НАЗК
UA 01103 Київ бульвар Миколи Міхновського, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Повідомити про корупцію

кілька простих кроків

Ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua.
Ваші повідомлення обов'язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у нижченаведеній формі.

Повідомлення про корупцію стосується:

Далі

  Надсилання повідомлення про корупцію

  Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

  Також ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua. Ваші повідомлення обов’язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у формі.
  Повернутись

   Надсилання повідомлення про конфлікт інтересів

   Дані особи (осіб), якої (яких) стосується повідомлення

   Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

   Звертаємо увагу, що обов’язковими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи службових (представницьких) повноважень та приватного інтересу.

   Залежно від співвідношення вказаних ознак виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.

   Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами
   Повернутись

   Ваше питання стосується:

   В діях особи, якої стосується моє повідомлення, є ознаки порушення обмеження чи вимоги щодо:

   одержання подарунків;

   За порушення встановлених Законом України “Про запобігання корупції”  обмежень щодо одержання подарунків ст. 1725 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність, яка може наставати за вимагання, прохання, одержання подарунку для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб, якщо:

   • особа, яка дарує (дарувальник), перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок (обдаровуваного) – незалежно від вартості подарунку;
   • обдарований отримує подарунок у зв’язку із здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування – незалежно від вартості подарунку;
   • вартість подарунку, який відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність,  перевищує 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово;
   • сукупна вартість подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 2 прожиткових мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

   Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

   • даруються близькими особами;
   • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1725 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці  до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

   Статтею 1724 КУпАП  передбачена адміністративна відповідальність за порушення особою встановлених законом обмежень щодо:

   • зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю;
   • входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

   Суб’єктом таких правопорушень є особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3  Закону України «Про запобігання корупції», за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1724 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   На осіб, які для цілей закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (перелік яких визначений у п. 2 ч. 1 ст. 3 закону) обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюється.

   спільної роботи близьких осіб;

   Обмеження спільної роботи близьких осіб, визначене ст. 27 закону, поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (визначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону).

   Такі обмеження не поширюються на:

   • осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (перелік яких визначений у п. 2 ч. 1 ст. 3 закону);
   • народних засідателів і присяжних;
   • близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
   • осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах. До сільських населених пунктів належать села і  селища (крім селища міського типу) незалежно  від  їх адміністративної підпорядкованості.

    Звертаємо увагу!

   Незважаючи на те, що вказані у них суб’єкти не підпадають під дію обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, на них однак поширюються загальні вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону) з урахуванням особливостей їх статусу!

   запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

   Передбачена ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” вимога щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів поширюється як на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (визначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 закону), так і на прирівняних до них осіб (визначених в п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).

   Обов’язковими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи службових (представницьких) повноважень та приватного інтересу, залежно від співвідношення яких виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.

   Наявність цих ознак в сукупності є обов’язковою, а відсутність принаймні однієї з них унеможливлює існування конфлікту інтересів.

   За порушення встановлених ст. 28 закону вимог може наставати дисциплінарна, адміністративна відповідальність.

   Так, ст. 1727 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за:

   • неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів;
   • вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1727 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   припинення публічної служби;

   Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, визначені ст. 26 Закону України “Про запобігання корупції”,  поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 закону.

   Статтею 1728 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за:

   • незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень*;
   • незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1728 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   *Суб’єктом цього правопорушення є особи, зазначені у п. 1, а також у пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також особи, зазначені в ч. 2 ст. 17 Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».

   етичної поведінки.

    

   Повернутись
   Далі

    Надсилання повідомлення про корупцію

    Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

    Також ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua. Ваші повідомлення обов’язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у формі.
    Повернутись

    На жаль, цієї інформації не достатньо для подання звернення.

    Якщо у вас з’являться необхідні дані, ми будемо раді розглянути ваше звернення.

    Повернутись

    Орієнтовний розмір невідображеного в декларації активу перевищує 100 прожиткових мінімумів?

    192 100 грн станом на 01.01.2019 для декларацій за 2018 рік,
    210 200 грн станом на 01.01.2020 для декларацій за 2019 рік.

    Повернутись
    Далі

    Суб’єкт та/або члени його сім'ї мали право на актив або зобов’язання у періоді, за який подано декларацію?

    Повернутись
    Далі

    Різниця у вартості перевищує 100 прожиткових мінімумів?

    192 100 грн станом на 01.01.2019 для декларацій за 2018 рік,
    210 200 грн станом на 01.01.2020 для декларацій за 2019 рік.

    Повернутись
    Далі

    Вказані у декларації активи задекларовані з невірно вказаною вартістю?

    Повернутись
    Далі

    Ви хочете повідомити про актив або зобов’язання, які відсутні у декларації?

    Повернутись
    Далі

    Ви перевірили останню подану суб'єктом декларацію за потрібний вам період?

    Повернутись
    Далі

    Строк притягення суб’єкта до відповідальності сплив.

    Повернутись

    Ви хочете повідомити про порушення, вчинене після 2017 року?

    Повернутись
    Далі

    НАЗК не уповноважене проводити повну перевірку таких даних.

    Уточніть інформацію або зверніться до Національної поліції.

    Повернутись

    Суб’єкт декларування подав декларацію (щорічну або після звільнення) за період, про який ви хочете повідомити?

    Повернутись
    Далі

     Надсилання повідомлення про корупцію

     Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

     Також ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua. Ваші повідомлення обов’язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у формі.
     Повернутись

     Дарувальник мав кошти на такий подарунок?

     Повернутись
     Далі

     Це майно вказане в декларації?

     Повернутись
     Далі

     На жаль, цієї інформації не достатньо для подання звернення для повної перевірки моніторингу способу життя або про порушення у своєчасності подання декларацій.

     Поряд з цим обрані Вами варіанти відповідей можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо отримання подарунків.
     Подати повідомлення?

     Повернутись
     Далі

     Дарувальник мав кошти на такий подарунок?

     Повернутись
     Далі

     Це майно вказане в декларації?

     Повернутись
     Далі

     Подарунок отримано від близької особи в розумінні Закону України про запобігання корупції?

     Повернутись
     Далі

     Подарунок отриманий особисто суб'єктом декларування чи членом сім'і?

     Повернутись
     Далі

     Офіційні власники майна могли його придбати?

     Повернутись
     Далі

     Це майно вказане в декларації?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування та/або члени його сім'ї отримали у безкоштовне користування майно від третіх осіб?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування та/або члени його сім'ї отримали подарунки від третіх осіб?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування витратив більше коштів, ніж задекларував в попередньому та/або поточному періоді на хобі, відпочинок, освіту, оплату товарів та послуг, інше для себе, близьких осіб та третіх осіб?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування витратив більше коштів, ніж задекларував в попередньому та/або поточному періоді на обслуговування рахунків і кредитних зобов’язань?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування витратив більше коштів, ніж задекларував в попередньому та/або поточному періоді на придбання, користування, володіння, утримання нерухомого майна, транспорту чи іншого рухомого майна?

     Повернутись
     Далі

     Чи мав суб’єкт декларування достатньо коштів у звітному та попередніх періодах для видатків, про які ви хочете повідомити (розділи 11,12 декларації)?

     Повернутись
     Далі

     Рішенням Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 визнано неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України. Через це декларанти, які умисно не подали декларацію у вказаний вами період, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

     Повернутись

     Вкажіть тип декларації, про яку ви хочете повідомити:

     Повернутись
     Далі

     Оберіть період, за який мала б бути подана декларація:

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування несвоєчасно подав декларацію у період до 2018 року?

     Повернутись
     Далі

     Суб’єкт декларування не зобов’язаний подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

     Повернутись

     Суб’єкт декларування є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 50 цього Закону чи посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків?

     Повернутись
     Далі

     Розмір отриманого доходу, вартість придбаного майна або розмір здійсненого видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів?

     На 01.01.2020 50 прожиткових мінімумів – 105 100 грн
     На 01.01.2021 50 прожиткових мінімумів – 113 500 грн

     Повернутись
     Далі

     За неподання/несвоєчасне подання декларації кандидата на посаду (адміністративна, кримінальна) відповідальність відсутня.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Виберіть необхідне твердження:

     Одним із напрямків діяльності НАЗК є повні перевірки декларацій публічних службовців.

     Якщо ви впевнені, що посадовець вніс до декларації неправдиву інформацію, повідомте про це НАЗК.

     Яку інформацію повинно містити звернення про проведення повної перевірки декларації?

     Про умови проведення повної перевірки:
     • НАЗК проводить повну перевірку декларацій за повний звітний період (рік) – тобто, щорічних та після звільнення. НАЗК не проводить повну перевірку декларації кандидата на посаду. 
     • Якщо ви повідомляєте про активи, набуті суб’єктом в 2020 році, такі дані можна перевірити лише після подання ним декларації вже в 2021 році.
     • Суб’єкт має право внести зміни до декларації. Тому варто перевірити, чи справді ви переглядаєте останню подану декларацію, оскільки у Реєстрі може існувати одна або декілька виправлених. Дата та час подання декларацій вказані в Реєстрі під іменем суб’єкта декларування.
     • Суб’єкт повинен задекларувати активи, якими володів або користувався він та/або члени його сім’ї станом на 31 грудня звітного року або протягом не менше 183 днів упродовж року. При цьому норма стосовно користування упродовж 183 днів діє лише з 2020 року та не стосується вже поданих декларацій за попередні роки.
     Про відповідальність:
     • За декларування завідомо недостовірної інформації особу можна притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Строки притягнення до відповідальності обчислюються з дня подання декларації: 2 роки для адміністративної та 3 роки – для кримінальної.

     Наприклад: якщо особа внесла неправдиві відомості в декларацію за 2018 рік і подала її 31 березня 2019 року,  строк відраховується з 1 квітня 2019-го. Таким чином, наразі можна притягнути особу до кримінальної відповідальності тільки за декларації, подані у 2018-2020 роках, а до адміністративної відповідальності – в 2019-2020 роках (ст. 38 КУпАП, ст. 49 ККУ).

     • Різниця між адміністративною та кримінальною відповідальністю залежить від суми незадекларованих або задекларованих із неправильною вартістю активів. Адміністративна відповідальність настає, якщо така вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів (192 100 грн станом на 01.01.2019 – для декларацій за 2018 рік, 210 200 грн станом на 01.01.2020 – для декларацій за 2019 рік). Кримінальна відповідальність настає при перевищенні 250 прожиткових мінімумів (480 250 грн станом на 01.01.2019, 525 500 грн станом на 01.01.2020).
     Приклад 1.

     Особа задекларувала автомобіль із вартістю 49 тис грн. Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу, насправді його ціна становить 300 тис грн. Таким чином, розбіжність у задекларованій та фактичній ціні становить 251 тис грн, а тому для такого суб’єкта настає адміністративна відповідальність.

     Приклад 2.

     Суб’єкт не задекларував квартиру дружини, яку вона придбала в шлюбі за згоди самого суб’єкта. У договорі купівлі продажу вказано ціну – 700 тис грн. Таким чином, суб’єкту загрожує кримінальна відповідальність, адже ця сума перевищує 250 прожиткових мінімумів.

     Як оформлювати звернення:

     Детально опишіть можливе порушення суб’єкта декларування. Повна перевірка може розпочатися лише за наявності фактичних даних. 

     Які дані допоможуть НАЗК при розгляді звернень: 
     • для нерухомого майна – адреса розташування майна, кадастровий номер земельної ділянки, інші відомості про об’єкт майна, підтвердження користування суб’єктом декларування чи членами його родини цим майном; 
     • для транспортних засобів – номер та модель автомобіля, підтвердження користування транспортним засобом суб’єктом декларування чи членами його родини; 
     • для незадекларованих видатків – обставини здійснення видатків та орієнтовні суми тощо. Додайте до звернення фото- та відеопідтвердження порушення, якщо вони у вас є. 

      

     Щоб подати повідомлення для повної перевірки, моніторингу способу життя або про порушення у своєчасності подання декларацій, оберіть необхідне твердження:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

     Щоб повідомити своє питання Держгеокадастру, заповніть форму звернень на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Держегокадастру за номером 0 800 300 808. Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 20.00, дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

     Повідомити про корупцію до Держгеокадастру можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займаєються органи місцевого саморядування.

     Будь ласка, зверніться до органу місцевого саморядування відповідно до розташування земельної ділянки, про яку йдеться, зокрема:

     • територіальної громади;
     • сільської, селищної, міської ради;
     • виконавчих органів сільської, селищної, міської ради.

      

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держрибагентства, заповнивши форму на сайті агентства.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна аудиторська служба України.

     Щоб повідомити своє питання Держаудиту, заповніть форму звернення на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Держаудиту за номером (044) 425-80-30, який приймає дзвінки протягом робочого дня.

     Повідомити про корупцію в Держаудиті можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Рахункова палата України.

     Щоб повідомити своє питання Рахунковій палаті, заповніть форму звернення на вебсайті органу.

     Також ви можете звернутися до територіальних підрозділів Рахункової палати за контактами, зазначеними на вебсайті органу.

     Повідомити про корупцію в Рахунковій палаті можна на вебсайті органу.

      

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби аудиту, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Рахункової палати, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками органу, заповнивши форму на сайті.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Антимонопольний комітет України.

     Щоб повідомити своє питання Антимонопольному комітету, подайте звернення на вебсайті органу.

     Також ви можете повідомити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або звернутися за роз’ясненнями за контактами, зазначеними на вебсайті АМКУ.

     Повідомити про корупцію в Антимонопольному комітеті можна на вебсайті комітету.

     Повернутись

     Юридичні спори, пов’язані з процедурами закупівель, розглядають суди.

      Для вирішення вашого питання ви можете:

     • звернутися до суду відповідно до вашого місця проживання,
     • звернутися до Єдиного контакт-центру судової влади України за номером 0 800 501 49200 808,
     • подати заяву у системі Електронного суду.
     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби аудиту, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Антимонопольного комітету, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками органу, заповнивши форму на сайті.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна митна служба України.

     Щоб повідомити своє питання до Держмитслужби, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на урядову гарячу лінію Держмитслужби за номером 15-48.

     Повідомити про корупцію в Держмитслужбі можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної митної служби, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держмитслужби, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна податкова служба України.

     Щоб повідомити своє питання до Державної податкової служби, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися до ДПС за телефоном (044) 279-79-78., який приймає дзвінки протягом робочого дня.

     Повідомити про корупцію в Державній податковій службі можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Державна фіскальна служба України.

     Щоб повідомити своє питання до Державної фіскальної служби, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Повідомити про корупцію в Державній фіскальній службі можна на вебсайтах територіальних підрозділів служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної податкової служби, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної фіскальної служби, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна екологічна інспекція України.

     Щоб повідомити своє питання Держекоінспекції, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті інспекції.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Держекоінспекції за номером (044) 521-20-38.

     Повідомити про корупцію в Держекоінспекції можна на вебсайті органу.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної екологічної інспекції, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держекоінспекції, заповнивши форму на сайті органу.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань праці.

     Щоб повідомити своє питання Держпраці, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете отримати довідку про звернення за номером (044) 289-85-11.

     Повідомити про корупцію в Держпраці можна на вебсайті органу.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби з питань праці, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держпраці, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

     Щоб повідомити своє питання Держархбудінспекції, ви можете:

     • заповнити форму на вебсайті інспекції;
     • зв’язатися з територіальним підрозділом інспекції за контактами, вказаними на вебсайті;
     • звернутися до виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.

     Повідомити про корупцію в Держархбуді можна на вебсайті органу.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної архітектурно-будівельної інспекції, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками ДАБІ, заповнивши форму на сайті інспекції.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій.

     Щоб повідомити своє питання ДСНС, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете до територіальних консультаційних центрів ДСНС за контактами, вказаними на вебсайті служби.

     Повідомити про корупцію в ДСНС можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби з надзвичайних ситуацій, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками ДСНС, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

     Щоб повідомити своє питання Держпродспоживслужбі, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером (044)364-77-80.

     Повідомити про корупцію в Держпродспоживслужбі можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держпродспоживслужби, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з безпеки на транспорті.

     Щоб повідомити своє питання Укртрансбезпеці, подайте звернення за контактами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Укртрансбезпеки за номером (044) 351-47-66, яка працює щосереди з 10.00 до 12.00.

     Повідомити про корупцію в Укратрансбезпеці можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби України з безпеки на транспорті, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Укртрансбезпеки, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна агентство лісових ресурсів.

     Щоб повідомити своє питання Держлісагентство, подайте звернення за контактами, вказаними на вебсайті агентства.

     Повідомити про корупцію в Держлісагентстві можна на вебсайті агентства.

     Повернутись

     Цим питанням займається Державне агентство рибного господарства України.

     Щоб повідомити своє питання Держрибагентство, подайте звернення за контактами, вказаними на вебсайті агентства.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію агентства за номером 0800505250, яка працює впродовж робочого дня.

     Також ви можете звернутися до територіальних рибоохоронних патрулів за контактами, вказаними на вебсайті агентства.

     Повідомити про корупцію можна на вебсайті агентства.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державного агентства рибного господарства, ви можете надіслати повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держрибагентства, заповнивши форму на сайті агентства.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державного агентства лісових ресурсів, ви можете надіслати повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держрибагентства, заповнивши форму на сайті агентства.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Ваше повідомлення успішно надіслано

     success

     Дякуємо за надану інформацію.
     Ми обов’язково з Вами зв’яжемось.

     Оберіть пункт та рухайтесь далі
     Крок 1 із 2
     контакт-центр
     +38 (044) 200-06-94
     працює з 9:00 до 18:00
     контакт-центр
     контакт-центр