НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Результати пошуку для:

Антикорупційна програма - це документ, виконання якого сприяє формуванню негативного ставлення працівників державних органів та юридичних осіб до корупції. Він визначає правила, стандарти і процедури щодо виявлення, протидії та запобігання корупції. Національне агентство координує та надає методичну допомогу державним органам, органам місцевого самоврядування у підготовці та виконанні їхніх антикорупційних програм....
...
...
Законодавство визначає, що особа вважається викривачем від моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Права та гарантії викривача визначаються не лише Законом України "Про запобігання корупції", а й іншими нормативно-правовими актами. Якими є права та гарантії захисту викривачів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" Якими є права та гарантії захисту викривачів відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному ...
Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені у частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані створити захищені анонімні канали зв’язку (канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи сво...
Методичні рекомендації “Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів” ...
Як отримати роз’яснення про конфлікт інтересів? НАЗК надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, зокрема уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Такі роз’яснення мають індивідуальний характер і надаються: суб’єктам декларування, у яких наявні сумніви щодо можливості одержання ними подарунка; особам, від яких надійшло повідомлення про наявність у них реального чи потенці...
Зведені відомості про погодження антикорупційних програм центральних органів виконавчої влади за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 Зведені відомості про погодження антикорупційних програм обласних рад станом на 30.06.2020 Зведені відомості про погодження антикорупційних програм обласних державних адміністрацій станом на 30.06.2020 Аналіз виконання антикорупційних програм органів влади за 2018 рік Аналіз виконання антикорупційних програм органів влади за 2017 рік Аналіз виконання антикорупційних програм органів влади за ІІІ квартал 2017 року...
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» на Національне агентство з питань запобігання корупції покладено функції про запобігання політичній корупції. Основним завданням Департаменту є виконання повноважень Національного агентства у частині здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо фінансування політичних партій, дотриманням встановленого порядку надходження та використання коштів виборчих фондів, вжиття заходів щодо осіб, в діяннях яких є ознаки правопорушень у цій сфері. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, актами Кабін...
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» НАЗК може проводити за власною ініціативою у встановленому порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Типові критерії та способи оцінки, а також способи виявлення та усунення корупціогенних факторів у таких проєктах нормативно-правових актів визначені в методології проведення антикорупційної експертизи НАЗК.Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення антикору...
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр