НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
i Подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті під час війни не потрібно
Роз’яснення на час війни

Акт позапланової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Чортківській міській раді

ЧиннийЧинний
Герб України

 Період проведення перевірки: з 27.10.2021 по 08.12.2021.

Період, за який проводилася перевірка: з 27.10.2018 по 27.10.2021.

Відомості про об’єкт перевірки:

Чортківська міська рада, 48500, Тернопільська область, м. Чортків,
вул. Тараса Шевченка, 21, електронна пошта – info@chortkivmr.gov.ua, код ЄДРПОУ 24636045.

Перевірку проводила комісія Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 20.10.2021 № 23-09/36-21.

 

Перелік питань, які перевірялися:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому
  законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих)
  із порушенням вимог Закону.

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції у Чортківській міській раді встановлено порушення:

– ч. 1 ст. 512 Закону, що полягає у непроведенні перевірки факту подання/своєчасності подання 4 суб’єктами декларування Міської ради декларацій та не повідомлено Національне агентство про 5 випадків неподання таких декларацій;

– ч. 4 ст. 53, п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021), що полягає у нестворені всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а саме: не створено жодного внутрішнього каналу для отримання повідомлень, а також регулярного каналу у формі онлайн-зв’язку;

– п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у відсутності механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

– п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021), що полягає у відсутності акта, який би визначав внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення;

– п. 6 ч. 2 ст. 533, ч. 1 ст. 535 Закону, що полягає у порушенні права викривача на конфіденційність та розголошення інформації про викривача;

– ч. 1 ст. 512 Закону, що полягає у непроведені перевірки факту подання/своєчасності подання 4 суб’єктами декларування Міської ради декларацій 4 суб’єктами декларування та неповідомленні Національного агентства про 5 випадків неподання таких декларацій;

– ч. 3 ст. 57, абз. 6 ч. 2 та ч. 3 ст. 58 Закону, що полягає у ненаправленні всіх запитів про перевірку відомостей щодо особи до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки, або до їх територіальних органів та складання довідки про результати спеціальної перевірки стосовно Гурина В.М. без одержання всіх відповідей, а також неприпинення повноважень Колісник Л.М. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Міської ради шляхом звільнення з посади;

– абз. 4 ч. 1 ст. 59 Закону, що полягає у ненаданні Національному агентству інформації про в.о. старости Горішньовигнанського старостинського округу Рончковську О.О. для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

 1. Внести Чортківському міському голові Володимиру ШМАТЬКУ припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо:

1) усунення порушення:

– ч. 1 ст. 512 Закону, щодо повідомлення Національне агентство про 5 випадків неподання щорічних декларації 4 суб’єктами декларування;

– п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону щодо забезпечення впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

– ч. 4 ст. 53, п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону (у редакції до 26.06.2021) щодо створення всіх внутрішніх каналів та регулярного каналу у формі онлайн зв’язку;

– абз. 6 ч. 2 ст. 58 Закону щодо припинення повноважень Колісник Л.М. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Міської ради шляхом звільнення з посади;

– абз. 4 ч. 1 ст. 59 Закону щодо надання Національному агентству інформації про в.о. старости Горішньовигнанського старостинського округу
Рончковську О.О. для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

2) проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Чортківської міської ради вимог ч. 1 ст. 512, ч. 4 ст. 53, пп. 1, 3 (у редакції до 26.06.2021) та 4 ч. 2 ст. 531,
п. 6 ч. 2 ст. 533, ч. 1 ст. 535, ч. 3 ст. 57, абз. 6 ч. 2 та ч. 3 ст. 58, абз. 4 ч. 1 ст. 59 Закону, та притягнення винних осіб до відповідальності.

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

 1. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції Чортківській міській раді рекомендується:

1) привести у відповідність до вимог чинного законодавства посадову інструкцію головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції;

2) забезпечити дотримання вимог ч. 1 ст. 512 Закону під час проведення перевірки факту подання/своєчасності подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національне агентство випадки неподання таких декларацій;

3) забезпечити дотримання вимог ч. 1 ст. 59 Закону щодо надання Національному агентству інформації для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр