НАЗК
UA 01103 Київ бульвар Миколи Міхновського, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Напрямки діяльності Національного агентстваНапрямки співпраці за проектами міжнародної технічної допомоги
Проект міжнародної технічної допомоги ОБСЄ «Підтримка діагностики, моніторингу та переслідуванню корупції в Україні»
Антикорупційна політикаПроведення пілотного соціологічного дослідження за розробленими методологіями; публікація Методологій та Звіту за підсумками пілотного соціологічного дослідження; проведення тренінгів для суддів із застосування національного антикорупційного законодавства та міжнародних зобов‘язань України у сфері боротьби з корупцією 
Запобігання та виявлення корупціїПідтримка запровадження дієвого методичного інструментарію виявлення та діагностики корупційних діянь
Адміністративно-господарське забезпеченняРозбудова інституційної спроможності Національного агентства за допомогою придбання обладнання, необхідного для використання у подальшій діяльності
Проектміжнародної технічної допомогиПрограми розвитку ООН в Україні «Прозорість і доброчесність публічного сектору України»
Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересівНадання допомоги у розробці нормативно-правової бази з питань регулювання конфліктів інтересів; надання підтримки для практичного застосування положень ухваленого законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів 
Фінансовий контроль та моніторинг способу життяНадання допомоги у розробці нормативно-правової бази з питань подання і перевірки декларацій про майно і майновий стан державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; надання підтримки для практичного застосування положень ухваленого законодавства щодо подання і перевірки декларацій про майно і майновий стан
Запобігання та виявлення корупціїНадання допомоги у розробці нормативно-правової бази з питань оцінки корупційних ризиків; надання підтримки для практичного застосування положень ухваленого законодавства щодо оцінки корупційних ризиків у їхній повсякденній діяльності на національному рівні
Антикорупційна політикаСприяння громадському нагляду за впровадженням антикорупційної реформи на місцевому рівні
Адміністративно-господарське забезпеченняНадання допомоги в інституційній розбудові
 Проект міжнародної технічної допомоги «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)» 
Запобігання та виявлення корупціїВпровадження внутрішніх процедур Національного агентства, які передбачають механізм обробки повідомлень про корупцію; розробка методичних рекомендацій щодо організації роботи з обробки повідомлень про корупцію для застосування іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, у тому числі з викривачами; розробка та впровадження просвітницьких (комунікаційних) програм (заходів) для громадськості з питань повідомлення про корупцію та захисту викривачів 
Антикорупційна політикаНадання допомоги у підвищенні рівня знань працівників Національного агентства, а також працівників інших державних органів та органів місцевого самоврядування
Адміністративно-господарське забезпеченняОрганізаційно-технічна підтримка механізму обробки повідомлень про корупцію із застосуванням кращих практик та сучасних технологій (спеціальна телефонна лінія Національного агентства, інтернет-канали отримання і обробки повідомлень, тощо)
Проект міжнародної технічної допомоги IFES «Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІІ)»
Запобігання політичній корупціїНалагодження зв’язків та обміну досвідом між Національним агентством та органами адміністрування виборів; проведення заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) із залученням іноземних та українських експертів у галузі політичного фінансування, представників органів контролю за політичним фінансуванням інших країн; надання допомоги у розробці внутрішніх процедур Національного агентства, які передбачають стандартизацію процесів і процедур державного управління, що дозволить запобігати корупції, яка підриває демократичний процес; підготовка методичних посібників для працівників Національного агентства, а також інших осіб, залучених до політичного фінансування; надання допомоги у розробці проектів підзаконних нормативно-правових актів, що належать до компетенції Національного агентства 
Антикорупційна політикаНадання допомоги у розробці та впроваджені стратегічного плану діяльності Національного агентства; налагодження зв’язків та обміну досвідом між Національним агентством з питань запобігання корупції та органами контролю за політичним фінансуванням інших країн; надання допомоги у розробці та запровадженні ефективної моделі навчання суб’єктів, залучених до політичного фінансування, зокрема представників політичних партій, організацій громадянського суспільства, журналістів тощо (розробка навчальної програми та планування навчання, розробка навчальних матеріалів, проведення навчання); надання допомоги у розробці та впровадженні програм просвіти виборців щодо політичного фінансування
Адміністративно-господарське забезпеченняНадання допомоги у впровадженні новітніх технологій у роботі Національного агентства з питань запобігання корупції, в тому числі закупівля обладнання, закупівля або розробка програмного забезпечення
Проект міжнародної технічної допомоги Консультативної місії ЄС в Україні «Операційна підтримка з надання стратегічних рекомендацій у реформування сектору цивільної безпеки в Україні»
Антикорупційна політикаПроведення інформаційних кампаній з питань реформування сектору цивільної безпеки з акцентом на запобігання корупції, розслідування та обвинувачення 
Адміністративно-господарське забезпеченняПосилення інституційного розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції
Рамкова програма співробітництва ЄС – Рада Європи «Боротьба з корупцією в Україні»
Запобігання та виявлення корупціїРозробка методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, а також рекомендацій щодо їх усунення; розробка методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм у публічному секторі, а також розробка типової антикорупційної програми для приватного сектору; Підготовка та проведення пілотного проекту щодо оцінки секторальних корупційних ризиків 
Антикорупційна політикаРозробка проекту антикорупційної стратегії на 2017 – 2020 роки; Підготовка навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції для загально освітніх та вищих навчальних закладів (конфлікт інтересів, декларування, фінансування політичних партій, антикорупційна експертиза); Розробка системи специфічних статистичних показників роботи Національного агентства; Розробка системи критеріїв оцінки ефективності роботи Національного агентства та її вплив на ситуацію з корупцією в Україні
Програма НАТО з розбудови цілісності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в оборонних та безпекових інституціях
Запобігання та виявлення корупціїНадання допомоги у розробці методології для визначення ризиків корупції та інших заходів, які сприятимуть зниженню ризиків корупції в Міністерстві оборони України 
Антикорупційна політикаСприяння у зміцненні механізмів протидії і запобігання корупції; проведення круглих столів з метою визначення механізмів імплементації рекомендацій, спрямованих на запобігання корупції, запровадження доброчесного і прозорого менеджменту в оборонних та безпекових інституціях
Проект міжнародної технічної допомоги ЄС «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»
Фінансовий контроль та моніторинг способу життяОцінка системи декларування майна державних службовців, котрі задекларували активи 
Запобігання політичній корупціїВпровадження системи фінансування політичних партій  
Антикорупційна політикаПроведення систематичної оцінки рівня корупції в Україні; проведення дослідження ефективності роботи Національного агентства та її впливу на ситуацію з корупцією в Україні; створення навчальних центрів для підвищення рівня обізнаності населення в антикорупційній сфері; підготовка навчальних курсів та тренерів із залученням експертів держав-членів ЄС з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (суміщення та сумісництво, спільна робота близьких осіб, отримання подарунку, передання в управління іншій особі підприємств та корпоративних прав, стандарти щодо етики поведінки)
Запобігання та виявлення корупціїСтворення у Національному агентстві call-центру для роз’яснень, технічної підтримки користувачів Єдиних Державних реєстрів Національного агентства, отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства
Адміністративно-господарське забезпеченняЗабезпечення Національного агентства повноцінною ІТ системою та необхідними матеріально-технічними заходами; здійснення заходів по удосконаленню (розширенню) структури відповідних баз даних та функціоналу програмного забезпечення нині діючого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, закупівля серверного та іншого обладнання для функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
Проект міжнародної технічної допомоги IFES«Посилення спроможності учасників виборчих процесів»
Запобігання політичній корупціїНадання допомоги у розробці внутрішніх процедур Національного агентства, які передбачають стандартизацію процесів і процедур державного управління, що дозволить запобігати корупції, яка підриває демократичний процес; підготовка методичних посібників для працівників Національного агентства, а також інших осіб, залучених до політичного фінансування; налагодження зв’язків та обміну досвідом між Національним агентством та органами адміністрування виборів 
Антикорупційна політикаНалагодження зв’язків та обміну досвідом між Національним агентством та органами контролю за політичним фінансуванням інших країн; проведення заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) із залученням іноземних та українських експертів у галузі політичного фінансування, представників органів контролю за політичним фінансуванням інших країн; надання допомоги у розробці та впровадженні стратегічного плану діяльності Національного агентства; надання допомоги у розробці проектів підзаконних нормативно-правових актів, що належать до компетенції Національного агентства; надання допомоги у розробці та запровадженні ефективної моделі навчання суб’єктів, залучених до політичного фінансування, зокрема представників політичних партій, організацій громадянського суспільства, журналістів тощо (розробка навчальної програми та планування навчання, розробка навчальних матеріалів, проведення навчання); надання допомоги у розробці та впровадженні програм просвіти виборців щодо політичного фінансування; проведення публічних заходів та надання консультацій з антикорупційної тематики
Адміністративно-господарське забезпеченняНадання допомоги у впровадженні новітніх технологій у роботі Національного агентства, в тому числі закупівля обладнання, закупівля або розробка програмного забезпечення
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр