НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
45
судових справ викривачів
супровід яких здійснює НАЗК
461
антикорупційних
програм перевірено
160
антикорупційних
експертиз проведено
12502
кількість осіб внесених
до реєстру корупціонерів
Запобігання та протидія корупції

РІШЕННЯ від 30.09.2016 № 50 “Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції”

ЧиннийЧинний
Герб України

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

30.09.2016  № 50

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 листопада 2016 р.
за № 1453/29583

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з
питань запобігання корупції
№ 70/20 від 24.02.2020}

Відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян”, статті 8пункту 5 частини першої статті 12 Закону України “Про запобігання корупції” Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Порядок), що додається.

2. Департаменту організаційного та кадрового забезпечення разом з Відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту організаційного та кадрового забезпечення забезпечити ведення особистого прийому громадян відповідно до Порядку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

Н. Корчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
30.09.2016 № 50

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 листопада 2016 р.
за № 1453/29583

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).

2. Голова та заступники Голови Національного агентства (далі – керівництво) під час особистого прийому громадян керуються Конституцією України, Законами України “Про звернення громадян”“Про державну службу”, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами.

{Пункт 2 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

3. Особистий прийом громадян керівництвом здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Національного агентства.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

Графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

4. У разі відсутності Голови Національного агентства або заступників Голови у день запланованого проведення особистого прийому відповідно до графіка особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи апарату Національного агентства.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

5. Прийом громадян такими посадовими особами апарату Національного агентства здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.

6. Першочергово проводиться особистий прийом осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, осіб, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

{Пункт 6 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

7. Попередній запис на особистий прийом громадян до керівництва здійснює структурний підрозділ апарату Національного агентства, відповідальний за проведення особистого прийому громадян (далі – відповідальний підрозділ), не пізніше ніж за сім днів до дня прийому.

{Пункт 7 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

8. Під час попереднього запису на особистий прийом працівник відповідального підрозділу складає інформаційну картку заявника (додаток 1), в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного ним питання.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

{Пункт 9 виключено на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

9. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

10. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їх особу та підтверджують їх повноваження.

Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянином питань керівництво може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату Національного агентства.

{Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про звернення громадян”.

11. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного заявника вносяться до інформаційної картки заявника та журналу обліку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (додаток 2).

Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності). Інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вноситься до журналу обліку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

{Пункт 11 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Примірна форма повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” (додаток 3) заповнюється заявником під час особистого прийому громадян.

Особистий прийом громадян проводиться за адресою: м. Київ, б-р Дружби Народів, 28.

{Пункт 12 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

13. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

14. Якщо питання, порушені у зверненні громадянина на особистому прийомі, не належать до компетенції Національного агентства, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня його реєстрації надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

15. Відповідь на звернення, подане громадянином під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.

{Пункт 15 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

16. Письмові та усні звернення, подані на особистому прийомі громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (додаток 4), передаються для реєстрації до структурного підрозділу апарату Національного агентства, до компетенції якого належить здійснення відповідних функцій.

{Пункт 16 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

17. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі громадян, проставляється відмітка “Прийнято на особистому прийомі”.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

18. Облік прийому громадян здійснює відповідальний підрозділ.

Контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому громадян, здійснює структурний підрозділ апарату Національного агентства, до компетенції якого належить виконання таких функцій.

Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), прийняті під час особистого прийому громадян, систематично, але не менше ніж один раз на квартал, узагальнює та аналізує структурний підрозділ апарату Національного агентства, до компетенції якого належить здійснення відповідних функцій, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення конституційних прав і законних інтересів громадян, вивчення громадської думки, удосконалення роботи Національного агентства.

{Пункт 18 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

Керівник Департаменту
організаційного
та кадрового забезпечення

Р.М. Ковальов

Додаток 1
до Порядку особистого
прийому громадян
у Національному агентстві
з питань запобігання корупції
(пункт 8)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}


 

Додаток 2
до Порядку особистого прийому
громадян у Національному агентстві
з питань запобігання корупції
(пункт 11)

ЖУРНАЛ
обліку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

№ з/п

Дата прийому

Власне ім’я, прізвище посадової особи, яка здійснює особистий прийом

Власне ім’я, прізвище громадянина

Стислий зміст порушеного питання

Категорія звернення

Структурний підрозділ, головний виконавець (співвиконавець)

Дата передання звернення

Прийняті рішення з порушених у зверненні питань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{Порядок доповнено новим Додатком 2 згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

Додаток 3
до Порядку особистого
прийому громадян
у Національному агентстві
з питань запобігання корупції
(пункт 12)

ПРИМІРНА ФОРМА
повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”


 

Додаток 4
до Порядку особистого прийому
громадян у Національному агентстві
з питань запобігання корупції
(пункт 16)

УСНЕ ЗВЕРНЕННЯ,
подане на особистому прийомі громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

Дата і час надходження усного звернення

Власне ім’я, прізвище посадової особи, яка прийняла усне звернення

Власне ім’я, прізвище суб’єкта звернення (у разі якщо суб’єкт звернувся від імені та в інтересах юридичної особи, зазначаються найменування юридичної особи та посада суб’єкта звернення)

Місце проживання суб’єкта звернення (місцезнаходження юридичної особи), контактний телефон

Стислий зміст питання, щодо якого звернувся суб’єкт

Структурний підрозділ апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідальний за вирішення порушеного питання

_________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(власне імя, прізвище)

{Порядок доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 70/20 від 24.02.2020}

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр