НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Типові помилки при заповнені Звітів

Найбільш поширені типові помилки, які допускають політичні партії, їх місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, при заповнені Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт):

Найбільш поширені типові помилки, які допускають політичні партії, їх місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, при заповнені Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт):

 1. зазначають інформацію про місцеві організації політичної партії в таблиці «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи», проте до Звіту не додають інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної такої місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, що є порушенням частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»  (далі – Закон) та підпункту 1 пункту 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі – Положення про порядок подання Звіту);
 2. не зазначають інформацію про усі свої місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи в таблиці «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи», що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 3. не додають до Звіту копій документів, що підтверджують відомості, які відображені в Звіті, а саме: довідки про рух коштів на рахунках, правоустановчі документи на майно, копії договорів оренди, безоплатного користування тощо, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 4. зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо внесків на їх підтримку, а саме не відображають в Звітах місцевих організацій політичної партії внески, які були внесені ними на користь політичної партії, що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 5. зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо їх майна, а саме вказують не усе майно, яке перебуває у власності та/або користуванні, що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 6. зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо кількості працівників складу апарату місцевих організацій Партії, що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 7. порушують вимоги законодавства щодо їх фінансування, а саме недотримуються обмежень щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій, їх місцевих організацій певними категоріями осіб (наприклад, юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства), що є порушенням пункту 3 частини першої статті 15 Закону;
 8. порушують вимоги законодавства щодо їх фінансування, а саме, отримують внески на свою підтримку готівкою, що є порушенням частини восьмої статті 14 Закону;
 9. не зазначають місце проживання та реєстраційні  номери  облікових карток платників податків фізичних осіб, які зробили внески, в підпункті 1 пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ Звіту, що є порушенням пункту 2 частини дев’ятої статті 17 Закону та пункту 7 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 10. подають непронумеровані та непрошиті Звіти (не містять на останній сторінці напису «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ____ аркушів»), що є порушенням абзацу другого пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 11. заповнюють Звіти не за всіма передбаченими в них позиціями (залишають пусті графи), що є порушенням пункту 7 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 12. включають додаткові таблиці з показниками (наприклад, у зведеній таблиці Звіту), які не передбачені Формою Звіту, що є порушенням пункту 7 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 13. не заповнюють обов’язкові розділи Звіту, а саме: таблиці «Загальна інформація про політичну партію», «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи», «Зведена таблиця Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», що є порушенням пункту 1 розділу ІІІ Положення про порядок подання Звіту;
 14. не подають Звіт в електронному вигляді на електронному носії, що є порушенням частини сьомої статті 17 Закону та абзацу першого пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 15. подають Звіт в електронному вигляді, який не відповідає Звіту в паперовому вигляді, що є порушенням абзацу четвертого пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 16. подають Звіт в електронному вигляді  з незакритими відомостями про фізичну особу, які належать до інформації з обмеженим доступом (наприклад, не закрито РНОКПП керівника політичної партії на останній сторінці сканованої копії Звіту у форматі PDF), що є порушенням абзацу третього пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
 17. подають Звіти несвоєчасно, що є порушенням частини сьомої статті 17 Закону та пункту 2 розділу  II Положення про порядок подання Звіту.
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
Контакт-центр
Контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.