НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Для учасників конкурсів

ГРАФІКИ проведення співбесід

До уваги осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції!

Інформуємо, що відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами) (далі – Порядок),  Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорії «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції  від 20.03.2020 №109/20 (із змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, через Єдиний портал вакансій державної служби подає конкурсній комісії таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

На  Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua) в розділі «Конкурси» – «Підготовка та подання інформації для участі у конкурсі» розміщені форми необхідних документів та  інформація щодо їх заповнення.

Кандидати, які за результатами розгляду поданої інформації допущені до участі у конкурсі, повідомляються не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження кожного етапу конкурсу одним із доступних способів, який обраний кандидатом, зокрема  на адресу  електронної пошти.

Увага! З метою своєчасного отримання інформації щодо  місця, часу і дати початку проведення кожного етапу конкурсу рекомендуємо переглядати свої електронні поштові скриньки та папку зі «Спам».

За додатковою інформацією ви можете звертатись за телефоном гарячої лінії: (044) 200 08 35 або на електронну пошту: konkurs@nazk.gov.ua.


Тестування загальних здібностей

Тестування загальних здібностей проводиться відповідно до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.03.2020 № 109/20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.04.2020 за № 331/34614 (зі змінами).

Воно включає перевірку:

 • абстрактного мислення(логічне мислення, вміння виявляти закономірності, побудова причинно-наслідкового зв’язку та алгоритмів вирішення завдань);
 • вербального мислення(здатність опрацьовувати текстову інформацію, уважність при роботі з текстами різного рівня складності, вміння розуміти заплутані текстові конструкції (у тому числі нормативно-правові акти), вміння робити обґрунтовані висновки на підставі наданої інформації, вміння відрізняти важливе від другорядного);
 • аналітичних здібностей(здатність опрацьовувати числову інформацію, здатність розуміти різні форми представлення числової інформації, здатність робити обчислення, здатність концентруватися на досягненні поставлених завдань, виділення суттєвого та несуттєвого, випадкового та закономірного).

Питання мають чотири рівні складності та згруповані у блоки залежно від складової тестування та рівня складності.

Тест включає – 40 запитань.

Час тестування – 50 хвилин.

За результатами тестування кандидати можуть отримати:

 • 2 бали – кандидати, які відповіли правильно на 31 i більше запитань тестового завдання;
 • 1 бал – кандидати, які відповіли правильно на 24-30 запитань тестового завдання;
 • 0 балів – кандидати, які відповіли правильно на 23 і менше запитань тестового завдання.

Увага! Згідно з рішенням конкурсної комісії від 20.05.2021 (протокол № 6) зазначене вище співвідношення між результатами оцінки загальних здібностей та балами, що отримують кандидати, встановлене для конкурсів, оголошених після 21 квітня 2021 року.

Для кандидатів, які пройшли тестування загальних здібностей під час проведення конкурсу на посади, зазначені в наказі Національного агентства з питань запобігання корупції від 20 квітня 2021 № 227/21, та бажають скористатися отриманими результатами тестування загальних здібностей у разі участі у конкурсі на заміщення інших посад державної служби в Національному агентстві протягом шести місяців після проведення такого тестування (у тому числі в день його проходження) враховується бал відповідно до співвідношення між результатами оцінки загальних здібностей та балами, що отримують кандидати, встановленого рішенням конкурсної комісії 27 квітня 2021 року (протокол № 2) а саме:

 • 2 бали – кандидати, які відповіли правильно на 26 i більше запитань тестового завдання;
 • 1 бал – кандидати, які відповіли правильно на 19-25 запитань тестового завдання;
 • 0 балів – кандидати, які відповіли правильно на 18 і менше запитань тестового завдання.

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування, та допускаються до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які за результатами тестування загальних здібностей набрали 0 балів, а також кандидати, які не розпочали тестування протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Кандидат може скористатися результатами тестування загальних здібностей у разі участі у конкурсі на заміщення інших посад державної служби в Національному агентстві з питань запобігання корупції протягом шести місяців після проведення такого тестування (у тому числі в день його проходження). У такому разі кандидат може не проходити цей вид тестування, а конкурсна комісія враховує попередній бал. У разі проходження тестування зараховується бал, отриманий за його результатами.

Кандидат інформує конкурсну комісію про своє бажання скористатися результатами тестування загальних здібностей шляхом подання до конкурсної комісії відповідної заяви.

Нижче наводимо приклади тестів.

НАЗК Тести Приклади 1
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр