План перевірок:

2018 2017 2016

2019

Рішення від 16.11.2018 № 2594 “Про затвердження Плану проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції на 2019 рік”

Рішення від 15.02.2019 № 447 “Про внесення зміни до Плану проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції на 2019 рік”

2020

План проведення Національним агентством з питань запобігання корупції перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції на 2020 рік

Порядок проведення перевірок

Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2020 року” № 223/20

Інформація щодо проведених перевірок

Аналітичний звіт

Аналітичний звіт про результати планових перевірок, проведених у 2016 році

Спеціальна перевірка

Відповіднодо Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовноосіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад зпідвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка.

Зокрема, спеціальну перевірку щодо наявності відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні абопов’язані з корупцією правопорушення, а також щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, проводить Національне агентство зпитань запобігання корупції.

Водночас, до початку ведення Національним агентством Єдиногодержавного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцієюправопорушення, повноваження щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, під час проведенняспеціальної перевірки здійснюються Міністерством юстиції України (пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 року № 171).

Рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року № 2«Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за №958/29088, визначено початок роботи системи подання та оприлюднення деклараційу два етапи.

З01 січня 2017 року стартував другий етап подання електронних декларацій осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щовключає подання декларацій суб’єктами декларування – претендентами на зайняття посад.

Таким  чином, з вказаної дати Національне агентство в межах спеціальної перевірки розпочало здійснення перевірок достовірності відомостей, зазначених у деклараціях, поданих з 01 січня 2017 року.

Додатково інформуємо,що Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують назайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком,затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №171.