Відповідно до абзацу четвертого частини п’ятої, частини дев’ятої статті 55 Закону України “Про запобігання корупції” Громадська рада при Національному агентстві залучається до проведення ним антикорупційної експертизи. Національне агентство здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції України пропозиції щодо включення їх до щорічного плану проведення ним антикорупційної експертизи. До проведення зазначеного моніторингу Національне агентство може залучати громадські об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на підставі відкритого конкурсу.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 12 Закону України “Про запобігання корупції” Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції до яких, у передбаченому законодавством порядку, можуть залучатись представники громадськості

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 липня 2016 року № 1 «Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи»

Рішення № 3223 “Про забезпечення реалізації Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи”


Висновки антикорупційної експертизи:

  1. Висновок антикорупційної екпертизи проекту Закону України “Про внутрішній водний транспорт
  2. Висновок антикорупційної екпертизи проекту Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”