НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
i Подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті під час війни не потрібно
Роз’яснення на час війни

НАКАЗ від 12.08.2020 № 495/344/20 “Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції”

ЧиннийЧинний
Герб України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

12.08.2020  № 495/344/20

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 848/35131

Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до статей 712 Закону України “Про запобігання корупції”, Закону України “Про електронні довірчі послуги”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для виконання обов’язків, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2016 року № 911рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 жовтня 2016 року № 101 “Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції”, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2016 року за № 1677/29807 (із змінами).

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра фінансів України Марченка С.М., Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Новікова О.Ф. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.

Міністр фінансів України

С. Марченко

Голова Національного
агентства з питань
запобігання корупції

О. Новіков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Національного агентства
з питань запобігання корупції
12 серпня 2020 року № 495/344/20

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 848/35131

ПОРЯДОК
надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) про доходи фізичних осіб, а також автоматизації процесу взаємодії між інформаційно-телекомунікаційною системою “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (далі – Реєстр) Національного агентства з питань запобігання корупції та Державним реєстром відповідно до статті 70 Податкового кодексу України, статей 1112 Закону України “Про запобігання корупції”, Законів України “Про захист персональних даних”“Про інформацію”“Про телекомунікації”“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”“Про електронні довірчі послуги”підпункту 61 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі УкраїниЗаконі України “Про електронні довірчі послуги”.

3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є ДПС та Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).

4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між суб’єктами інформаційних відносин, у тому числі автоматизований, правила складання та подання Національним агентством до ДПС запитів щодо отримання з Державного реєстру інформації про доходи фізичних осіб, а також формування та надання відповідей на такі запити.

5. В інформаційній взаємодії задіяні системи:

ДПС – Державний реєстр;

Національного агентства – Реєстр.

6. Структура та формати запитів і відповідей на запити, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, форма журналів обліку запитів та відповідей на запити, вимоги до використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки визначаються спільно ДПС та Національним агентством з урахуванням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” і оформлюються протоколами обміну інформацією та/або договорами про інформаційну взаємодію, підготовленими відповідно до цього Порядку.

II. Регламент інформаційної взаємодії між ДПС та Національним агентством

1. Інформаційна взаємодія між ДПС та Національним агентством здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації шляхом:

автоматизованого обміну інформацією між Реєстром та Державним реєстром;

подання уповноваженими особами Національного агентства запитів на отримання інформації з Державного реєстру.

2. ДПС та Національне агентство забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів та відповідей на запити.

3. Надання запитів та відповідей на запити здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо електронних довірчих послуг.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Формування запитів

1. Національне агентство формує та подає до ДПС в електронній формі запит про фізичних осіб, крім осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

Запит про фізичних осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, формується та подається до ДПС у паперовій формі.

2. Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. Запит може містити такі дані:

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) фізичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

дату народження фізичної особи;

місце проживання фізичної особи;

період, за який запитується інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи, яка сформувала запит.

Під час автоматизованого обміну інформацією між Реєстром та Державним реєстром у запиті зазначаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної за подання запитів до ДПС особи.

2. Надання відповідей на запити

1. ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Національного агентства протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

2. Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) фізичної особи;

період, за який надається інформація;

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) та назву або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;

суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та звітних періодів (починаючи з 2015 року) та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою; суму нарахованих та сплачених податків з доходів фізичних осіб;

загальну суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та років (починаючи з 1998 року);

дату прийняття на роботу;

дату звільнення з роботи (за наявності);

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності).

3. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

інформація про податкових агентів та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, чи суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, за визначений період в Державному реєстрі відсутня;

у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків, або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в Державному реєстрі не перебуває, або фізична особа за вказаними у запиті прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), датою народження та місцем проживання на обліку не перебуває;

реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта знято з обліку в Державному реєстрі;

незаповнені або некоректно заповнені поля, що обов’язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;

запит містить більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

невірно вказано період, за який запитується інформація;

некоректно заповнено поля про уповноважену особу, яка сформувала запит;

за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу.

3. Обробка запитів та відповідей в електронній формі

1. Після отримання запитів або відповідей суб’єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктом 2 глави 1 та пунктом 2 глави 2 цього розділу, вимогам щодо формату та структури, встановленим у протоколах обміну інформацією та/або договорах про інформаційну взаємодію відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку.

2. Запити або відповіді вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запити або відповіді не пройшли перевірки згідно з пунктом 1 цієї глави або надані повторно.

3. Про виявлені помилки суб’єкти інформаційних відносин протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.

Суб’єкт інформаційних відносин, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов’язаний протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення, подати коректно сформований файл замість раніше поданого.

IV. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.

2. Для захисту інформації під час її передачі відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним агентством виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Національне агентство відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту
забезпечення
координаційно-моніторингової
роботи Міністерства
фінансів України

Ю. Конюшенко

В.о. керівника
Управління
інформаційно-аналітичних
систем та захисту інформації
апарату Національного
агентства з питань
запобігання корупції

Т. Брижатюк
Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр