НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
i Подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті під час війни не потрібно
Роз’яснення на час війни

НАКАЗ від 15.09.2020 № 408/20 “Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми”

ЧиннийЧинний
Герб України
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
НАКАЗ
15.09.2020  № 408/20

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2020 р.
за № 1034/35317

 

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, пункту 2 частини п’ятої статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672 (із змінами).

3. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, пункту 2 частини п’ятої статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672 (із змінами).

3. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Національного
агентства з питань
запобігання корупції
О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок

 

Р. Іллічов

 

 

О. Шубін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
15 вересня 2020 року № 408/20

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2020 р.
за № 1034/35317

ПОРЯДОК
надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (далі – Уповноважений), яка працює на відповідній посаді в юридичній особі, зазначеній у частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – юридична особа), з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників).

2. Згода Національного агентства надається з метою з’ясування обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

3. З метою отримання згоди Національного агентства на звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи або її засновники (учасники) вносять у письмовій формі подання про надання згоди на розірвання трудового договору (далі – подання) до Національного агентства.

Подання складається у довільній формі та має містити інформацію про:

1) прізвище, ім’я та по батькові Уповноваженого, дату його призначення на посаду, засоби зв’язку з Уповноваженим;

2) підставу для розірвання трудового договору з обґрунтуванням причин, що зумовлюють необхідність звільнення Уповноваженого;

3) накладені на Уповноваженого дисциплінарні стягнення за два останніх роки його роботи на посаді;

4) обізнаність керівника юридичної особи або її засновників (учасників) з тим, що Уповноважений повідомляв про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

4. До подання додаються завізований керівником юридичної особи або її засновниками (учасниками) проєкт розпорядчого документа про звільнення Уповноваженого із зазначенням підстав розірвання трудового договору та засвідчені в установленому порядку копії:

1) розпорядчого документа про призначення на посаду Уповноваженого;

2) матеріалів щодо застосування до Уповноваженого заходів дисциплінарного стягнення, у тому числі пояснення Уповноваженого, за попередні два роки до внесення подання (у разі якщо він звільняється за порушення трудової дисципліни);

3) матеріалів службового розслідування (у разі його проведення);

4) документів, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для звільнення Уповноваженого;

5) інших документів, які, на думку керівника юридичної особи або її засновників (учасників), стосуються прийняття рішення про звільнення.

5. У разі якщо підставою для розірвання трудового договору з Уповноваженим є зміни в організації виробництва і праці, до подання також додаються засвідчені в установленому порядку копії:

1) діючої структури і штатного розпису, а також розпорядчого(их) документа(ів) про їх затвердження (за наявності);

2) структури і штатного розпису за попередні два роки до внесення подання, а також розпорядчого(их) документа(ів) про їх затвердження (за наявності);

3) попередження Уповноваженого щодо його можливого звільнення за ініціативою керівника юридичної особи або її засновників (учасників);

4) рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є Уповноважений, про надання згоди (відмову в наданні згоди) на розірвання трудового договору з Уповноваженим (у разі якщо Уповноважений є членом первинної профспілкової організації);

5) документів, якими підтверджується неможливість переведення Уповноваженого на іншу посаду, на яку покладено повноваження з реалізації антикорупційної програми.

6. У разі надходження до Національного агентства подання, яке не містить інформації та обов’язкових додатків, передбачених пунктами 3-5 цього Порядку, Національне агентство залишає подання без розгляду та не пізніше п’яти робочих днів з дня, наступного за днем його надходження, повертає подання разом з доданими до нього матеріалами керівнику юридичної особи або її засновникам (учасникам) із зазначенням зауважень до поданих документів.

7. Уповноважений за власною ініціативою може у письмовій формі надати Національному агентству свою позицію щодо обставин його можливого звільнення, а також додаткові документи.

8. Самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, який розглядає подання, з метою перевірки інформації, яка в ньому міститься, та з’ясування обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону, має право звертатись із запитами про:

надання пояснень, документів чи інформації – до Уповноваженого, керівника відповідної юридичної особи або її засновників (учасників);

надання документів чи інформації – до державних органів.

9. Строк розгляду подання становить десять робочих днів з дня, наступного за днем його отримання Національним агентством.

У разі направлення Національним агентством запиту(ів) відповідно до пункту 8 цього Порядку строк розгляду подання продовжується до п’ятнадцяти робочих днів, про що Національне агентство письмово повідомляє керівника юридичної особи або її засновників (учасників), які внесли подання.

10. У разі встановлення за результатами розгляду подання та доданих до нього матеріалів, що розірвання трудового договору здійснюється за відсутності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону, Національне агентство надає згоду на звільнення Уповноваженого.

Якщо за результатами розгляду подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що розірвання трудового договору здійснюється за наявності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону, Національне агентство надає обґрунтовану відмову в наданні згоди на звільнення Уповноваженого.

11. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного розпорядчого документа.

Керівник Департаменту
запобігання та виявлення
корупції
С. Деркач
Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр