НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
397
подано
партіями звітів
693.17
млн.грн. перераховано
партіям
446
затверджено висновків
щодо перевірок
560
протоколів
складено
Перевірка політичних партій

Акт планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Державній службі України з питань праці

ЧиннийЧинний
Герб України

Період проведення перевірки: з 29.06.2021 по 10.08.2021.

Період, за який проводилася перевірка: з 29.06.2018 по 29.06.2021.

Відомості про об’єкт перевірки:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ,
вул. Десятинна, 14, електронна пошта – dsp@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39472148.

Перевірка проводилась комісією Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 25.06.2021 № 23-09/25/21.

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством;
 • підготовка, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому
  законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих)
  із порушенням вимог Закону.

 

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції в Національному агентстві України з питань державної служби:

 1. п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021) що полягає у нестворенні всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також обмеження умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень шляхом обов’язкового зазначення в онлайн-формі повідомлення про корупцію на офіційному вебсайті органу інформації, яка не передбачена Законом та не вимагається до змісту таких повідомлень;
 2. абз. 1 ч. 3 ст. 532 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо недотримання визначених Законом строків проведення попередніх перевірок за здійсненими повідомленнями та ненадання детальної письмової інформації про їх результати;
 3. ч. 6 ст. 53 Закону щодо здійснення негайного, протягом 24 годин, письмового повідомлення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції під час розгляду повідомлень;
 4. ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 58 Закону щодо прийняття рішень про призначення осіб на посади, пов’язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки у повному обсязі, а також складення довідок про результати спеціальної перевірки без одержання інформації про результати спеціальної перевірки від усіх органів, передбачених у ч. 4 ст. 57 Закону;
 5. ч. 1, абз. 2 ч. 5 ст. 131 Закону, що полягає у нестворенні в Головному управлінні Держпраці у Львівській області уповноваженого підрозділу із недотриманням вимог щодо мінімальної штатної чисельності;
 6. п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021), що полягає у незабезпеченні впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в територіальних органах Держпраці;
 7. п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021), а саме невизначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення в Головному управлінні Держпраці у Херсонській області, Управлінні Держпраці у Хмельницькій області та державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці».

 

Висновки

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

 1. Національному агентству з питань запобігання корупції внести т.в.о. Голови Державної служби України з питань праці Сажієнку Віталію Валерійовичу припис щодо:

– усунення порушення: 1) п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021), а саме невизначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; 2) п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021), що полягає у нестворенні всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

– проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Держпраці вимог ст. 19, ч. 6 ст. 53, пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, абз. 1, 6 ч. 3 ст. 532, ч. 2 ст. 58 Закону та притягнення винних осіб до відповідальності.

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

 1. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції Державній службі України з питань праці рекомендується:

– розпочати роботу з розробки Антикорупційної програми Держпраці, зокрема невідкладно організувати проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу;

– привести у відповідність до вимог чинного законодавства внутрішньовідомчі документи Держпраці організаційного характеру (положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників тощо);

– забезпечити дотримання вимог Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539;

– забезпечити дотримання вимог ч. 2 ст. 58 Закону під час організації та проведення спеціальних перевірок;

– територіальним органам Держпраці, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери управління Держпраці, забезпечити розробку та затвердження власних локальних актів, які б визначали внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належне реагування на такі повідомлення;

– територіальним органам Держпраці, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери управління Держпраці, забезпечити створення всіх передбачених Законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

привести штатну чисельність уповноважених підрозділів у відповідність до встановлених Національним агентством обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в державних органах

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр