НАЗК
UA 01103 Київ бульвар Миколи Міхновського, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Акт планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Міністерстві юстиції України

Чинна публікаціяЧинна публікація
Герб України

Період проведення перевірки: з 26.08.2021 по 27.10.2021.

Період, за який проводилася перевірка: з 26.08.2018 по 26.08.2021.

Відомості про об’єкт перевірки:

Міністерство юстиції України, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001,
код ЄДРПОУ 00015622.

Перевірку проводила комісія Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 18.08.2021 № 23-09/29/21.

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством;
 • підготовка, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому
  законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих)
  із порушенням вимог Закону.

 

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції у діяльності Міністерства юстиції України встановлено такі порушення:

1) ч. 3 ст. 131 Закону у зв’язку з невідповідністю положень про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Мін’юсту, про Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та про Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) щодо підзвітності та підконтрольності керівника уповноваженого підрозділу;

2) ч. 1 ст. 512 Закону щодо нездійснення перевірки факту подання/своєчасності подання суб’єктами декларування центрального апарату Мін’юсту, Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Київ), Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) декларацій та неповідомленні Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій
18 суб’єктами декларування;

3) абз. 3 ч. 5 ст. 53 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо незабезпечення розгляду анонімних повідомлень;

4) ч. 6 ст. 53 Закону щодо здійснення негайного, протягом 24 годин, письмового повідомлення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції під час розгляду повідомлень;

5) п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

6) п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо незабезпечення визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення;

7) абз. 1 ч. 3 ст. 532 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо дотримання визначених Законом строків проведення попередніх перевірок за здійсненими повідомленнями;

8) абз. 6 ч. 3 ст. 532 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо надання детальної письмової інформації про результати попередньої перевірки за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у 3-денний строк з дня завершення відповідної перевірки;

9) абз. 7 ч. 3 ст. 532 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо повідомлення заявнику у 3-денний строк без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів, уповноважених на проведення перевірки або розслідування, інформації, у разі коли отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції Мін’юсту;

10) ч. 2 ст. 536 Закону щодо надання інформації заявнику за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування його повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

11) ч. 2 ст. 57 Закону внаслідок прийняття рішення щодо призначення
2 осіб без отримання всієї інформації від державних органів, передбачених
ч. 4 ст. 57 Закону;

12) ч. 3 ст. 57 Закону внаслідок порушення строку направлення запитів на проведення спеціальної перевірки стосовно 9 осіб до відповідних органів, уповноважених на проведення спеціальної перевірки;

13) ч. 1 ст. 58 Закону внаслідок порушення строків направлення інформації про результати спеціальної перевірки, підписаної керівником органу, що проводив спеціальну перевірку;

14) ч. 4 ст. 62 Закону у зв’язку із відсутністю положень щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми у контрактах, укладених Мін’юстом з директорами ДП «НАІС» та ДП «Сетам»;

15) наказу Національного агентства від 26.04.2021 № 240/21 «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.05.2021 за № 650/36272, внаслідок невідповідності чисельності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Мін’юсту, Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) обов’язковим вимогам до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції;

16) пп. 4 – 6 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 19
(зі змінами, затвердженими наказом Національного агентства від 19.05.2020 № 204/20).

 

Висновки

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

 1. Національному агентству з питань запобігання корупції внести Міністру юстиції України Малюсці Денису Леонтійовичу припис щодо:

1) усунення порушення:

– ч. 3 ст. 131 Закону щодо невідповідності положень про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Мін’юсту, про Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та про Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) в частині підзвітності та підконтрольності керівника уповноваженого підрозділу;

– ч. 1 ст. 512 Закону щодо неповідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій 18 суб’єктами декларування;

– п. 1 ч. 4 ст. 531 Закону (до 26.06.2021 – п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону) щодо незабезпечення впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

 

2) проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Мін’юсту вимог ч. 3
ст. 131, ч. 1 ст. 512, ч. 4 ст. 53, абз. 3 ч. 5 ст. 53,  пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, абзаців 1, 6, 7 ч. 3 ст. 532 Закону (у редакції до 26.06.2021), ч. 2 ст. 536, ч.ч. 2, 3 ст. 57,
ч. 1 ст. 58 Закону, та притягнення винних осіб до відповідальності.

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

 1. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції Міністерству юстиції України рекомендується:

1) забезпечити дотримання вимог ч. 1 ст. 512 Закону під час перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

2) забезпечити дотримання вимог ч.ч. 2, 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58 Закону під час організації та проведення спеціальних перевірок;

3) положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Мін’юсту, про Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та про Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) привести у відповідність до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536;

4) переглянути положення про уповноважені підрозділи з питань запобігання і виявлення корупції інших територіальних органів Мін’юсту та, за необхідності, привести їх у відповідність до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства
від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536;

5) штатну чисельність Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) привести у відповідність до наказу Національного агентства від 26.04.2021 № 240/21 «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.05.2021 за № 650/36272;

6) посилити організацію роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України, зокрема в частині процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду Антикорупційної програми на 2018 – 2020 роки, що унеможливлює ефективну реалізацію  вимог ст.ст. 131 та 19 Закону, які зобов’язують відповідальних суб’єктів приймати антикорупційні програми для формування та впровадження відомчої антикорупційної політики та покладають виконання відповідного завдання щодо організації роботи з оцінки ризиків на уповноважений підрозділ;

7) переглянути контракти, укладені з керівниками підвідомчих державних підприємств, на предмет наявності в них положень щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми та внести до них відповідні зміни;

8) на головних сторінках офіційних вебсайтів Мін’юсту та
Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Івано-Франківськ) розмістити посилання «Повідомити про корупцію».

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр