НАЗК
UA 01103 Київ бульвар Миколи Міхновського, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Повідомити про корупцію

кілька простих кроків

Ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua.
Ваші повідомлення обов'язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у нижченаведеній формі.

Повідомлення про корупцію стосується:

Далі

  Надсилання повідомлення про корупцію

  Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

  Також ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua. Ваші повідомлення обов’язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у формі.

  Повернутись

   Надсилання повідомлення про конфлікт інтересів

   Дані особи (осіб), якої (яких) стосується повідомлення

   Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

   Звертаємо увагу, що обов’язковими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи службових (представницьких) повноважень та приватного інтересу.

   Залежно від співвідношення вказаних ознак виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.

   Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами

   Повернутись

   Ваше питання стосується:

   В діях особи, якої стосується моє повідомлення, є ознаки порушення обмеження чи вимоги щодо:

   одержання подарунків;

   За порушення встановлених Законом України “Про запобігання корупції”  обмежень щодо одержання подарунків ст. 1725 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність, яка може наставати за вимагання, прохання, одержання подарунку для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб, якщо:

   • особа, яка дарує (дарувальник), перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок (обдаровуваного) – незалежно від вартості подарунку;
   • обдарований отримує подарунок у зв’язку із здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування – незалежно від вартості подарунку;
   • вартість подарунку, який відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність,  перевищує 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово;
   • сукупна вартість подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 2 прожиткових мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

   Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

   • даруються близькими особами;
   • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1725 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці  до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

   Статтею 1724 КУпАП  передбачена адміністративна відповідальність за порушення особою встановлених законом обмежень щодо:

   • зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю;
   • входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

   Суб’єктом таких правопорушень є особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3  Закону України «Про запобігання корупції», за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1724 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   На осіб, які для цілей закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (перелік яких визначений у п. 2 ч. 1 ст. 3 закону) обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюється.

   спільної роботи близьких осіб;

   Обмеження спільної роботи близьких осіб, визначене ст. 27 закону, поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (визначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону).

   Такі обмеження не поширюються на:

   • осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (перелік яких визначений у п. 2 ч. 1 ст. 3 закону);
   • народних засідателів і присяжних;
   • близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
   • осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах. До сільських населених пунктів належать села і  селища (крім селища міського типу) незалежно  від  їх адміністративної підпорядкованості.

    Звертаємо увагу!

   Незважаючи на те, що вказані у них суб’єкти не підпадають під дію обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, на них однак поширюються загальні вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону) з урахуванням особливостей їх статусу!

   запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

   Передбачена ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” вимога щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів поширюється як на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (визначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 закону), так і на прирівняних до них осіб (визначених в п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).

   Обов’язковими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи службових (представницьких) повноважень та приватного інтересу, залежно від співвідношення яких виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.

   Наявність цих ознак в сукупності є обов’язковою, а відсутність принаймні однієї з них унеможливлює існування конфлікту інтересів.

   За порушення встановлених ст. 28 закону вимог може наставати дисциплінарна, адміністративна відповідальність.

   Так, ст. 1727 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за:

   • неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів;
   • вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1727 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   припинення публічної служби;

   Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, визначені ст. 26 Закону України “Про запобігання корупції”,  поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 закону.

   Статтею 1728 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за:

   • незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень*;
   • незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень.

   Звертаємо увагу!

   Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1728 КУпАП, у частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, посади яких визначені у примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції». В іншій частині протоколи про адміністративні правопорушення за вищевказаними статтями КУпАП складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.

   *Суб’єктом цього правопорушення є особи, зазначені у п. 1, а також у пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також особи, зазначені в ч. 2 ст. 17 Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».

   етичної поведінки.

    

   Повернутись
   Далі

    Надсилання повідомлення про корупцію

    Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

    Також ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua. Ваші повідомлення обов’язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у формі.

    Повернутись

    На жаль, цієї інформації не достатньо для подання звернення.

    Якщо у вас з’являться необхідні дані, ми будемо раді розглянути ваше звернення.

    Повернутись

    Недостовірні відомості у декларації перевищують 100 прожиткових мінімумів?

    100 прожиткових мінімумів:

    248 100 грн для декларацій, поданих за 2021 рік;
    268 400 грн для декларацій, поданих за 2022 рік.

    Повернутись
    Далі

    Суб’єкт та/або члени його сім’ї мали право власності/користування на об’єкт декларування у періоді, за який подано декларацію?

    Повернутись
    Далі

    Різниця у вартості об’єкта декларування перевищує 100 прожиткових мінімумів?

    100 прожиткових мінімумів:

    248100 грн для декларацій, поданих за 2021 рік;
    268400 грн для декларацій, поданих за 2022 рік.

    Повернутись
    Далі

    Відображені у декларації об’єкти декларування зазначені з невірною вартістю?

    Повернутись
    Далі

    Ви хочете повідомити про об’єкти декларування, які невідображені/недостовірно відображені суб’єктом у декларації?

    Повернутись
    Далі

    Ви перевірили останню подану суб'єктом декларацію за потрібний вам період?

    Повернутись
    Далі

    Строк притягення суб’єкта до відповідальності сплив.

    Повернутись

    Ви хочете повідомити про можливі порушення у деклараціях, поданих суб’єктами декларування за 2021, 2022 роки?

    Повернутись
    Далі

    НАЗК не уповноважене проводити повну перевірку таких даних.

    Уточніть інформацію або зверніться до Національної поліції.

    Повернутись

    Суб’єкт декларування подав декларацію (щорічну або після звільнення) за період, про який ви хочете повідомити?

    Повернутись
    Далі

     Надсилання повідомлення про корупцію

     Прикріпити файл до повідомлення (лише pdf)

     Також ви можете повідомити про корупцію до НАЗК за телефоном +38(044)200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua. Ваші повідомлення обов’язково повинні містити інформацію за тими ж вимогами, що зазначені у формі.

     Повернутись

     Ваше повідомлення відповідає вимозі статті щодо «набуття необґрунтованих активів» і стосується активів набутих після 28.11.2019, а різниця між їх вартістю і законними доходами суб’єкта декларування становить понад 1 003 500 грн?

     Водночас згідно з п. 57 ч. 1 ст. 12 Закону «Про запобігання корупції», у разі встановлення доказів того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула необґрунтовані активи або що такі активи набула інша особа за її дорученням чи в інших передбачених ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, – Національне агентство має право порушувати перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках – перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
     Відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України, позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави пред’являється щодо активів, набутих після дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» (далі – Закон). Зазначений Закон набрав чинності 28.11.2019.
     Позов пред’являється щодо активів, якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом (1 003 500 грн).
     При цьому необхідно зважати на те, що термін «законні доходи» означає доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема джерел, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

     Повернутись
     Далі

     Дарувальник мав кошти на такий подарунок?

     Повернутись
     Далі

     Це майно вказане в декларації?

     Повернутись
     Далі

     На жаль, цієї інформації не достатньо для подання звернення для повної перевірки моніторингу способу життя або про порушення у своєчасності подання декларацій.

     Поряд з цим обрані Вами варіанти відповідей можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо отримання подарунків.
     Подати повідомлення?

     Повернутись
     Далі

     Дарувальник мав кошти на такий подарунок?

     Повернутись
     Далі

     Це майно вказане в декларації?

     Повернутись
     Далі

     Подарунок отримано від близької особи в розумінні Закону України про запобігання корупції?

     Повернутись
     Далі

     Подарунок отриманий особисто суб'єктом декларування чи членом сім'і?

     Повернутись
     Далі

     Офіційні власники майна могли його придбати?

     Повернутись
     Далі

     Це майно вказане в декларації?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування та/або члени його сім'ї отримали у безкоштовне користування майно від третіх осіб?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування та/або члени його сім'ї отримали подарунки від третіх осіб?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування витратив більше коштів, ніж задекларував в попередньому та/або поточному періоді на хобі, відпочинок, освіту, оплату товарів та послуг, інше для себе, близьких осіб та третіх осіб?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування витратив більше коштів, ніж задекларував в попередньому та/або поточному періоді на обслуговування рахунків і кредитних зобов’язань?

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування витратив більше коштів, ніж задекларував в попередньому та/або поточному періоді на придбання, користування, володіння, утримання нерухомого майна, транспорту чи іншого рухомого майна?

     Повернутись
     Далі

     Чи мав суб’єкт декларування достатньо коштів у звітному та попередніх періодах для видатків, про які ви хочете повідомити (розділи 11,12 декларації)?

     Повернутись
     Далі

     Рішенням Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 визнано неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України. Через це декларанти, які умисно не подали декларацію у вказаний вами період, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

     Повернутись

     Вкажіть тип декларації, про яку ви хочете повідомити:

     Повернутись
     Далі

     Оберіть період, за який мала б бути подана декларація:

     Повернутись
     Далі

     Суб'єкт декларування несвоєчасно подав декларацію у період до 2020 року?

     Повернутись
     Далі

     Суб’єкт декларування не зобов’язаний подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

     Повернутись

     Суб’єкт декларування є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 50 цього Закону чи посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків?

     Повернутись
     Далі

     Розмір отриманого доходу, вартість придбаного майна або розмір здійсненого видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів?


     На 01.01.2021 50 прожиткових мінімумів – 113 500 грн
     На 01.01.2022 50 прожиткових мінімумів – 124 050 грн
     На 01.01.2023 50 прожиткових мінімумів – 134 200 грн

     Повернутись
     Далі

     За неподання/несвоєчасне подання декларації кандидата на посаду (адміністративна, кримінальна) відповідальність відсутня.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Виберіть необхідне твердження:

     Одним із напрямів діяльності НАЗК є проведення повних перевірок декларацій суб’єктів декларування.

     Якщо ви впевненні, що суб’єкт декларування відобразив недостовірні відомості у декларації, то проінформуйте про це НАЗК.

     Яку інформацію повинно містити повідомлення щодо проведення повної перевірки декларації?

     Про відповідальність:

     За відображення завідомо недостовірних відомостей у декларації суб’єкта декларування можна притягнути, зокрема, до адміністративної та кримінальної відповідальності.
     Строки притягнення до відповідальності обчислюються з дня подання декларації: 2 роки для адміністративної та 3 роки – для кримінальної.

     1. Відповідно до ст. 366-2 ККУ умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
     Для декларацій за 2021 рік 500 прожиткових мінімумів становить 1 240 500 грн.
     Для декларацій за 2022 рік 500 прожиткових мінімумів становить 1 342 000 грн.

     2. Відповідно до ч. 4 ст. 172-6 КУпАП подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
     Для декларацій за 2021 рік 100 прожиткових мінімумів становить 248 100 грн.
     Для декларацій за 2022 рік 100 прожиткових мінімумів становить 268 400 грн.

     Крім того, якщо особа внесла недостовірні відомості до декларації за 2019 та попередні роки, то відповідно до ст. 38 КУпАП строки притягнення до відповідальності сплинули (повна перевірка таких декларацій є недоцільною).
     Щодо кримінальної відповідальності, то Рішенням КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020 статтю 366-1 КК України (декларування недостовірних відомостей) визнано неконституційною, тому суб’єктів декларування за відображення недостовірних відомостей у деклараціях за 2019 та попередні роки неможливо притягнути до такої відповідальності.

     Інформуємо! Відповідно до п. 3 Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки, повна перевірка декларації може бути розпочата, якщо в результаті попереднього вивчення отриманої̈ інформації̈ встановлено фактичні дані, що вказують на можливі ознаки незаконного збагачення або необґрунтованості активів, або, що отримана інформація стосується конкретного суб’єкта декларування або членів його сім’ї, містить фактичні дані щодо об’єктів декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації та можуть бути перевірені, а також вказує на можливе відображення в декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму, яка дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації.

     Приклад 1.

     Суб’єкт декларування у декларації зазначив автомобіль вартістю 49 000 грн. Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу його вартість становить 400 000 грн. Таким чином, розбіжність у задекларованій та фактичній вартості складає 351 000 грн, а тому такого суб’єкта може бути притягнуто до адміністративної відповідальності.

     Приклад 2.

     Суб’єкт декларування не задекларував квартиру, яка належить члену його сім’ї та набута у шлюбі за його згодою. Вартість квартири становить 2 500 000 грн. Таким чином, суб’єкта може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, оскільки така сума перевищує 500 прожиткових мінімумів.

     Про підстави проведення повної перевірки:
     • НАЗК проводить повну перевірку декларацій за повний звітний період (рік) – тобто, щорічних та після звільнення. НАЗК не проводить повну перевірку декларації кандидата на посаду. 
     • Якщо Ви повідомляєте про об’єкти декларування (об’єкти нерухомості, транспортні засоби, грошові кошти, дохід тощо), набуті суб’єктом декларування з 01.01.2021 по 31.12.2022, то вони можуть бути перевірені у деклараціях, поданих ним за 2021, 2022 роки.
     • Суб’єкт має право внести зміни до декларації. Тому варто перевірити, чи справді ви переглядаєте останню подану декларацію, оскільки у Реєстрі може існувати одна або декілька виправлених. Дата та час подання декларацій вказані в Реєстрі під іменем суб’єкта декларування.
     • Щодо декларування об’єктів, набутих суб’єктом декларування або членами його сім’ї у володіння/користування, то такі відомості зазначаються в декларації у разі перебування таких об’єктів у володінні/користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (183 дні).
     Як оформлювати звернення:

     Детально опишіть можливі порушення. Повна перевірка декларації може бути розпочата лише за наявності фактичних даних щодо об’єктів декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації та можуть бути перевірені, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму, яка дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації. У разі наявності додайте підтвердні документи.

     Які дані допоможуть НАЗК при розгляді звернень: 
     • для нерухомого майна – адреса розташування майна, кадастровий номер земельної ділянки, інші відомості про об’єкт майна, підтвердження користування суб’єктом декларування чи членами його родини цим майном; 
     • для транспортних засобів – номер та модель автомобіля, підтвердження користування транспортним засобом суб’єктом декларування чи членами його родини; 
     • для незадекларованих видатків – обставини здійснення видатків та орієнтовні суми тощо. Додайте до звернення фото- та відеопідтвердження порушення, якщо вони у вас є. 
     Інформація щодо проведення перевірок у період дій воєнного стану або стану війни: 
     • Відповідно до пп. 1 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі – Закон) фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи.
     • Крім того, відповідно до пп. 4 п. 1 Закону у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються.
     • Оскільки на сьогодні в Україні на підставі відповідних Указів Президента України діє воєнний стан, лише після його завершення може бути вирішене питання щодо проведення повних перевірок декларацій, поданих суб’єктами декларування.

      
     Щоб подати повідомлення для ініціювання повної перевірки декларації, моніторингу способу життя або про порушення строків подання декларації, оберіть необхідне твердження:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

     Щоб повідомити своє питання Держгеокадастру, заповніть форму звернень на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Держегокадастру за номером 0 800 300 808. Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 20.00, дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

     Повідомити про корупцію до Держгеокадастру можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займаєються органи місцевого саморядування.

     Будь ласка, зверніться до органу місцевого саморядування відповідно до розташування земельної ділянки, про яку йдеться, зокрема:

     • територіальної громади;
     • сільської, селищної, міської ради;
     • виконавчих органів сільської, селищної, міської ради.

      

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держрибагентства, заповнивши форму на сайті агентства.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна аудиторська служба України.

     Щоб повідомити своє питання Держаудиту, заповніть форму звернення на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Держаудиту за номером (044) 425-80-30, який приймає дзвінки протягом робочого дня.

     Повідомити про корупцію в Держаудиті можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Рахункова палата України.

     Щоб повідомити своє питання Рахунковій палаті, заповніть форму звернення на вебсайті органу.

     Також ви можете звернутися до територіальних підрозділів Рахункової палати за контактами, зазначеними на вебсайті органу.

     Повідомити про корупцію в Рахунковій палаті можна на вебсайті органу.

      

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби аудиту, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Рахункової палати, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками органу, заповнивши форму на сайті.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Антимонопольний комітет України.

     Щоб повідомити своє питання Антимонопольному комітету, подайте звернення на вебсайті органу.

     Також ви можете повідомити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або звернутися за роз’ясненнями за контактами, зазначеними на вебсайті АМКУ.

     Повідомити про корупцію в Антимонопольному комітеті можна на вебсайті комітету.

     Повернутись

     Юридичні спори, пов’язані з процедурами закупівель, розглядають суди.

      Для вирішення вашого питання ви можете:

     • звернутися до суду відповідно до вашого місця проживання,
     • звернутися до Єдиного контакт-центру судової влади України за номером 0 800 501 49200 808,
     • подати заяву у системі Електронного суду.
     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби аудиту, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Антимонопольного комітету, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками органу, заповнивши форму на сайті.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна митна служба України.

     Щоб повідомити своє питання до Держмитслужби, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на урядову гарячу лінію Держмитслужби за номером 15-48.

     Повідомити про корупцію в Держмитслужбі можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної митної служби, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держмитслужби, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна податкова служба України.

     Щоб повідомити своє питання до Державної податкової служби, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися до ДПС за телефоном (044) 279-79-78., який приймає дзвінки протягом робочого дня.

     Повідомити про корупцію в Державній податковій службі можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Державна фіскальна служба України.

     Щоб повідомити своє питання до Державної фіскальної служби, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Повідомити про корупцію в Державній фіскальній службі можна на вебсайтах територіальних підрозділів служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної податкової служби, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної фіскальної служби, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками служби, заповнивши форму на сайті.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна екологічна інспекція України.

     Щоб повідомити своє питання Держекоінспекції, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті інспекції.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Держекоінспекції за номером (044) 521-20-38.

     Повідомити про корупцію в Держекоінспекції можна на вебсайті органу.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної екологічної інспекції, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держекоінспекції, заповнивши форму на сайті органу.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань праці.

     Щоб повідомити своє питання Держпраці, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете отримати довідку про звернення за номером (044) 289-85-11.

     Повідомити про корупцію в Держпраці можна на вебсайті органу.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби з питань праці, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держпраці, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

     Щоб повідомити своє питання Держархбудінспекції, ви можете:

     • заповнити форму на вебсайті інспекції;
     • зв’язатися з територіальним підрозділом інспекції за контактами, вказаними на вебсайті;
     • звернутися до виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.

     Повідомити про корупцію в Держархбуді можна на вебсайті органу.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної архітектурно-будівельної інспекції, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками ДАБІ, заповнивши форму на сайті інспекції.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій.

     Щоб повідомити своє питання ДСНС, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете до територіальних консультаційних центрів ДСНС за контактами, вказаними на вебсайті служби.

     Повідомити про корупцію в ДСНС можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби з надзвичайних ситуацій, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками ДСНС, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

     Щоб повідомити своє питання Держпродспоживслужбі, оформте та подайте звернення за правилами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером (044)364-77-80.

     Повідомити про корупцію в Держпродспоживслужбі можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держпродспоживслужби, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна служба України з безпеки на транспорті.

     Щоб повідомити своє питання Укртрансбезпеці, подайте звернення за контактами, вказаними на вебсайті служби.

     Також ви можете звернутися на гарячу лінію Укртрансбезпеки за номером (044) 351-47-66, яка працює щосереди з 10.00 до 12.00.

     Повідомити про корупцію в Укратрансбезпеці можна на вебсайті служби.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державної служби України з безпеки на транспорті, надішліть повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Укртрансбезпеки, заповнивши форму на сайті служби.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Цим питанням займається Державна агентство лісових ресурсів.

     Щоб повідомити своє питання Держлісагентство, подайте звернення за контактами, вказаними на вебсайті агентства.

     Повідомити про корупцію в Держлісагентстві можна на вебсайті агентства.

     Повернутись

     Цим питанням займається Державне агентство рибного господарства України.

     Щоб повідомити своє питання Держрибагентство, подайте звернення за контактами, вказаними на вебсайті агентства.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію агентства за номером 0800505250, яка працює впродовж робочого дня.

     Також ви можете звернутися до територіальних рибоохоронних патрулів за контактами, вказаними на вебсайті агентства.

     Повідомити про корупцію можна на вебсайті агентства.

     Повернутись

     Цим питанням займається Національна поліція України.

     Щоб повідомити своє питання до Національної поліції, заповніть та подайте звернення на вебсайті органу.

     Ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію органу за номером 0-800-50-02-02.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державного агентства рибного господарства, ви можете надіслати повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держрибагентства, заповнивши форму на сайті агентства.

     Якщо ви є колишнім чи чинним працівником Державного агентства лісових ресурсів, ви можете надіслати повідомлення про корупційні дії, вчинені працівниками Держрибагентства, заповнивши форму на сайті агентства.

     Повернутись

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Ваше питання стосується:

     Повернутись
     Далі

     Ваше повідомлення успішно надіслано

     success

     Дякуємо за надану інформацію.
     Ми обов’язково з Вами зв’яжемось.

     Оберіть пункт та рухайтесь далі
     Крок 1 із 2
     контакт-центр
     +38 (044) 200-06-94
     працює з 9:00 до 18:00
     контакт-центр
     контакт-центр