НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
i Подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті під час війни не потрібно
Роз’яснення на час війни

Протокол № 2 Засідання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

м. Київ                                                                                                                       15.07.2020

 

Присутні на засіданні Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції:

 

Члени Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Національному агентстві)  Білецький А.В., Бутко К.Т., Верхняцький П.В., Гречка Ю.С., Каракашян Г.Р., Литвин Р.М., Миткалик С.І., Пентєгов В.А., Сас Ю.М., Фещенко І.С., Хутор Т.М., Чижик Т.В.

Запрошені – уповноважений з реалізації антикорупційної програми НАЕК «Енергоатом» Олег Поліщук; Президент антикорупційної громадської спілки «Совість» Володимир Демиденко; в.о. керівника департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Шульга; Керівник департаменту запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Деркач.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Заслуховування представників Управління проведення повних обов’язкових перевірок НАЗК;
 2. Про затвердження юридичної адреси Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 4. Про розгляд заяви Каракашян Г. про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 5. Про делегування до складу конкурсної комісії Національного агентства з питань запобігання корупції члена Громадської ради при Національному агентстві (на заміну Каракашян Г., яка склала свої повноваження);
 6. Про розгляд звернень, які надійшли на адресу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 7. Різне.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

СЛУХАЛИ:

Бутко К.Т., яка запропонувала затвердити порядок денний засідання з урахуванням наступних змін: представники Управління проведення повних обов’язкових перевірок НАЗК не змогли бути присутніми на засіданні; відкласти питання про делегування до складу конкурсної комісії НАЗК члена Громадської ради (на заміну Каракашян Г.Р.).

ВИСТУПИЛИ:

Присутні зауважень не висловили, запропонували затвердити новий порядок денний.

ГОЛОСУВАЛИ:

12 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»;

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити новий порядок денний засідання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про затвердження юридичної адреси Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 2. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 3. Про розгляд заяви Каракашян Г. про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 4. Про розгляд звернень, які надійшли на адресу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
 5. Різне.

2. Про затвердження юридичної адреси Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

СЛУХАЛИ:

Чижик Т.В., яка запропонувала затвердити юридичну адресу Громадської ради при Національному агентстві: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 11, офіс 3.

ВИСТУПИЛИ:

Присутні на засіданні члени Громадської ради при Національному агентстві зауважень не висловили, запропонували проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

12 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»;

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити юридичну адресу Громадської ради при Національному агентстві: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 11, офіс 3.

3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

СЛУХАЛИ:

Бутко К.Т., яка запропонувала присутнім членам Громадської ради висловитись з приводу проєкту Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

ВИСТУПИЛИ:

Сас Ю.М. запропонував змінити формулювання п.4 ст.9 Регламенту «Член Ради зобов’язаний публічно заявляти про всі факти корупційних дій, які йому стало відомо стосовно інших членів Ради, уникати будь-яких ситуацій, які призводять до конфлікту інтересів чи дискредитації Ради, бути максимально відкритим перед громадськістю та вживати заходів для недопущення будь-яких сумнівів у своїй доброчесності та у відповідності витрат його доходам, жодним чином не використовувати статус члена Ради для особистих цілей” на «Член Ради має право публічно заявляти про всі факти корупційних дій, які йому стало відомо стосовно інших членів Ради, уникати будь-яких ситуацій, які призводять до конфлікту інтересів чи дискредитації Ради, бути максимально відкритим перед громадськістю та вживати заходів для недопущення будь-яких сумнівів у своїй доброчесності та у відповідності витрат його доходам, жодним чином не використовувати статус члена Ради для особистих цілей».

Хутор Т.М., зі свого боку, запропонувала викласти вказаний пункт у наступній редакції: «Член Ради публічно повідомляє про всі факти корупційних дій на черговому засіданні Громадської ради, які йому стало відомо стосовно інших членів Ради, уникає будь-яких ситуацій, які призводять до конфлікту інтересів чи дискредитації Ради, має бути максимально відкритим перед громадськістю та має вживати заходів для недопущення будь-яких сумнівів у своїй доброчесності та у відповідності витрат його доходам, жодним чином не використовувати статус члена Ради для особистих цілей».

Бутко К.Т. запропонувала проголосувати за висунуті пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Про викладення п.4 ст.9 Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції у наступній редакції: «Член Ради має право публічно заявляти про всі факти корупційних дій, які йому стало відомо стосовно інших членів Ради, уникати будь-яких ситуацій, які призводять до конфлікту інтересів чи дискредитації Ради, бути максимально відкритим перед громадськістю та вживати заходів для недопущення будь-яких сумнівів у своїй доброчесності та у відповідності витрат його доходам, жодним чином не використовувати статус члена Ради для особистих цілей».

4 – «за»;

0 – «проти»;

8 – «утримались».

Рішення не прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:

Про викладення п.4 ст.9 Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції у наступній редакції: «Член Ради публічно повідомляє про всі факти корупційних дій на черговому засіданні Громадської ради, які йому стало відомо стосовно інших членів Ради, уникає будь-яких ситуацій, які призводять до конфлікту інтересів чи дискредитації Ради, має бути максимально відкритим перед громадськістю та має вживати заходів для недопущення будь-яких сумнівів у своїй доброчесності та у відповідності витрат його доходам, жодним чином не використовувати статус члена Ради для особистих цілей».

8 – «за»;

2 – «проти»;

2 – «утримались».

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Викласти п.4 ст.9 Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції у наступній редакції: «Член Ради публічно помідовляє про всі факти корупційних дій на черговому засіданні Громадської ради, які йому стало відомо стосовно інших членів Ради, уникає будь-яких ситуацій, які призводять до конфлікту інтересів чи дискредитації Ради, має бути максимально відкритим перед громадськістю та має вживати заходів для недопущення будь-яких сумнівів у своїй доброчесності та у відповідності витрат його доходам, жодним чином не використовувати статус члена Ради для особистих цілей».

ВИСТУПИЛИ:

Хутор Т.М., Білецький А.В., Сас. Ю.М., які виступили із власними пропозиціями до тексту Регламенту. Присутні з ними погодились, запропонували проголосувати за затвердження Регламенту Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:

11 – «за»;

0 – «проти»;

1 – «утримались»;

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Регламент Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

4. Про розгляд заяви Каракашян Г. про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

СЛУХАЛИ:

Бутко К.Т., яка доповіла, що на ім’я Голови Громадської ради надійшла заява від члена Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Каракашян Г.Р. про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Додатково, Бутко К.Т. зазначила, що у зв’язку із затвердженням Регламенту роботи Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції стала можливою онлайн-участь з правом голосу членів Громадської ради, які заявили про власне бажання взяти участь в засіданні: Дробот Д.М. і Іванова О.О. Їх було приєднано за допомогою Facebook Messenger.

ВИСТУПИЛИ:

Каракашян Г.Р. пояснила, що у зв’язку з особистими обставинами вирішила достроково припинити повноваження члена Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Просила підтримати її заяву. Також вона вказала, що не братиме участь у подальшому розгляді питань порядку денного. Присутні зауважень не висловили, запропонували проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

14 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»;

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Достроково припинити повноваження члена Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Каракашян Г.Р. за власним бажанням.

5. Про розгляд звернень, які надійшли на адресу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

СЛУХАЛИ:

Бутко К.Т., яка повідомила, що до Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції звернулись наступні громадяни: уповноважений з реалізації антикорупційної програми НАЕК «Енергоатом» Олег Поліщук; прокурор Чортківської міської прокуратури Роман Манжар, Президент антикорупційної громадської спілки «Совість» Володимир Демиденко, Сергій Мозговий, Ольга Плутцова. З них на засіданні особисто присутні Олег Поліщук та Володимир Демиденко. Бутко К.Т. запропонувала виступити присутнім заявникам, а також представникам Національного агентства з питань запобігання корупції з поясненнями щодо ситуацій.

ВИСТУПИЛИ:

Олег Поліщук, який повідомив, що є уповноваженим з реалізації Антикорупційної програми НАЕК «Енергоатом». До нього, на скриньку довіри, надійшло два повідомлення щодо викриття фактів порушень з боку фінансової служби, президента та віце-президента НАЕК «Енергоатом». Він повідомив, що у зв’язку з цим звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції. У подальшому, керівництвом НАЕК «Енергоатом» його було відсторонено від посади, щодо нього здійснюється тиск на робочому місці. З огляду на це, просить підтримки від Громадської Ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Сергій Деркач, керівник департаменту запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, доповів, що з обставинами вказаної справи ознайомлений. . Підпорядкованим йому департаментом було направлено низку запитів до НАЕК «Енергоатом» для з’ясування обставин, викладених у заяві Поліщука О., відповіді на які очікуються.

Присутні члени Громадської ради взяли до уваги пояснення Поліщука О. і Деркача С., погодились взяти цю справу на контроль.

Бутко К.Т. оголосила заяву, яка надійшла від імені прокурора Чортківської міської прокуратури Романа Манжара. Суть справи полягає в тому, що в 2017 році він здійснив викриття щодо керівника свого підрозділу. За заявою однією з осіб, проти якої Р. Манжар виступав на стороні державного обвинувачення, Національним агентством з питань запобігання корупції проводиться перевірка та збір доказів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з неповідомленням про конфлікт інтересів. Р. Манжар надав офіційний лист від Агентства за підписом в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Шульги із запрошенням для надання пояснень. Бутко К.Т. запропонувала присутньому на засіданні працівнику Агентства О. Шульзі виступити із поясненнями щодо вказаної ситуації.

Шульга О. підтвердив, що Департаментом з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства з питань запобігання корупції дійсно здійснюється перевірка фактів, викладених у зверненні щодо заявника і його було запрошено для надання пояснень щодо його справи. Він також повідомив, що чекають на відповідь від заявника щодо підтвердження його прибуття/неприбуття до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Присутні члени Громадської ради взяли до уваги пояснення Шульги О., погодились взяти цю справу на контроль.

Бутко К.Т. надала слово присутньому Президенту антикорупційної громадської спілки «Совість» Володимиру Демиденку. Він повідомив, що АГС «Совість» здійснила антикорупційну експертизу діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції від початку його діяльності і по сьогоднішній день. Попросив Громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції взяти цей документ до уваги.

Присутні члени Громадської ради зауважень щодо цього не висловили, погодились ознайомитись і взяти до уваги результати антикорупційної експертизи діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, яка була проведена АГС «Совість».

Бутко К.Т. оголосила заяву громадянина Сергія Мозгового, який звернувся з приводу наступного: ним було подано заяву до Національного агентства з питань запобігання корупції з приводу виявленого ним порушення під час декларування, а саме декларування будинку в якості об’єкта незавершеного будівництва. Він отримав відповідь від Агентства у якій вказувалось, що підстави для проведення повної перевірки декларації особи, яка була зазначена в заяві, відсутні. Мозговий С. просить перевірити описану ним ситуацію.

Миткалик С.М. повідомив, що згоден з відповіддю Агентства, оскільки якщо об’єкт незавершеного будівництва не зареєстрований у державному реєстрі речових прав на майно та державному реєстрі права власності на нерухоме майно, то він має декларуватись у відповідному розділі декларації “Обєкти незавершеного будівництва”. З приводу цієї ситуації, варто було звернутись до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для надання пояснень.

Присутні члени Громадської ради зауважень щодо цього не висловили.

Бутко К.Т. оголосила заяву Плутцової Ольги, яка надійшла поштою на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції. У заяві йшлося, що Плутцова О. виявила порушення при декларуванні працівником органів Національної поліції, а саме: недекларування проживання з іншою особою, користуванням її квартирою та авто. У зв’язку з цим, вона звернулась до Національного агентства з питань запобігання корупції. Агентство, зі свого боку, повідомило, що у зв’язку з відсутністю фактичних даних, які б могли бути перевірені щодо виявленої ситуації, підстав для проведення повної перевірки декларації немає. Плутцова О. просить Громадську раду надати оцінку працівникам Національного агентства з питань запобігання корупції щодо розгляду її заяви.

Миткалик С.М. повідомив, що підстав для перевірки Агентством декларації вказаного працівника органів Національної поліції не має, оскільки він не відноситься до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Відтак, перевіркою цієї ситуації має займатись Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Присутні члени Громадської ради зауважень щодо цього не висловили.

7.Різне.

СЛУХАЛИ:

Бутко К.М., яка запропонувала затвердити логотип Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

ВИСТУПИЛИ:

Присутні члени Громадської ради зауважень щодо цього не висловили, запропонували проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

13 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»;

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити логотип Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

 

Голова засідання Громадської ради
при Національному агентстві з питань запобігання корупції                                                                                                            Бутко К.Т.

 

 

Секретар засідання Громадської ради
при Національному
агентстві з питань запобігання корупції                                                                                                  Білецький А.В.

 

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр