НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
i Подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті під час війни не потрібно
Роз’яснення на час війни

ВИСНОВОК антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надрокористування»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

 

Розробник проєкту постанови: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Мета проєкту постанови – удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері геологічного вивчення та раціонального

використання надр, здійснення належного управління правами держави та забезпечення відповідного контролю

Проєкт постанови надіслано відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи проєкту постанови Національне агентство з питань запобігання корупції ідентифікувало низку корупціогенних факторів, які зумовлюють потребу в його доопрацюванні, зокрема:

1) встановлення непрозорої процедури з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом регулювання Державною службою геології та надр України (далі – Держгеонадра) кількості повторних аукціонів, що проводяться у випадку визнання аукціону таким, що не відбувся;

2) встановлення суб’єктивних підстав для прийняття рішення Держгеонадрами щодо продовження граничних термінів виконання робіт із дослідно-промислової розробки та/або видобування корисних копалин.

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади або особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення.

1.1. Положення п. 36 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (далі – Порядок), пропонується доповнити нормою, згідно з якою кількість повторних аукціонів, що проводяться у випадку визнання аукціону таким, що не відбувся, з підстав позбавлення переможця права на отримання дозволу у випадках, передбачених п. 30 цього Порядку, визначається Держгеонадрами.

Однак нормами ст. 16 Кодексу України про надра встановлено, що Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Зазначений Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 23.09.2020 № 993 та визначено процедуру продажу на аукціоні шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Правові підстави для встановлення Держгеонадрами додаткових вимог до процедур продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні, у тому числі повторному, у чинному законодавстві відсутні.

До того ж запропонованими змінами не встановлюються зміст, форма та порядок вчинення управлінських рішень Держгеонадрами, які пов’язані з визначенням кількості повторних аукціонів.

Таким чином, запропоновані зміни надають дискреційні повноваження Держгеонадрам, збільшують інституційний вплив зазначеного органу та сприяють встановленню непрозорих процедур з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Рекомендації НАЗК:

виключити зміни до п. 36 Порядку.

 

1.2. Змінами до п. 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, передбачено підстави для продовження граничних термінів виконання робіт щодо дослідно-промислової розробки та/або видобування корисних копалин на 24 місяці (у разі розробки родовищ корисних копалин відкритим способом) або на 36 місяців (у разі розробки родовищ корисних копалин підземним або комбінованим способом) від строку, встановленого угодою про умови користування надрами, що укладалась між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем.

До таких підстав пропонується віднести, зокрема, якщо:

– під час оформлення у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, що знаходиться в межах площі спеціального дозволу на користування надрами, виникла затримка з їх отриманням;

– під час проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» виникла затримка з отриманням висновку з оцінки впливу на довкілля.

Запропоновані підстави дозволятимуть суб’єктивно приймати рішення щодо визнання їх вагомими, адже поняття «затримка» не підтверджується доказово, тобто юридичними фактами, які однозначно давали змогу встановити неможливість виконання відповідних процедур.

Запропонований механізм може сприяти штучному продовженню граничних термінів виконання робіт щодо дослідно-промислової розробки та/або видобування корисних копалин, а також створює умови для лобіювання інтересів та отримання неправомірної вигоди.

Рекомендації НАЗК:

визначити документальні підстави для продовження граничних термінів виконання робіт щодо дослідно-промислової розробки та/або видобування корисних копалин.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

  

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                 Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр