НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
12
98
судових справ викривачів
супровід яких здійснює НАЗК
375
антикорупційних
програм перевірено
138
антикорупційних
експертиз проведено
11119
кількість осіб внесених
до реєстру корупціонерів
Запобігання та протидія корупції

Результати планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Херсонській обласній раді

Герб України

Період проведення перевірки: з 10.08.2020 по 21.09.2020.

Період, за який проводилася перевірка: з 10.08.2017 по 10.08.2020.

Відомості про об’єкт перевірки:

Херсонська обласна рада, 73003, м. Херсон, площа Свободи, 1, електронна пошта – oblrada_ks@hotmail.com, код ЄДРПОУ 24121079.

Перевірка проводилась комісією Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до направлення на перевірку від 05.08.2020 № 23-07/4/20.

Перелік питань, які перевірялись:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань;
 • підготовка, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
 • розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захист викривачів;
 • повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборона на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальні перевірки;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону.

За результатами проведеної планової перевірки організації роботи
із запобігання і виявлення корупції виявлено:

 1. Порушення вимог абз. 6 ч. 1 ст. 19 Закону щодо відсутності погодженої Національним агентством антикорупційної програми Херсонської обласної ради на 2018 рік.
 2. Порушення вимог абз. 5 ч. 1 ст. 19 Закону щодо не прийняття Херсонською обласною радою антикорупційної програми на 2019 рік.
 3. Порушення вимог ч. 4 ст. 53 та п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону в частині не створення всіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 4. Порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону в частині відсутності документів, які визначають механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 5. Порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону, що полягає у невідповідності внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду, перевірки та належного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону чинному законодавству.

ВИСНОВКИ:

За результатами проведеної планової перевірки пропонується:

1. Національному агентству внести першому заступнику Голови Херсонської обласної ради Зеленчуку Василю Васильовичу припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо:

– усунення порушення ч. 4 ст. 53 та п. 4 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом створення усіх передбачених законом внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

– усунення порушення п. 3 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом приведення у відповідність внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду, перевірки та належного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону чинному законодавству;

– усунення порушення п. 1 ч. 2 ст. 531 Закону шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– проведення службового розслідування з метою виявлення причин
та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Херсонської обласної ради вимог абз. 5 та 6 ч. 1 ст. 19, ч. 4 ст. 53, пп. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами проведеного службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

2. З метою посилення роботи щодо запобігання та виявлення корупції Херсонській обласній раді рекомендувати:

 • привести у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Херсонської обласної ради;
 • забезпечити направлення до Національного агентства на погодження антикорупційної програми з дотриманням Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08.12.2017 № 1379;
 • забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Херсонської обласної ради на 2020-2022 роки, а також проведення моніторингу ефективності запланованих заходів;
 • привести у відповідність до вимог чинного законодавства Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Херсонської обласної ради.
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр