Що таке “Антикорупційна стратегія”?

Антикорупційна стратегія – це документ, який допомагає забезпечити командну роботу всіх органів влади для подолання корупції.

Розробка і координація впровадження Антикорупційної стратегії є відповідальністю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), закріпленою за ним на законодавчому рівні.

Для забезпечення високої якості документу НАЗК долучає до написання стратегії експертів, громадських активістів, міжнародних партнерів та усіх зацікавлених громадян. З цією метою НАЗК організовує відкриті консультації та збирає відгуки на електронну адресу state@nazk.gov.ua.

Після громадських консультацій проект Стратегії пройде етап формальних узгоджень з органами виконавчої влади. Далі документ схвалюється Кабінетом Міністрів та приймається Верховною Радою як Закон. Це означає, що органи влади зобов’язуються слідувати її положенням та прагнути до їх виконання.

Щороку НАЗК оцінює виконання Антикорупційної стратегії, готуючи Національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики. Також завдяки цьому щороку до державної програми з виконання Стратегії можуть вноситися зміни, аби цей документ не втрачав актуальності.

Запропонована Антикорупційна стратегія охоплюватиме 2020-2024 роки.

Якими є головні принципи нової Антикорупційної стратегії?

В основу розробки Стратегії покладені 5 основних принципів:

 1. оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування. Зокрема передбачено позбавлення органів влади надмірних повноважень та усунення дублювання їх функцій.
 2. зниження «людського фактору» та збільшення прозорості і ефективності у стосунках держави з громадянами та організаціями. Цього вдасться досягти завдяки запровадженню правил загальної адміністративної процедури та цифровізації більшості процесів та послуг;
 3. створення зручних та законних альтернатив корупційним практикам;
 4. забезпечення дієвого державного контролю за дотриманням публічними службовцями правил етичної поведінки та вимог антикорупційного законодавства;
 5. забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Чому це важливо?

Ефективні запобігання та протидія корупції неможливі без злагодженої роботи всіх державних органів.

Без Антикорупційної стратегії державні органи діють хаотично: запроваджені ними заходи із запобігання корупції можуть бути малоефективними, оскільки відбуваються лише на одній невеликій ділянці.

Антикорупційна стратегія об’єднує органи влади у єдину команду та допомагає їм взаємодіяти для досягнення кращих результатів.

Про скоординованість як необхідну умову ефективної боротьби з корупцією говорить Конвенція ООН проти корупції, яку підписала Україна.

Створення антикорупційної стратегії – найбільш розповсюджений інструментів для забезпечення такої координації. Так, Антикорупційні стратегії існують у ряді держав на різних континентах та рівнях достатку: Велика Британія, Сингапур, В’єтнам, Йордан, Румунія, Єгипет, Вірменія тощо.

Які сфери охоплює Стратегія?

Антикорупційна стратегія охоплює питання функціонування загальної системи запобігання корупції, визначає пріоритети запобігання корупції у конкретних секторах державного управління та приділяє велику увагу питанню відповідальності за корупцію.

Пріоритетні сектори державного управління, визначені стратегією:

 • судочинство;
 • державне регулювання економіки;
 • забезпечення економічної конкуренції;
 • державний сектор економіки;
 • митні та податкові органи;
 • оборонний сектор;
 • охорона здоров’я;
 • фінансування політичних партій;
 • приватний сектор.

Ці сфери були визначені за результатами аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики, галузевих досліджень та з огляду на результати стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні, проведеного у 2020 році.

Як долучитися?

Ви можете долучитися до створення Антикорупційної стратегії наступним чином:

 • Надіслати свої коментарі до Стратегії на адресу state@nazk.gov.ua.
 • Поширити цей лінк у соціальних мережах, аби більше людей долучилося до створеня Антикорупційної стратегії;
 • Долучитися до однієї з консультацій стосовно Стратегії. Графік консультацій: https://bit.ly/3fOM1Iz.
 • Закликати центральні та місцеві органи влади до виконання Антикорупційної стратегії після її ухвалення.