1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.
 2. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
 3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу».
 4. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Закон України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
 6. Закон України «Про звернення громадян».
 7. Кодекс законів про працю України
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 9. Кримінальний кодекс України.
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України.
 11. Цивільний кодекс України.
 12. Цивільний процесуальний кодекс України.
 13. Кодекс адміністративного судочинства України.
 14. Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512.
 15. Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.04.2020 за № 370/34653.
 16. Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 № 5 “Щодо правового статусу викривача”