НАЗК провело аналіз діяльності 86-ти державних органів щодо запобігання та виявлення корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило аналіз ефективності діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в 86-ти міністерствах та інших державних органах у 2018 році. За результатами проведеної роботи були виявлені недоліки та надані рекомендації для їх усунення.

Зокрема, встановлено, що в деяких державних органах порушені вимоги законодавства щодо створення відповідних підрозділів – їх функції поєднані з іншими, передбаченими в органі, наприклад із функцією управління персоналом чи проведення люстрації.

Крім того, в 7-ми державних органах не розроблені плани роботи щодо запобігання корупції, а 5 не розробили та не подали на погодження до Національного агентства антикорупційні програми.

Не завжди уповноважені особи повідомляють Національне агентство про неподання чи несвоєчасне подання декларацій своїми колегами та не завжди належним чином перевіряють виконання кандидатами на посаду вимог закону щодо передачі в управління корпоративних прав.

Разом з тим за результатами аналізу виявлено і низку позитивних тенденцій в організації роботи уповноважених підрозділів.

Так, встановлено, що відповідні підрозділи міністерств провели 814 навчань з питань запобігання та виявлення корупції для співробітників своїх центральних апаратів, що в 4 рази більше, ніж у 2017 році. Щодо інших державних органів такий показник виріс у 5,5 разів.

Також за минулий рік уповноважені підрозділи провели 1132 службові розслідування щодо виявлення причин та умов, які призвели до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, що втричі більше, ніж у 2017 році.

За наданою державними органами інформацією встановлено, що за такі правопорушення протягом 2018 року притягнуто до відповідальності 1117 осіб:

132 – до кримінальної;

404 – до адміністративної;

581 – до дисциплінарної.

Національне агентство для ефективної роботи з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах та формування єдиного підходу до розуміння і дотримання вимог антикорупційного законодавства рекомендує уповноваженим підрозділам враховувати у своїй роботі затверджені Національним агентством рекомендації (Запобігання та виявлення корупції/ Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції/ Перелік НПА, методичних рекомендацій для використання у роботі уповноважених підрозділів (осіб), розміщенні на офіційному сайті органу).

Також нагадуємо, що на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»  розміщено безкоштовні онлайн-курси «Антикорупційні програми органів влади», «Конфлікт інтересів: треба знати!», «Декларуй ДоброЧесно!» та оновлений поглиблений курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики».

Повний текст щодо проведеного Національним агентством  аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у міністерствах та інших державних органах.