САМОПОМІЧ» ‒ 12 461,65 тис. грн., «Радикальна Партія Олега Ляшка» ‒ 8 453,925 тис. грн. відповідно. Тож, у 2016 році на фінансування статутної діяльності політичних партій з державного бюджету виділено 141 647,550 тис. грн.);
 • прийнято від політичних партій 195 Звітів за І квартал 2016 року і 200 Звітів за ІІ квартал 2016 року (оприлюднено на офіційному веб-сайті НАЗК) та триває робота щодо їх аналізу.
 • Наразі в НАЗК здійснюється підготовка до запровадження електронної системи звітності політичних партій.