НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
410
протоколів
складено
221
обгрунтованих
висновків скасовано
3118
направлено матеріалів
до Нацполіції
28 тис.
проведених
спецперевірок
Своєчасності подання декларацій та спецперевірки

Результати планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Державній службі морського та річкового транспорту України

Герб України

Результати планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в  Державній службі морського та річкового транспорту України (центральний апарат та її територіальні органи)

Період проведення перевірки: з 10.08.2020 по 21.09.2020.

Період, за який проводилася перевірка: з 10.08.2017 по 10.08.2020.

Відомості про об’єкт перевірки:

Державна служба морського та річкового транспорту України, 03110,
м. Київ, вул. Преображенська, 25, електронна пошта – office@marad.gov.ua,
код ЄДРПОУ 41886120.

Перевірку проводила комісія Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 05.08.2020 № 23-07/3/20

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством;
 • підготовка, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону.

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції в Морській адміністрації встановлено:

 1. порушення вимог ч. 2 ст. 49 Закону, що полягає у нездійсненні перевірки факту подання 7 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Морській адміністрації, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та неповідомленні Національного агентства про 7 випадків неподання або несвоєчасного подання таких декларацій.
 2. В порушення ч. 4 ст. 53 та п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону, не створено всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 3. Порушення п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у невідповідності внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду, перевірки та належного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону чинному законодавству.
 4. Недотримання п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону в частині невпровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
 5. Всупереч вимогам ч. 6 ст. 53 та абз. 7 ч. 3 ст. 532 Закону не повідомлено протягом 24 годин спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції та не надано роз’яснення викривачу у триденний термін.
 6. В порушення вимог ч. 2 ст. 539 Закону не визначено окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
 7. В порушення ч. 2 ст. 58 Закону прийняті рішення про призначення
  2 осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, без проведення спеціальної перевірки в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 56 Закону.
 8. Порушення вимог ч. 3 ст. 58 Закону, що полягає у складенні довідок про результати спеціальної перевірки щодо 2 осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, без отримання всієї інформації від державних органів, передбачених ч. 4 ст. 57 Закону;
 9. Порушення вимог ч. 2 ст. 65 Закону при виданні наказу Морської адміністрації від 16.01.2020 № 1-пд, який підлягає скасуванню відповідно до ч. 1 ст. 67 Закону.

 

ВИСНОВКИ:

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

1. Національному агентству внести Голові Державної служби морського та річкового транспорту України Звягінцеву Сергію Борисовичу припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо:

 1. усунення порушення ч. 2 ст. 49 Закону шляхом повідомлення Національного агентства про 7 випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій;
 2. усунення порушення ч.ч. 4, 6 ст. 53 та п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом створення усіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 3. усунення порушення п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом приведення у відповідність внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду, перевірки та належного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону чинному законодавству;
 4. усунення порушення п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 5. усунення порушення ч. 2 ст. 539 Закону шляхом визначення окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів;
 6. усунення порушення ч. 2 ст. 65 Закону шляхом скасування наказу Морської адміністрації від 16.01.2020 № 1-пд відповідно до ч. 1 ст. 67 Закону;
 7. проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Морської адміністрації вимог ч. 2 ст. 49, ч.ч. 4, 6 ст. 53, пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531, ч. 3 ст. 532, ч. 2 ст. 539, ч.ч. 2, 3 ст. 58, ч. 2 ст. 65 Закону.

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів
у встановленому законом порядку.

2. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби морського та річкового транспорту України рекомендувати:

 1. привести у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби морського та річкового транспорту;
 2. забезпечити виконання положень антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту на 2019 – 2020 роки.
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр