Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, відповідальним за формування антикорупційної політики та запобігання корупції.

Національне агентство утворене відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, прийнятого 14 жовтня 2014 року,  постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року.

14 серпня 2016 року Національним агентством було заявлено про початок своєї повноцінної роботи як органу державної влади за усіма напрямками антикорупційної діяльності.  15 серпня 2016 року – дата початку діяльності Національного агентства.

Місія – Національне агентство запобігає корупції та сприяє формуванню доброчесності і нульової терпимості до корупції  в державі та суспільстві, розвитку вільного від корупції бізнесу.

Головна функція Національного агентства – запобігти вчиненню корупційних злочинів. Це відбувається через виявлення та усунення чинників, що дають змогу вчиняти корупційні правопорушення, контроль за дотриманням антикорупційних правил політичними партіями, чиновниками та політиками, роботу із викривачами корупції тощо.

Основними функціями Національного агентства є:

  • аналіз ситуації з корупцією в Україні та розроблення на його основі Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, моніторинг їх виконання;
  • виявлення корупційних норм у законодавстві та проектах актів;
  • контроль за дотриманням правил етичної поведінки, законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців;
  • координація та надання методичної допомоги державним органам та органам місцевого самоврядування у виявленні та усуненні корупціогенних ризиків у їх діяльності, погодження та контроль виконання антикорупційних програм у цих органах;
  • контроль та перевірка декларацій публічних службовців (е-декларацій), проведення моніторингу способу їх життя, ведення Єдиного державного реєстру таких декларацій;
  • державний контроль за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням партіями виділених з державного бюджету коштів, своєчасністю подання партіями відповідних звітів та достовірністю включених до них відомостей, затвердження розподілу виділених з державного бюджету коштів на фінансування статутної діяльності політичних партій;
  • співпраця з викривачами корупції, їх правовий та інший захист.