Корисні посилання:

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006року № 251-V).

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006року № 252-V).

Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1195.

Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003).

Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців.

GOV/SIGMA (2006)1 «Політики і практики запобігання конфлікту інтересів у дев’яти країнах ЄС Порівняльний огляд».

Aнтикорупційний портал. Врегулювання конфліктів інтересів на державній службі.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Співробітництво в рамках Організації Економічного співробітництва та розвитку.