Безкоштовний навчальний онлайн-курс “Конфлікт інтересів: треба знати!” на платформі громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів “Prometheus”, спрямований на підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, передбачених Законом.

З часу започаткування курсу у ньому взяло участь понад 40 тис. слухачів. Результати зазначеного онлайн-курсу засвідчили неабияку зацікавленість слухачів до навчання доброчесній поведінці, невід’ємним елементом якої є дотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб.

З метою удосконалення отриманих базових знань про конфлікт інтересів бажаючі мають можливість удосконалити знання про конфлікт інтересів під час поглибленого онлайн-курсу “Конфлікт інтересів: требазнати! Від теорії до практики”.

Зокрема, в поглибленому онлайн-курсі існує можливість ознайомитися з переліком типових ситуацій, які зумовлюють наявність у особи приватного інтересу, детальніше вивчити питання щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав, ознайомитися з типовими помилками при врегулюванні конфлікту інтересів, щоб не допускати їх у своїй діяльності та інші актуальні, з точки зору правозастосування, питання.