Результати перевірок

У 2018 році НАЗК склало 471 протокол та внесло 97 приписів за порушення законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів 

У 2018 році за фактами порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим обмежень (на підставі отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації) склало та направило в установленому порядку до суду 471 протокол про адміністративні правопорушення, з яких за кваліфікацією:

  • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7 КУпАП) – 459 протоколів;
  • порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4 КУпАП) – 9 протоколів;
  • порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5 КУпАП) – 3 протоколи.

Переважна більшість протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, складено за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а саме неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій/прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Також у звітному періоді за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства уповноваженими особами Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції складено 26 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 188-46 КУпАП.

Оскільки наразі законодавством не передбачено надіслання судами першої інстанції за результатами розгляду матеріалів справ про відповідні адміністративні правопорушення копій постанов по справі, так і у разі оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, особою щодо якої її винесено, копій рішень апеляційного суду по скарзі на таку постанову, до органу, уповноважена особа якого складала відповідний протокол, Національне агентство не володіє у повному обсязі інформацією щодо результатів розгляду відповідних справ про адміністративні правопорушення.

Протягом року керівникам відповідних органів, підприємств, установ, організацій внесено 97 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону.

Також у 2018 році Національне агентство подало 5 позовів до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання нечинними актів органів місцевого самоврядування прийнятих внаслідок порушення вимог антикорупційного законодавства.

Із загальної кількості вхідної кореспонденції, яка надійшла до Національного агентства у 2018 році опрацьовано 1280 повідомлень (заяви, скарги тощо) від фізичних та юридичних осіб щодо можливого порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим обмежень.

Протягом 2018 року надано 949 роз’яснень щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів та порядку дій стосовно його врегулювання.

У 2018 році в Національному агентстві тривало 516 заходів з моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, з них:

  • 131 – за власною ініціативою;
  • 385 – за повідомленнями про правопорушення.