НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Акт планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Національному агентстві України з питань державної служби

ЧиннийЧинний
Герб України

Період проведення перевірки: з 30.04.2021 по 16.06.2021.

Період, за який проводилася перевірка: з 30.04.2018 по 30.04.2021.

Відомості про об’єкт перевірки:

Національне агентство України з питань державної служби, 01601,
м. Київ, вул. Прорізна, 15, електронна пошта – zagal@nads.gov.ua, код ЄДРПОУ 21661556.

Перевірка проводилась комісією Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 28.04.2021 № 23-09/4/21.

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством;
 • підготовка, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому
  законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих)
  із порушенням вимог Закону.

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції в Національному агентстві України з питань державної служби:

 1. ч. 1 ст. 512 Закону, що полягає у непроведенні НАДС та Міжрегіональним управлінням НАДС в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перевірки факту подання 1 суб’єктом декларування, який працював в НАДС та в Міжрегіональному управлінні НАДС в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях Автономній Республіці Крим та м. Севастополі декларації та неповідомленні Національного агентства про випадок такого неподання та неповідомленні Національного агентства про випадок такого неподання;
 2. п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у нестворенні Міжрегіональним управлінням НАДС у Харківській та Сумській областях та Міжрегіональним управлінням НАДС в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 3. ч. 3 ст. 57 Закону, що полягає у незабезпеченні направлення запитів до Міністерства юстиції України щодо перевірки відомостей стосовно
  Вернигор Ю.Ю. в частині наявності в неї корпоративних прав та стосовно Долгополової Л.О. та Щербіни Н.Г. в частині наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

4 ч.ч. 2 та 3 ст. 58 Закону в частині складення довідки про результати спеціальної перевірки стосовно Вернигор Ю.Ю., Долгополової Л.О. та
Щербіни Н.Г. та прийняття рішення про призначення зазначених осіб без одержання вказаних відомостей;

5 п.п. 2 п. 4 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

 

Висновки

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

 1. Національному агентству з питань запобігання корупції внести Голові Національного агентства України з питань державної служби Алюшиній Наталії Олександрівні припис щодо:

– усунення порушення вимог ч. 1 ст. 512 Закону України «Про запобігання корупції» у частині ненаправлення до Національного агентства повідомлення про факт неподання Романкевичем Д.Є. декларації перед звільненням;

– проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами НАДС вимог
ч. 1 ст. 512, ч. 3 ст. 57, ч.ч. 2 та 3 ст. 58 Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів
у встановленому законом порядку.

 1. Національному агентству з питань запобігання корупції внести начальнику Міжрегіонального управління НАДС у Харківській та Сумській областях Моложавому Віктору Івановичу припис щодо:

– усунення порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції» у частині нестворення всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

– проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Міжрегіонального управління НАДС у Харківській та Сумській областях вимог
п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Національному агентству з питань запобігання корупції внести начальнику Міжрегіонального управління НАДС в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Мельнику Володимиру Івановичу припис щодо:

– усунення порушення вимог ч. 1 ст. 512, п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції» у частині направлення до Національного агентства повідомлення про факт неподання Колегоренко К.А. декларації перед звільненням та створення всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

– проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Міжрегіонального управління НАДС в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі вимог ч. 1 ст. 512, п. 4 ч. 2
ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції Національному агентствту України з питань державної служби:

– привести посадову інструкцію головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції у відповідність до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 24.03.2020 № 102/20 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644;

– забезпечити дотримання вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848;

– здійснити додаткові заходи з оцінки корупційних ризиків під час затвердження антикорупційної програми на 2021-2023 роки, врахувати інформацію про можливі корупційні ризики у сферах діяльності НАДС, які містяться у звітах Рахункової палати;

– забезпечити дотримання вимог Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства від 06.09.2016
№ 19;

– забезпечити дотримання вимог Закону України «про запобігання корупції» під час організації та проведення спеціальної перевірки;

– забезпечити територіальним органам НАДС, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери управління НАДС, розробку та затвердження власних локальних актів, які б визначали внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належне реагування на такі повідомлення;

– забезпечити територіальним органам НАДС створення всіх передбачених Законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «про запобігання корупції».

 

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр