НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
12
397
подано
партіями звітів
693.17
млн.грн. перераховано
партіям
446
затверджено висновків
щодо перевірок
577
протоколів
складено
Перевірка політичних партій

Акт планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державному підприємстві «СЕТАМ»

Герб України

Період проведення перевірки: з 13.04.2021 по 31.05.2021.

Період, за який проводилася перевірка: з 14.04.2018 по 14.04.2021.

Відомості про об’єкт перевірки:

державне підприємство «СЕТАМ» (далі – ДП «СЕТАМ»), 01001, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, електронна пошта – info@setam.net.ua, код ЄДРПОУ 39958500.

Перевірка проводилась комісією Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 13.04.2021 № 23-09/3/21.

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань/призначення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми та питання виконання наданих повноважень;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних
  з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного
  або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення
  про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання
  чи несвоєчасного подання декларацій;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому
  законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих)
  із порушенням вимог Закону.

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції у Секретаріаті встановлено такі порушення:

 1. ч. 1 ст. 522 Закону, що полягає у нездійсненні перевірки факту подання/своєчасності подання суб’єктами декларування ДП «СЕТАМ» декларацій та неповідомленні Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій чотирма суб’єктами декларування;
 2. п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у невпроваджені механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 3. п. 2 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у ненаданні працівникам та особам, які проходять в ДП «СЕТАМ» службу або навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 4. п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у невизначені внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення
 5. ч. 4 ст. 53 та п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у нестворені передбачених законом внутрішніх каналів (зокрема: каналу отримання повідомлень із використанням офіційного веб-сайту установи та каналу отримання голосових повідомлень із використанням телефонної мережі загального користування) та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 6. 6. ч. 2 ст. 61 Закону, що полягає у незабезпеченні керівником ДП «СЕТАМ» регулярної оцінки корупційних ризиків та нездійсненні антикорупційних заходів, передбачених антикорупційною програмою ДП «СЕТАМ»;
 7. ч. 3 ст. 62 Закону у зв’язку з непроведенням обговорення з працівниками ДП «СЕТАМ» антикорупційних програм ДП «СЕТАМ» перед їх затвердженням;

 

Відповідно до п. 8.8 розділу 8 антикорупційної програми ДП «СЕТАМ» генеральний директор ДП «СЕТАМ» забезпечує функціонування та створює умови для виконання на належному рівні Уповноваженим покладених на нього завдань.

Таким чином, виявлені перевіркою порушення вимог Закону та антикорупційної програми свідчать про незабезпечення функціонування та нестворення керівником ДП «СЕТАМ» умов для виконання на належному рівні Уповноваженим покладених на нього завдань, а також нездійснення ДП «СЕТАМ» заходів для запобігання і протидії корупції у його діяльності.

 

Висновки

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

 1. Національному агентству внести керівнику ДП «СЕТАМ» припис щодо:

усунення порушення вимог пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, ч. 4 ст. 53, ч. 2 ст. 61 та ч.ч. 3, 4 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції»;

проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами ДП «СЕТАМ» вимог
ч. 1 ст. 522, п. 3 ч. 2 ст. 531 пп. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 531, ч. 4 ст. 53, ч. 2 ст. 61,
та ч.ч. 3, 4 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів
у встановленому законом порядку.

 

 1. У разі неусунення порушень Національному агентству внести Міністру юстиції України припис щодо:

забезпечення усунення ДП «СЕТАМ» порушень вимог ч. 2 ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції»;

ініціювання питання щодо проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог ч. 2 ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції» керівником ДП «СЕТАМ».

 

 1. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції ДП «СЕТАМ», крім повного усунення порушень:

призначити уповноваженого з питань антикорупційної діяльності ДП «СЕТАМ» на основну роботу;

привести антикорупційну програму ДП «СЕТАМ» у відповідність до Закону України «Про запобігання корупції», Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.03.2017 № 75, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194, посадової інструкції Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності служби генерального директора ДП «СЕТАМ», затвердженої наказом ДП «СЕТАМ» від 20.07.2020 № 80;

під час оцінки корупційних ризиків дослідити напрями діяльності, спрямовані на реалізацію основних завдань ДП «СЕТАМ» та впровадити заходи з усунення виявлених корупційних ризиків;

забезпечити дотримання вимог Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства від 06.09.2016
№ 19.

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр