НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробника»

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробника»

ВИСНОВОК
антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробника»

 

Картка проєкту

 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробника»

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Мета проєкту постанови – стимулювання розвитку виробництва техніки галузі машинобудування шляхом запровадження пілотного проєкту до         31 грудня 2021 року зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва

 

Резюме антикорупційної експертизи

Добросовісна конкуренція, недискримінація учасників та запобігання корупційним діям і зловживанням є основоположними принципами здійснення закупівель, визначеними Законом України «Про публічні закупівлі», що покликані забезпечити проведення прозорих та відкритих процедур із дотриманням високих антикорупційних стандартів.

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) у висновку антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» (реєстраційний № 3739 від 14.07.2020) висловило зауваження до запропонованої розробниками моделі локалізації в закупівлях машинобудування, яка містить суттєві корупційні ризики – неціновий критерій та дискримінацію учасників, а також порушує міжнародні зобов’язання України.

Національне агентство наголошує, що проєкт постанови Кабінету Міністрів України в частині механізму реалізації моделі закупівель техніки машинобудування містить корупціогенні фактори, які унеможливлюють прийняття цього проєкту у поточній редакції, зокрема:

  1. Включення до Переліку техніки галузі машинобудування стане головною умовою для участі у процедурах закупівлі техніки, яке за своїм змістом є адміністративною послугою, а тому має бути врегульовано на законодавчому рівні, а отже правовідносини локалізації в закупівлях не можуть бути врегульовані постановою Кабінету Міністрів України.
  2. Проєкт постанови встановлює непрозорий та необґрунтований механізм підтвердження ступеня локалізації Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки), що містить корупціогенні фактори та може бути джерелом корупційного ризику під час прийняття рішення.

 

Таблиця виявлених корупціогенних факторів

№ п/п Корупціогенні фактори
1 Необґрунтоване встановлення положень відсильного характеру щодо врегулювання відносин у сферах з високим рівнем корупційних ризиків за допомогою актів нижчого рівня
2 Нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація прав, обов’язків чи відповідальності фізичних (юридичних) осіб
3 Відсутність переліку видів, форми рішень, що приймаються суб’єктом владних повноважень, а також вичерпного переліку підстав, строків і порядку прийняття рішень
4 Невідповідність змісту акта положенням акта, що має вищу юридичну силу

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Необґрунтоване встановлення положень відсильного характеру щодо врегулювання відносин у сферах з високим рівнем корупційних ризиків за допомогою актів нижчого рівня

У проєкті постанови передбачено затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва техніки галузі машинобудування (далі – проєкт Порядку) та Переліку техніки галузі машинобудування (далі – проєкт Переліку).

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад визначено Законом України «Про публічні закупівлі».

На противагу зазначеному у проєкті постанови передбачено встановлення особливостей здійснення закупівель товарів, що включені до проєкту Переліку, а також запроваджується низка правових термінів, які не передбачені Законом України «Про публічні закупівлі» –  «локалізація виробництва», «суб’єкт господарювання сфери машинобудування» та «техніка галузі машинобудування».

У ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» зазначено, що особливості здійснення процедур закупівлі, визначених законом, встановлюються окремими законами.  Водночас можливість встановлення особливостей здійснення таких процедур закупівель обмежено колом товарів і послуг, визначеним вказаним законом, до якого не входить здійснення закупівель у галузі машинобудування.

Таким чином, особливості здійснення процедур закупівлі у галузі машинобудування можуть бути реалізовані на рівні проєкту постанови лише після прийняття законодавчих актів, що врегулюють дане питання.

Рекомендації НАЗК:

Привести проєкт постанови у відповідність до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», виключивши із тексту проєкту постанови положення, які мають бути визначені на законодавчому рівні.

 

2. Нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація прав, обов’язків чи відповідальності фізичних (юридичних) осіб

Згідно з проєктом Порядку Мінекономіки визначатиме ступінь локалізації  виробництва техніки галузі машинобудування на підставі інформації, наданої суб’єктами господарювання, зокрема:

  • щодо вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей та комплектувальних виробів, що імпортовано в Україну суб’єктом господарювання, на одиницю виготовленої продукції та копій документів, які підтверджують їх митну вартість;
  • щодо вартості імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, що входять до складу будь-якого придбаного в постачальника-резидента товару, та/або витрат на придбання імпортного товару безпосередньо в постачальника-резидента (без урахування податку на додану вартість) та копії довідки постачальника, який є резидентом України, про митну вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів тощо.

Водночас у проєкті Порядку не визначено переліку документів, які має подати суб’єкт для підтвердження зазначеної інформації.

Також слід наголосити, що обсяг інформації для оцінки ступеня локалізації, яку може вимагати Мінекономіки, є невичерпним, оскільки перелік завершується поняттям «тощо». Така правова конструкція надає можливість приймати суб’єктивне управлінське рішення під час оцінки діяльності суб’єкта.

Рекомендації НАЗК:

визначити у проєкті Порядку перелік документів, які має подати суб’єкт господарювання для підтвердження відповідності ступеня локалізації виробництва техніки галузі машинобудування.

 

3. Відсутність переліку видів, форми рішень, що приймаються суб’єктом владних повноважень, а також вичерпного переліку підстав, строків і порядку прийняття рішень

У тексті проєкту постанови відсутні чіткі та зрозумілі змістовні та процедурні вимоги до  оцінки показника локалізації та прийняття рішення Мінекономіки за результатами такої оцінки.

Зазначений недолік проєкту породжує правову невизначеність та наділяє Мінекономіки дискреційними повноваженнями під час прийняття рішення.

На доповнення до викладеного вище у проєкті Порядку передбачено, що документи, які подаються до Мінекономіки суб’єктом господарювання, та інформація, яка міститься в них, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.

Непрозорий механізм прийняття рішень  є корупціогенним фактором, який унеможливлює прийняття проєкту постанови у поточній редакції.

Рекомендації НАЗК:

визначити предмет оцінки показника локалізації виробництва техніки галузі машинобудування; передбачити прозорий та відкритий механізм прийняття рішень Мінекономіки.

 

4. Невідповідність змісту акта положенням акта, що має вищу юридичну силу

Проєкт постанови уповноважує Мінекономіки на ведення Переліку техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва.

Включення до зазначеного Переліку є головною умовою для участі суб’єкта господарювання у торгах із закупівлі техніки.

Запропонована у проєкті постанови необхідність включення до Переліку має ознаки адміністративної послуги.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

У ст. 5 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання;

2) суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Адміністративні послуги визначаються виключно законом.

Відсутність законодавчо визначених вимог до процедури отримання підтвердження відповідності предмета закупівлі ступеню локалізації є джерелом корупційного ризику щодо безпідставних відмов.

Рекомендації НАЗК:

врегулювати правовідносини на законодавчому рівні шляхом визначення назви послуги та процедури її отримання, переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, платності або безоплатності, переліку підстав для відмови у наданні послуги.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій та врахування інших зауважень.

 

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції                        Олександр НОВІКОВ

Версія для друку
Важливі сповіщення 18

Останні новини

25 Листопада 2020
Кримінальні провадження за матеріалами НАЗК щодо недостовірного декларування на понад 30 млн грн закрито завдяки рішенню КСУ Кримінальні провадження за матеріалами НАЗК щодо недостовірного декларування на понад 30 млн грн закрито завдяки рішенню КСУ
24 Листопада 2020
Конфлікт інтересів через родинні зв’язки: як Рішення КСУ сприяє вчиненню посадовцями правопорушень? Конфлікт інтересів через родинні зв’язки: як Рішення КСУ сприяє вчиненню посадовцями правопорушень?
23 Листопада 2020
НАЗК звернулося до ВРП щодо полтавського судді, який вирішив закрити справу, оскільки «Рішенням КСУ скасовано як кримінальну, так і адміністративну відповідальність за вчинення корупційних діянь» НАЗК звернулося до ВРП щодо полтавського судді, який вирішив закрити справу, оскільки «Рішенням КСУ скасовано як кримінальну, так і адміністративну відповідальність за вчинення корупційних діянь»
Календар новин
Календар новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Повернутись
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.