НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
10
1665
роз'яснень
надано
98
приписів
внесено
850
протоколів
складено
38
всього публічних викликів
щодо надання пояснень
Перевірка конфлікту інтересів

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава»

ЧиннийЧинний
Герб України

 

Картка проєкту

Ініціатор(и) проєкту акта:Мовчан О.В. Мета проєкту акта – удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів Проєкт Закону (реєстр. № 5593-1 від 14.06.2021) включено до порядку денного

 

Резюме антикорупційної експертизи

Національне агентство ідентифікувало корупціогенні фактори, що унеможливлюють прийняття проєкту Закону у запропонованій редакції, зокрема:

невстановлений механізм визначення відповідності/невідповідності складу наглядової ради вимогам щодо незалежності її членів, що може вплинути на об’єктивність такого визначення;

неунормований механізм врегулювання конфлікту інтересів;

неврегульований на рівні закону виключний перелік критеріїв державних унітарних підприємств та господарських товариств, на яких мають утворюватися наглядові ради.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

  1. Відсутність переліку видів, форм рішень, що приймаються суб’єктом владних повноважень, а також строків і порядку прийняття рішень

 

1.1. Проєктом Закону п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (далі – Закон) пропонується викласти в редакції, згідно з якою уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань призначають на посаду та звільняють з посади керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, у разі, якщо склад наглядової ради не відповідає вимогам щодо незалежності її членів.

При цьому в результаті аналізу положень чинних норм Закону та проєкту Закону залишається незрозумілим, як встановлюватиметься відповідність/
невідповідність складу наглядової ради вимогам щодо незалежності її членів, зокрема незрозумілий механізм встановлення такої невідповідності, суб’єкт, який це здійснюватиме, та вимоги щодо незалежності членів наглядових рад.

Таким чином, наявність конструкції «якщо склад наглядової ради не відповідає вимогам щодо незалежності її членів» ускладнює розуміння механізму реалізації вищезазначеного положення проєкту Закону та може спричинити штучне обмеження повноважень наглядової ради щодо призначення та звільнення керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

 

Рекомендації НАЗК:

унормувати у запропонованої проєктом Закону редакції п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону слова механізм визначення відповідності/невідповідності складу наглядової ради вимогам щодо незалежності її членів.

 

1.2. Проєктом Закону запропоновано закріпити в положеннях законодавства концепцію «фідуціарних обов’язків» посадових осіб юридичної особи – керівника підприємства, членів виконавчого органу та наглядової ради, зокрема шляхом використання цього поняття у ст. 65 Господарського кодексу України.

Результати Огляду корпоративного управління державних підприємств в Україні, опублікованого у 2021 році, підтверджують, що поняття «фідуціарного обов’язку» є досить новим і недостатньо розвинутим в Україні. Враховуючи це, запропонована розробником модель регулювання в цілому є схвальною, оскільки гармонізує положення українського законодавства з Керівними принципами і детально, на рівні закону, розкриває зміст обов’язків посадової особи компанії «діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень», який наразі передбачений чинною редакцією ст. 92 ЦКУ.

Водночас положення ст. 92 ЦКУ у редакції проєкту Закону містять низку недоліків, які зумовлюють потребу у доопрацюванні проєкту. Так, ч. 3 ст. 92 ЦКУ (у редакції проєкту Закону) закріплює лише обов’язок посадової особи уникати конфлікту інтересів відповідно до ч. 6 цієї статті, при цьому не встановлюючи заборони діяти в умовах такого конфлікту.

При цьому поняття конфлікту інтересів і порядок його врегулювання вичерпно визначено у Законі України «Про запобігання корупції». Враховуючи це, у проєкті Закону мають бути враховані принципові підходи до врегулювання конфлікту інтересів, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції», як такі, що відповідають вимогам Конвенції ООН проти корупції.

Враховуючи викладене, запропонована проєктом Закону модель запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в цілому є недосконалою та такою, що потребує доопрацювання з метою мінімізації корупційних ризиків.

 

Рекомендації НАЗК:

в цілому доопрацювати механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, шляхом імплементації регулювання, визначеного Законом України «Про запобігання корупції», як такі, що відповідають вимогам Конвенції ООН проти корупції;

передбачити заборону вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

 

  1. Інші зауваження
  2. Згідно з ч. 1 ст. 112 Закону у редакції проєкту Закону утворення наглядової ради є обов’язковим у державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у разі, якщо вони відповідають критеріям, які затверджені Кабінетом Міністрів України, або встановлені законом.

Вважаємо, що критерії, які визначатимуть необхідність утворення наглядової ради, є ключовими вимогами в регулюванні порушеного проєктом Закону питання та мають бути унормовані виключно на рівні закону.

 

Рекомендації НАЗК:

виключити повноваження Кабінету Міністрів України на затвердження критеріїв державних унітарних підприємств та господарських товариств, на яких мають утворюватися наглядові ради;

визначити у проєкті Закону виключний перелік критеріїв державних унітарних підприємств та господарських товариств, на яких мають утворюватися наглядові ради.

 

Висновок:

 

проєкт Закону містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                        Олександр НОВІКОВ

 

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр