НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

РІШЕННЯ від 16.11.2018 № 2596 “Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг”

ЧиннийЧинний
Герб України

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

16.11.2018  № 2596

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2018 р.
за № 1397/32849

Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 8-1 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», частини п’ятої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Методологію визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, що додається.

2. Департаменту з питань запобігання політичній корупції подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова

О.А. Мангул

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Фонду державного майна України

В. Трубаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
16 листопада 2018 року № 2596

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2018 р.
за № 1397/32849

МЕТОДОЛОГІЯ
визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг

І. Загальні положення

1. Ця Методологія встановлює процедуру визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, наданого або отриманого на підтримку політичної партії, її зареєстрованої в установленому порядку місцевої організації, пов’язаної особи політичної партії чи її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, висунутих політичною партією або її місцевою організацією).

2. Визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що здійснюється на підтримку політичної партії, за цією Методологією полягає у встановленні його вартості з метою дотримання обмежень, передбачених частинами другою та третьою статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», та відображення у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

3. У цій Методології терміни вживаються у таких значеннях:

звітний період – період, за який подається звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»;

об’єкти внеску – роботи, товари та послуги, надані або отримані на підтримку політичної партії, її зареєстрованої в установленому порядку місцевої організації, пов’язаної особи політичної партії чи її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, висунутих політичною партією або її місцевою організацією).

4. Для цілей цієї Методології терміни «ідентичні товари (роботи, послуги)», «однорідні (подібні) товари (роботи, послуги)», «ринок товарів (робіт, послуг)», «ринкова ціна», «товари» вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, термін «ціна» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про ціни і ціноутворення», термін «пов’язана особа» вживається у значенні, наведеному в рішенні Національного агентства «Про визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори» від 11 серпня 2016 року № 11, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1226/29356.

ІІ. Порядок визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг

1. Розмір (сума) об’єкта внеску визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних товарів (робіт, послуг) на відповідному ринку.

2. Підставою для визначення розміру (суми) об’єкта внеску є отримання безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів, послуг на відповідному ринку політичною партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, пов’язаною особою політичної партії чи її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, висунутих партією або її місцевою організацією) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується первинними та іншими документами.

3. Розмір (сума) об’єкта внеску у формі товарів може визначатися на підставі звіту про оцінку майна, складеного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (у разі надання звіту про оцінку майна політичній партії або у випадку, визначеному пунктом 14 цього розділу).

4. Розмір (сума) об’єкта внеску визначається на підставі інформації про ціну двох та більше ідентичних або подібних товарів (робіт, послуг) шляхом обчислення їх середнього арифметичного значення.

5. Розмір (сума) об’єкта внеску, що визначається згідно з пунктом 1 цього розділу, розраховується станом на дату отримання такого внеску політичною партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, пов’язаною особою політичної партії чи її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, висунутих партією або її місцевою організацією).

6. Дата отримання об’єкта внеску підтверджується відповідними документами (зокрема, первинними документами).

7. Визначення розміру (суми) об’єкта внеску здійснюється керівником політичної партії (її місцевої організації) або уповноваженою особою політичної партії (її місцевої організації) (далі – особа, що визначає його вартість).

8. Інформацією, яка використовується для аналізу, є характеристики ідентичних або подібних товарів (робіт, послуг) за місцем їх розташування, фізичними, функціональними, кількісними та якісними ознаками.

9. Визначення розміру (суми) об’єкта внеску проводиться у такій послідовності:

1) ознайомлення з об’єктом внеску та його ідентифікація;

2) визначення джерел, що містять інформацію про ринкові ціни для ідентичних або подібних товарів (робіт, послуг) та умови на ринку таких товарів (робіт, послуг);

3) збирання із визначених джерел інформації про ринкові ціни, умови на ринку товарів (робіт, послуг) та її оброблення;

4) зіставлення, узгодження отриманої інформації та визначення розміру (суми) об’єкта внеску;

5) складення висновку про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг (далі – Висновок).

10. При визначенні розміру (суми) об’єкта внеску особа, що визначає його вартість, самостійно здійснює пошук інформаційних джерел та їх аналіз.

11. За результатами визначення розміру (суми) об’єкта внеску особа, що визначає його вартість, складає Висновок, який має містити:

опис об’єкта внеску, який дає змогу його ідентифікувати;

дані про особу, яка склала Висновок;

опис та аналіз зібраних і використаних джерел інформації про ціни, в яких містяться характеристики об’єкта внеску, та іншої інформації, необхідної для визначення розміру (суми) об’єкта внеску;

розмір (суму) об’єкта внеску, визначений (у) за цією Методологією;

дату визначення вартості об’єкта внеску та дату складення Висновку.

12. Висновок підписується особою, яка здійснювала визначення розміру (суми) об’єкта внеску.

До Висновку додаються:

документи, що підтверджують повноваження особи, яка визначила розмір (суму) об’єкта внеску;

документи, інша інформація, що були використані при визначенні розміру (суми) об’єкта внеску (в тому числі візуальна фіксація веб-сторінок).

13. Висновок є дійсним безстроково.

14. У разі відсутності даних для визначення розміру (суми) об’єкта внеску у формі товарів шляхом аналізу та зіставлення інформації, наявної на відповідному ринку ідентичних або подібних товарів, вартість товару визначається на підставі звіту про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Керівник Департаменту
з питань запобігання
політичній корупції

Р.В. Ігонін
Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр