НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
1

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Розробник проєкту постанови:

Державне  агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Мета проєкту постанови – затвердження  Положення  про  Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Проєкт постанови надіслано відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами антикорупційної експертизи проєкту постанови Національне агентство виявило недостатність правових механізмів забезпечення прозорості діяльності Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (далі – Агентство відновлення) при широких повноваженнях щодо відновлення та розвитку інфраструктури.

 

Опис виявленого корупціогенного фактора

1. Ускладнення реалізації передбачених законодавством заходів із запобігання чи протидії корупції

У проєкті постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади» пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 439, зокрема затвердити Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (далі – проєкт Положення).

20.06.2022 парламент прийняв розроблений Національним агентством з питань запобігання корупції Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки», яким затверджено Антикорупційну стратегію на 2021–2023 роки.

Відповідно до п. 3.5 Антикорупційної стратегії сфера будівництва є сферою з високим рівнем корупційних ризиків.

При цьому у п. 4 проєкту Положення визначено широкі повноваження відомства у сфері будівництва.

Зважаючи на важливість ефективної реалізації заходів і масштаб відбудови, а також високий рівень корупційних ризиків у цій сфері, необхідно визначити дієві інструменти забезпечення прозорості та громадського контролю.

Таким інструментом, зокрема, може бути незалежний постійний допоміжний орган при відомстві.

Згідно з ч. 8 ст. 22 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.

Для забезпечення незалежності, а отже, ефективності такого допоміжного органу рамкові приписи щодо його діяльності мають бути визначені Кабінетом Міністрів України у проєкті Положення. Надалі такі приписи будуть деталізовані у відповідному положенні, затвердженому керівником відомства.

Рекомендації НАЗК:

доповнити проєкт Положення нормами, які б визначали:

1) кількісний склад допоміжного органу;

2) строк повноважень членів допоміжного органу та підстави для дострокового їх припинення;

3) суб’єктів делегування представників:

– голова Агентства відновлення;

– громадські організації;

– міжнародні та іноземні організації, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 3 років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері верховенства права та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції;

4) принцип однакового представництва у допоміжному органі усіх суб’єктів делегування. При цьому за квотою голови Агентства відновлення, за посадою до складу допоміжного органу повинна обов’язково входити уповноважена особа Агентства відновлення з питань запобігання та виявлення корупції;

5) періодичне (наприклад, щопівроку) обрання нового голови допоміжного органу з числа його членів від різних суб’єктів делегування почергово;

6) підготовку допоміжним органом рекомендацій з питань діяльності Агентства відновлення, які є обов’язковими для розгляду керівником відомства;

7) обов’язок дотримання обмежень щодо конфлікту інтересів. Наприклад, обов’язок для членів допоміжного органу у визначений строк письмово інформувати його голову про наявність конфлікту інтересів та неучасть у розгляді окремих питань. Також слід передбачити правові наслідки недотримання таких вимог, зокрема – дострокове припинення повноважень члена Комісії.

 

Висновок:

доопрацювати проєкт постанови з урахуванням наданих рекомендацій.

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                                     Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр