Дослідження щодо корупції в Україні

Інститут прикладних гуманітарних досліджень1Корупційні ризики в кримінальному процесі та судовій системі (2009)
2Корупційні ризики в базових провадженнях: кримінальний процес (досудова та судова стадія), цивільний процес, господарський процес, адміністративний процес (2009)
3Засади методології оцінювання рівня корупції в Україні (2010)
4Гендерні аспекти корупції у вищій освіті (2011)
5Природа та поширеність корупції (2012)
6Потенціал засобів масової інформації у протидії корупції (2012)
7Потенціал неурядових організацій у протидії корупції (2012)
8Корупція в приватному секторі(2012)
9Ставлення до доброчесних інформаторів (whistleblowers) (2012)
10Публічні позиції політичних еліт щодо корупції (2012)
11Антикорупційна інфраструктура (2012)
12Природа та поширеність громадського невдоволення корупцією (2012)
13Соціокультурний контекст розуміння та сприйняття корупції (2012)
14Вплив економічних чинників на протидію корупції (2012)
15Корупція в бізнесовому середовищі (2012)
16Опозиція до антикорупційної діяльності (2012)
17Попередні антикорупційні стратегії (2012)
18Корупція в Україні 2012
19Методичні матеріали для підготовки та проведення інформаційно-просвітницьких заходів з ознайомлення державних службовців з новим антикорупційним законодавством (2015)

 Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у співробітництві з Київським міжнародним інститутом соціології

20Дослідження з питань корупції й надання послуг у судовій системі україни (2006)
21Стан корупції в Україні 2007 рік
22Стан корупції в Україні. Львівська область (2007)
23Стан корупції в Україні. Волинська область (2007)
24Стан корупції в Україні. Рівненська область (2007)
25Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження щодо ставлення до корупції студентів вищих навчальних закладів в закарпатській, Івано-франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (2007)
26Корупція в діяльності ДАІ (2007)
27Дослідження корупції у судовій системі України (2008)
28Національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: митні процедури (2008)
29Дослідження стану корупції у сфері вищої освіти (2008)
30Дослідження корупції в Україні думки та погляди населення України (2008)
31Національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики (2008)
32Стан корупції в Україні Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007–2009
33Стан корупції в уУкраїні порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007–2009, 2011
34Стан корупції в Україні 2007–2009, 2011 та 2015
35Корупційні ризики в базових провадженнях: кримінальний процес (досудова та судова стадія), цивільний процес, господарський процес, адміністративний процес (2009)

Фонд «Демократичні ініціативи»

36Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні (2009)
37Ставлення українців до політичних партій і джерел їх фінансування (2015)
38Індекс сприйняття корупції в українських ЗМІ (2016)
39Соціальне опитування щодо корупції в окремих сферах (2015)

Transparency International Україна

40National integrity system: Ukraine (2011)
41National integrity system: Ukraine (2014)
42National integrity system: Ukraine (2015)
43Методологія як організувати незалежний моніторинг відповідності стилю життя задекларованим статкам службовців? (2013)
44Альтернативний звіт щодо оцінки ефективності Державної антикорупційної політики (2015)
45The state of corruption (2015)
46Рівень сприйняття корупції бізнесом: друга хвиля (2015)
47Індекс корупції в Україні (2015)
48Індекс сприйняття корупції у світі (2015)

TNS Ukraine
Center for Insights in Survey Research

49«12 шагов к миру: восстановление мира, статус региона и безопасность» (2016)
50Всеукраїнське муніципальне опитування (2016)

Національне агентство з питань запобігання корупції 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту міжнародної технічної допомоги 

“Підтримка діагностики, моніторингу та переслідування корупції в Україні”

51Методика стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні
52 Методологія оцінювання ефективності роботи НАЗК
53Корупія в Україні: 2017.Аналіз результатів пілотного застосування Методики оцінки рівня корупції в УкраїніCORRUPTION IN UKRAINE: 2017. Analysis of the findings gained from pilot application of the Methodology for Assessment of Corruption Level in Ukraine
55 Аналітичний звіт про виконання Антикорупційної стратегії 2014 – 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад Антикорупційної стратегії
56 Бізнес-процес перевірки електронних декларацій НАЗК
57CORRUPTION IN UKRAINE: UNDERSTANDING, PERCEPTION, PREVALENCEКОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: РОЗУМІННЯ, СПРИЙНЯТТЯ, ПОШИРЕНІСТЬ