НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
i Подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті під час війни не потрібно
Роз’яснення на час війни

РІШЕННЯ від 01.02.2019 № 293 “Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції”

ЧиннийЧинний
Герб України

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

01.02.2019  № 293

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2019 р.
за № 201/33172

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про запобігання корупції», абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073 «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою виявлення проблем у роботі Національного агентства з питань запобігання корупції, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити виконання цього рішення.

3. Управлінню персоналом подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О.А.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О.А. Мангул

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

В. Назаренко

О. Крентовська

Р. Іллічов

Г.В. Осовий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
01 лютого 2019 року № 293

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2019 р.
за № 201/33172

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю (далі – оцінювання) в Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах апарату Національного агентства.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками підрозділів апарату Національного агентства щороку до 20 грудня шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Керівник підрозділу апарату Національного агентства обирає одну з відповідей у кожному запитанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі апарату Національного агентства, відмічаючи її позначкою «+».

За відповідь «так» надається 1 бал, за відповідь «ні» – 3 бали, за іншу відповідь – 2 бали.

3. Оцінювання складається з 10 загальних запитань відповідно до Переліку запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції, який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники підрозділів Національного агентства щороку до 15 січня подають уповноваженій особі, визначеній постійно діючою робочою групою у Національному агентстві, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, що відповідає за проведення оцінювання (далі – відповідальна особа), заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання.

5. Відповідальна особа узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному підрозділу Національного агентства за результатами оцінювання загальну оцінку.

6. Якщо за результатами оцінювання загальна оцінка по Національному агентству становить більше ніж 17 балів, вважається, що у Національному агентстві неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

7. Керівники підрозділів Національного агентства, які подають заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

8. Відповідальна особа щороку:

1) до 15 березня доповідає керівництву Національного агентства про результати оцінювання підрозділів Національного агентства щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) подає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи у Національному агентстві, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Заступник
керівника управління –
керівник відділу
кадрової роботи
Управління персоналом

О.П. Бойко

Додаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Національному агентстві з питань
запобігання корупції
(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК
запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції

1. Чи спрямовані положення проектів законів та інших нормативно-правових актів, розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції, на дотримання прав осіб з інвалідністю?

Так

Ні

2. Чи виконується у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі – Закон)?

Так

Ні

3. Чи виконуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов у призначенні на посаду державної служби або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою суб’єкта призначення?

Так

Ні

Інше

4. Чи вживаються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції заходи щодо запобігання інвалідності (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

Так

Ні

5. Чи створено у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до приміщень Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

Так

Ні

6. Чи виділено біля адміністративної будівлі місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

Так

Ні

Майданчика немає

7. Чи дотримуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

Так

Ні

8. Чи виконуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху, визначені пунктом 17 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?

Так

Ні

9. Чи дотримуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги частини шостої статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» про забезпечення права осіб з інвалідністю щодо залучення до суспільного життя нарівні з іншими працівниками?

Так

Ні

10. Чи дотримуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги частини першої статті 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» щодо можливості виконувати роботу вдома?

Так

Ні

Заступник
керівника управління –
керівник відділу
кадрової роботи
Управління персоналом

О.П. Бойко
Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр