НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Департамент антикорупційної політики

Завдання – виконання повноважень Національного агентства щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики

Стаття 5 Конвенції ООН проти корупції

Кожна Держава-учасниця, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, розробляє й здійснює або проводить ефективну скоординовану політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства і яка відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності.

Кожна Держава-учасниця прагне встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції. Кожна Держава-учасниця прагне періодично проводити оцінку відповідних правових інструментів й адміністративних заходів з метою визначення їхньої адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби з нею.

Держави-учасниці, у належних випадках і згідно з основоположними принципами своїх правових систем, взаємодіють одна з одною та з відповідними міжнародними й регіональними організаціями в розробленні заходів, зазначених у цій статті, та сприянні їм. Ця взаємодія може включати участь у міжнародних програмах і проектах, спрямованих на запобігання корупції.

Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Мета: створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний перегляд та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам

Очікувані результати:

 • формування антикорупційної політики здійснюється на основі аналізу якісних даних про корупцію;
 • моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує ефективне і своєчасне коригування антикорупційної політики;
 • громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики. Витяг із завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

Основні Функції Департаменту

 • проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції
 • проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції
 • розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, вжиття заходів із моніторингу, координації та оцінювання ефективності виконання Антикорупційної стратегії
 • здійснення антикорупційної експертизи проектів актів та моніторинг законодавства на предмет виявлення корупціогенних чинників
 • підготовка проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики
 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики
 • організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції
 • забезпечення моніторингу та координації виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції, залучення міжнародної технічної допомоги, обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування
 • інформування громадськості про вжиті Національним агентством заходи щодо запобігання корупції
 • реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції, планування та проведення інформаційних кампаній, моніторинг та аналіз повідомлень у засобах масової інформації, підготовка пропозицій щодо забезпечення реагування в засобах масової інформації.
 • вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
Контакт-центр
Контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.