НАЗК
UA 01103 Київ бульвар Миколи Міхновського, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Тест на виявлення Конфлікту інтересів

Інструкція щодо проходження тесту

За допомогою проходження тесту на виявлення конфлікту інтересів ви зможете отримати відповідь на питання, чи наявний у вас конфлікт інтересів.

Вказаний тест на виявлення конфлікту інтересів розрахований на те, що відповіді на питання ви надаватимете максимально відверто, уникаючи самоомани у ситуації, що склалась.

Під час проходження тесту буде запропоновано питання з двома варіантами відповідей Так Ні, з яких потрібно обрати одну відповідь та натиснути .

Чи належите ви до осіб, зазначених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ?
Так
Ні

Під час надання відповідей на деякі питання тесту ви можете скористатись додатковою інформацією, натиснувши

Чи належите ви до осіб, зазначених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ?

Результат проходження тесту не є роз’ясненням Національного агентства згідно з ч. 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Якщо за результатами проходження тесту ви отримали відповідь «Конфлікт інтересів наявний», слід вжити заходів, передбачених у ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Більш детально з обов’язками особи у разі наявності конфлікту інтересів можна ознайомитися за посиланням.

Якщо за результатами проходження тесту ви отримаєте відповідь «Конфлікт інтересів відсутній», такий результат не може вважатися підтвердженням відсутності конфлікту інтересів згідно з ч. 6 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Також для отримання роз’яснення наявності/відсутності конфлікту інтересів можна звернутися до Національного агентства, у тому числі заповнивши форму.

Бажаєте ознайомитись із проходженням тесту на ситуативному прикладі

Бажаєте перейти до тестування

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України;

й) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його помічники, радники, помічники, радники Президента України (крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах);

к) члени правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, члени Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України), особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті;

г) особи, визнані такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами) відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Як приклад про сумнів за певних обставин може свідчити:

 1. Я з рідним братом працюю в патрульній поліції. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту інтересів в цій ситуації ...
 2. Я директор школи, моя дружина – вчитель в цій школі. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту інтересів в цій ситуації ...
 3. Я директор Інституту проблем штучного інтелекту. Моя дружина працює в цьому інституті на посаді наукового співробітника науково-дослідної лабораторії Інституту. Вона безпосередньо підпорядкована завідуючому відділом Інституту. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту інтересів в цій ситуації ...
 4. Я працюю в приймальному відділенні дитячої лікарні на посаді старшої медичної сестри. Моя донька працює в цьому відділенні на посаді медичної сестри. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту інтересів в цій ситуації ...
 5. Я - провідний інженер відділу ремонту та обслуговування на державному підприємстві. Моя дружина працює у відділі кадрів в цьому підприємстві. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту інтересів в цій ситуації ...

Про сумнів у зв'язку з реалізацією конкретного повноваження можуть свідчити наступні приклади:

 1. Я - депутат сільської ради. Рада розглядає питання про обрання мене секретарем ради. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту інтересів під час прийняття радою рішення стосовно обрання мене секретарем ради.
 2. Я - керівник державного органу. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту під час вирішення питання стосовно встановлення собі надбавки за вислугу років.
 3. Я - голова районної державної адміністрації. У мене виник сумнів щодо наявності конфлікту під час прийняти рішення про надання собі компенсації у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Членами сім’ї є:

 • а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
 • б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

X Закрити

Близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Членами сім’ї є:

 • а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
 • б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Пряме підпорядкування – це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Враховуючи визначення поняття «пряме підпорядкування», відносини прямого підпорядкування існують не тільки між працівником та його безпосереднім керівником, а й між працівником та будь-яким його керівником, який має повноваження вирішувати питання (брати участь у вирішенні) прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 • а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;/li>
 • б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
 • в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
 • г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;
 • ѓ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);
 • д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;
 • е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;
 • є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • ж) члени Центральної виборчої комісії;
 • з) поліцейські;
 • и) посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів влади Автономної Республіки Крим;
 • і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 • ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України;
 • й) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його помічники, радники, помічники, радники Президента України (крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах);
 • к) члени правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду

Положення абз. 1, 2 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції» не поширюються на:

 1. народних засідателів і присяжних;
 2. близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи, крім випадків прийняття близької особи на роботу помічником-консультантом народного депутата України, помічником-консультантом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, помічником-консультантом депутата місцевої ради;
 3. осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

Більше про виключення з обмеження спільної роботи близьких осіб можна ознайомитись за посиланням.

З алгоритмом дій осіб, на яких одночасно поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції») та обмеження щодо спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції») можна ознайомитись за посиланням.

Бажання віддячити особі за зроблені добрі справи чи вчинені нею дії, може свідчити про наявність обставин прийняття ПОЗИТИВНОГО рішення.

Неприязні стосунки з відповідною для Вас особою, зокрема, конфліктна ситуація та бажання помститися такій особі, може свідчити про наявність обставин прийняття НЕГАТИВНОГО рішення.

Дискреційним повноваженням визначається можливість прийняття (вибору) особою з декількох можливих варіантів рішень чи дій найбільш сприятливого для неї в конкретній ситуації.

Таким повноваженням, як правило, притаманні ознаки:

 • можливість на власний розсуд обрати одну з декількох можливих форм реагування;
 • можливість на власний розсуд обирати міру публічно-правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб реалізації;
 • можливість на власний розсуд обрати форму реалізації своїх повноважень.

Більш детально з дискреційними повноваженнями та прикладами наявності/відсутності дискреційних повноважень можна ознайомитись за посиланням.

Закон України «Про запобігання корупції» визначає приватний інтерес як будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами.

Закон допускає необмежене коло обставин та ситуацій, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу чи зумовлювати його виникнення за певних умов.

Враховуючи зазначене приватний інтерес можна визначити як бажання реалізувати свої службові/представницькі повноваження на вашу користь чи користь/шкоду третіх осіб з метою, зокрема:

 • покращення свого матеріального становища чи матеріального становища інших осіб, з якими наявні сімейні, дружні, товариські та інші позаслужбові стосунки (за рахунок призначення на посаду, отримання власності, винагороди, доплати, премії тощо);
 • бажання підвищити свій соціальний статус, реалізувати певні амбіції, отримати здобутки, навички;
 • бажання віддячити за зроблену добру справу, вчинену дію, отриманий подарунок тощо;
 • бажання не допустити погіршення умов/становища, що склалось у результаті договірних відносин;
 • притягнення до відповідальності, позбавлення майна, погіршення матеріального становища іншої особи з мотивів помсти чи інших особистих мотивів;
 • уникнення відповідальності членом сім’ї, родичем, особою, з якою наявні дружні, товариські та інші позаслужбові стосунки;
 • тощо.

Більш детально про приватний інтерес можна ознайомитись за посиланням.

Де можуть визначатися службові/представницькі повноваження викладено за посиланням.

Ви пройшли тест на виявлення конфлікту інтересів
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр