НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повні перевірки декларацій
Показники Національного агентства з 01.01.2020 р.
560
перевірок зупинено
рішення КСУ №13-р/2020
497
млн.грн. виявлено
як незадекларовані
314
перевірено
суб'єктів Закону
На виконання рішення Конституційного Cуду
України №13-р/2020 від 27.10.2020 кримінальні
провадження підлягають закриттю
97
обгрунтованих
висновків скасовано
Детальний моніторинг діяльності

Результати планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Державній екологічній інспекції України

Герб України

Результати планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції

в Державній екологічній інспекції України

 м. Київ                                                                                           28 серпня 2020 року

Період проведення перевірки: з 14.07.2020 по 25.08.2020.

Період, за який проводилася перевірка: з 29.03.2019 по 13.07.2020.

Відомості про об’єкт перевірки:

Державна екологічна інспекція України, 01042, м. Київ, Новопечерський пров. 3, корпус 2, електронна пошта – info@dei.gov.ua, код ЄДРПОУ 42149108.

Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, 49000,
м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, електронна пошта – dnipr@dei.gov.ua,
код ЄДРПОУ 37988899.

Державна екологічна інспекція Поліського округу, 10014, м. Житомир,
вул. Леха Качинського, 12, електронна пошта – polissya@dei.gov.ua,
код ЄДРПОУ 42163803.

Перевірка проводилась комісією Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення
на перевірку від 13.07.2020 № 23-07/2/20.

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством;
 • підготовка, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі- Закон);
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону.

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Державній екологічній інспекції України встановлено:

 1. Порушення вимог абз. 6 ч. 1 ст. 19 Закону щодо відсутності погодженої Національним агентством Антикорупційної програми Держекоінспекції на 2019 рік.
 2. Порушення вимог ч. 6 ст. 53 Закону щодо неповідомлення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції про можливі ознаки кримінального правопорушення.
 3. Порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону в частині відсутності документів, які визначають механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 4. Порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону щодо відсутності внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 5. Порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону в частині нестворення усіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 6. Порушення вимог ч. 2 ст. 539 Закону в частині невизначення завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

У Державній екологічній інспекції України у Дніпропетровській області встановлено:

 1. Порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 49 Закону та п. 6 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, в частині нездійснення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку.
 2. Порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону в частині відсутності документів, які визначають механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 3. Порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону в частині відсутності внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 4. Порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону в частині нестворення усіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

У Державній екологічній інспекції України Поліського округу встановлено:

 1. Порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону в частині відсутності документів, які визначають механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 2. Порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону в частині відсутності внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 3. Порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону в частині нестворення передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 4. Порушення вимог ч. 2 ст. 539 Закону в частині невизначення завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції Поліського округу окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

 

Висновки:

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

1. Національному агентству внести Голові Державної екологічної інспекції України Мальованому Андрію Миколайовичу припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо:

– усунення порушення вимог пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, ч. 2 ст. 539 Закону України «Про запобігання корупції»;

– проведення службового розслідування з метою виявлення причин
та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Державної екологічної інспекції України вимог абз. 6 ч. 1 ст. 19, ч. 6 ст. 53, пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, ч. 2                ст. 539 Закону України «Про запобігання корупції», керівником Державної екологічної інспекції України у Дніпропетровській області пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції» та керівником Державної екологічної інспекції України Поліського округу пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, ч. 2 ст. 539 Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

2. Національному агентству внести керівнику Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області Шибку Дмитру Віталійовичу припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо:

 • усунення порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 49, пп. 1, 3, 4 ч. 2
  ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції»
 • проведення службового розслідування з метою виявлення причин
  та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Державної екологічної інспекції України у Дніпропетровській області п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції».

3.Національному агентству внести керівнику Державної екологічної інспекції Поліського округу Медведовському Євгенію Валерійовичу припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо:

 • усунення порушення вимог пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції».

4. З метою поліпшення роботи щодо запобігання та виявлення корупції рекомендувати:

Державній екологічній інспекції України:

– привести у відповідність до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 17.03.2020 № 102/20 Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції та посадові інструкції працівників цих підрозділів;

– дотримуватись термінів, встановлених власними організаційно-розпорядчими документами, здійснювати належний контроль за їх виконанням та  забезпечити проведення оцінки корупційних ризиків з дотриманням Методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126;

Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області:

 • привести у відповідність до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 17.03.2020 № 102/20,  посадову інструкцію уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Державній екологічній інспекції Поліського округу:

 • привести у відповідність до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 17.03.2020 № 102/20 Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції та посадові інструкції працівників цих підрозділів.
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.