НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повні перевірки декларацій
560
перевірок зупинено
рішення КСУ №13-р/2020
497
млн.грн. виявлено
як незадекларовані
307
перевірено
суб'єктів Закону
На виконання рішення Конституційного Cуду
України №13-р/2020 від 27.10.2020 кримінальні
провадження підлягають закриттю
97
обгрунтованих
висновків складено
Детальний моніторинг діяльності

Акт планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Черкаській обласній державній адміністрації

Герб України

Період проведення перевірки: з 07.09.2020 по 16.10.2020.

Період, за який проводилася перевірка: з 07.09.2017 по 07.09.2020.

Відомості про об’єкт перевірки:

Черкаська обласна державна адміністрація, 18001, м. Черкаси,
б-р Шевченка, 185, електронна пошта – cancelar@ck-oda.gov.ua, код ЄДРПОУ 00022668.

Перевірку проводила комісія Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 02.09.2020 № 23-07/7/20.

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань;
 • підготовка, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону.

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції в Черкаській ОДА встановлено такі порушення:

 1. ч. 1 ст. 19 Закону, що полягає у відсутності у 2018 та 2019 роках погодженої Національним агентством антикорупційної програми Черкаської ОДА;
 2. ч. 2 ст. 49 Закону, що полягає у нездійсненні перевірки факту подання
  19 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Черкаській ОДА та її структурних підрозділах, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та неповідомленні Національного агентства про 21 випадок неподання або несвоєчасного подання таких декларацій;
 3. п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у невпровадженні механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 4. п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у відсутності внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду, перевірки та належного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 5. ч. 4 ст. 53 та п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає
  у нестворенні передбачених Законом внутрішніх та регулярного каналу онлайн-зв’язку для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 6. абз. 7 ч. 3 ст. 532 Закону при розгляді 3 повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що полягає у ненаданні відповідного роз’яснення викривачу у триденний термін з дати отримання повідомлення;
 7. ч. 3 ст. 57 Закону, що полягає у несвоєчасному направленні до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у ч. 3 ст. 56, або до їх територіальних органів (за наявності) запитів про перевірку відомостей
  щодо 5 осіб, які претендували на зайняття відповідної посади, за формою, яку затверджує Кабінет Міністрів України;
 8. ч. 3 ст. 57 Закону, що полягає у ненаправленні запитів до: Служби безпеки України (її територіального органу) щодо наявності у 7 осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, допуску до державної таємниці; Міністерства юстиції України (його територіального органу) щодо наявності
  у 3 осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, корпоративних прав та щодо поширення на цих осіб заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади»
 9. ч. 3 ст. 58 Закону, що полягає у складенні довідок про результати спеціальної перевірки: стосовно 1 особи – без отримання від Міністерства юстиції України (його територіального органу) відомостей щодо наявності в особи корпоративних прав; стосовно 3 осіб – без отримання від Міністерства юстиції України (його територіального органу) відомостей щодо поширення на таку особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади»;
 10. ч. 2 ст. 58 Закону, що полягає у прийнятті рішення про призначення
  14 осіб на посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, без проведення стосовно цих осіб спеціальної перевірки в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 56 Закону;
 11. ч. 1 ст. 56 та ч. 2 ст. 58 Закону, що полягає у непроведенні спеціальної перевірки щодо 1 особи, яка претендувала на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та прийняття рішення про її призначення на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, без спеціальної перевірки;
 12. ч. 1 ст. 58 Закону, що полягає у порушенні Департаментом освіти і науки Черкаської ОДА у 137 випадках строку надання до органів, які надсилали відповідні запити, інформації про результати спеціальної перевірки щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 13. абз. 3 ч. 1 ст. 59 Закону, що полягає у ненаправленні до Національного агентства копії наказу з інформаційною карткою до нього про накладення на ЄВСТРАТЕНКА С.М. дисциплінарного стягнення за вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення.

 

Висновки

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

1. Внести Голові Черкаської обласної державної адміністрації
СЕРГІЙЧУКУ Сергію Івановичу припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо:

 • усунення порушення вимог ч. 2 ст. 49 Закону шляхом повідомлення Національного агентства про 21 випадок неподання або несвоєчасного подання декларацій;
 • усунення порушення вимог ч. 4 ст. 53 та п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом створення усіх передбачених законом внутрішніх та регулярного каналу онлайн-зв’язку для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • усунення порушення п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду, перевірки та належного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • усунення порушення п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом упровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • усунення порушення ч. 1 ст. 59 Закону шляхом направлення до Національного агентства завіреної в установленому порядку паперової копії наказу з інформаційною карткою до розпорядчого документа про накладення на ЄВСТРАТЕНКА С.М. дисциплінарного стягнення за вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Черкаської ОДА вимог ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 49, ч. 4 ст. 53, пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, ч. 3 ст. 532, ч. 1 ст. 56, ч. 3 ст. 57, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 58, ч. 1 ст. 59 Закону.
  За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів
  у встановленому законом порядку.

2. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції рекомендувати Черкаській ОДА привести у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про Управління.

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.