Перелік нормативно-правових документів, методичних рекомендаціїй для використання уроботі уповноважених підрозділів (осіб)

  1. Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)
  2. Методичні рекомендації з питань запобіганнята врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених навиконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до нихосіб, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобіганнякорупції “14” липня 2016 року № 2. Документ можна завантажити за посиланням, а такожу текстовому форматі.
  3. Порядок перевірки факту подання суб’єками декларування декларацій відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції”та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції провипадки несвоєчасного подання таких декларацій (зі змінами), затверджений Рішенням Національного агентства від 6 вересня 2016 року №19, зареєстрованийу Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за №1479/29609.