НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Своєчасності подання декларацій та спецперевірки
Показники Національного агентства з 01.01.2020 р.
169
протоколів
складено
221
обгрунтованих
висновків скасовано
3118
направлено матеріалів
до Нацполіції
19 тис.
проведених
спецперевірок
Детальний моніторинг діяльності

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Герб України

Картка проєкту

Ініціатор(и) проєкту акта:
Мінекономіки
Мета проєкту постанови – виконання вимог щодо розмежування операторів систем передачі, виробників та постачальників електричної енергії відповідно до міжнародних зобов’язань у рамках виконання Третього енергетичного пакета ЄС Проєкт постанови проходить процедуру погодження із заінтересованими органами

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами антикорупційної експертизи проєкту Статуту Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – проєкт Статуту), який пропонується затвердити проєктом постанови, Національне агентство ідентифікувало корупціогенний фактор, що унеможливлює його затвердження у запропонованій редакції, а саме звуження кола осіб, на яких поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) щодо фінансового контролю.

 

Таблиця виявлених корупціогенних факторів

 

№ з/п Корупціогенні фактори
1 Невідповідність положень нормативно-правого акта положенням нормативно-правового акта, що має вищу юридичну силу

 

Опис виявленого корупціогенного фактору 

Невідповідність положень нормативно-правого акта положенням нормативно-правового акта, що має вищу юридичну силу

Згідно із п. 15 проєкту Статуту Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Підприємство) є юридичною особою публічного права, заснованою на державній власності, функції з управління якою виконує Кабінет Міністрів України.

Відповідно до п. 83 проєкту Статуту Президент Підприємства та його заступники, головний бухгалтер, генеральні директори/директори відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» та їх заступники, члени наглядової ради, члени Правління, керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції є посадовими особами Підприємства.

Разом з тим вказані положення не в повній мірі враховують вимоги Закону щодо фінансового контролю.

Так, згідно із пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 та ч. 1 ст. 45 Закону посадові особи юридичних осіб публічного права зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

При цьому під посадовими особами юридичних осіб публічного права, насамперед комунальних та державних установ і підприємств, слід розуміти осіб, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це обов’язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в різному обсязі є у начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їхніх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Таким чином, положення п. 83 проєкту Статуту не охоплюють весь перелік працівників, які можуть бути суб’єктами декларування. При цьому декларування є ефективним інструментом запобігання корупції, а саме інструментом фінансового моніторингу, який є ключовим елементом антикорупційної інфраструктури.

Звертаємо увагу, що обов’язок подання декларації у працівників Підприємства виникає в силу вимог Закону і виконання ними адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та не залежить від «формального» визначення таких осіб у Статуті або посадових інструкціях посадовими особами.

Рекомендації НАЗК:

викласти п. 83 проєкту Статуту у такій редакції:

«83. Президент Підприємства та його заступники, головний бухгалтер, генеральні директори/директори відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» та їх заступники, члени наглядової ради, члени Правління, керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції, а також інші особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, є посадовими особами Підприємства.».

Інші зауваження

  1. Згідно із п. 82 проєкту Статуту керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми юридичної особи) (далі – Уповноважений) призначається на посаду та звільняється з посади Президентом Підприємства.

Відповідно до ч. 5 ст. 62 Закону правовий статус Уповноваженого визначається Законом. Згідно зі ст. 64 Закону, яка регулює правовий статус Уповноваженого, Уповноважений призначається керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою. Таким чином, Закон закріплює за антикорупційною програмою юридичної особи статус спеціального джерела права, яке регулює порядок призначення Уповноваженого.

Чинна антикорупційна програма Підприємства, затверджена 29.04.2020, у п. 15.1 передбачає, що Уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади президентом Компанії за погодженням з уповноваженим органом управління відповідно до законодавства.

Таким чином, повноваження Президента Підприємства щодо призначення/звільнення Уповноваженого мають бути обмежені погодженням з уповноваженим органом управління.

Рекомендації НАЗК:

у п. 86 проєкту Статуту визначити повноваження Суб’єкта управління (Кабінет Міністрів України) щодо погодження призначення/звільнення Уповноваженого (керівника уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції) та будь-яких рішень, що можуть вплинути на обсяг і реалізацію його повноважень.

  1. Антикорупційною програмою передбачено, що посадовими особами Підприємства є працівники Дирекції та відповідального підрозділу Компанії (Підприємства), які визначені посадовими особами компанії відповідно до посадової інструкції з урахуванням критеріїв, встановлених Статутом Підприємства та антикорупційним законодавством.

При цьому проєкт Статуту не встановлює критеріїв для віднесення працівників підприємства до посадових осіб.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенний фактор та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                    Олександр НОВІКОВ

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.