НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Ініціатор(и) проєкту акта:
Міністерство економікиУкраїни
Мета проєкту акта – виключення акціонерних товариств «Криворізька теплоцентраль» та «Дніпровська теплоелектроцентраль» зі сфери дії норм, що регулюють відбір керівників та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Проєкт постанови надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до вимог § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проєкт постанови), у якому пропонується виключити із загального конкурсного механізму відбору голів правління та членів наглядових рад державних компаній акціонерні товариства «Криворізька теплоцентраль» (далі – АТ «Криворізька ТЦ») та «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ»), Національне агентство ідентифікувало корупціогенний фактор, що унеможливлює прийняття проєкту у запропонованій редакції.

 

Опис виявленого корупціогенного фактора

  1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

У проєкті постанови пропонується внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (далі – постанова № 777), передбачивши, що Порядок конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затверджений постановою № 777, не застосовується для відбору голів правління АТ «Криворізька ТЦ» та АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Також розробник запропонував механізм відбору членів наглядових рад АТ «Криворізька ТЦ» та АТ «Дніпровська ТЕЦ» вивести з-під дії Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143.

Таким чином, у разі прийняття проєкту постанови у запропонованій редакції, призначення кандидатів на ці посади в органах АТ «Криворізька ТЦ» та АТ «Дніпровська ТЕЦ» здійснюватиметься в обхід загальних конкурсних процедур відбору.

Відповідно до ч. 2 ст. 11-3 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) були розроблені Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності (далі – Керівні принципи), які містять рекомендації органам державного управління щодо забезпечення ефективного, прозорого та відповідального функціонування підприємств державної форми власності. Це узгоджений на міжнародному рівні стандарт для органів державної влади, як виконати функцію держави як власника та уникнути помилок в управлінні та надмірного втручання держави.

Положення глави VII Керівних принципів передбачають, що незалежно від типу процедури, призначення (призначення керівника державного підприємства) повинні базуватися на критеріях професіоналізму та на результатах конкурентного відбору. Особливо для великих державних підприємств, що задіяні у господарській діяльності, належною практикою вважається використання незалежних експертів для управління процедурою відбору.

Указом Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» було закріплено орієнтир держави на відповідність міжнародним стандартам корпоративного управління, затвердженим ОЕСР, шляхом встановлення завдання для Уряду забезпечити їх впровадження (п.п. «б» п. 1 розд. 1).

З огляду на викладене відбір кандидатів на посади керівників та  незалежних членів наглядових рад АТ «Криворізька ТЦ» і АТ «Дніпровська ТЕЦ» має здійснюватися на основі конкурентного відбору.

Крім того, повідомляємо, що Національне агентство провело антикорупційну експертизу низки проєктів актів, у яких було запропоновано внесення змін до постанови № 777 в частині виведення з-під дії загального конкурсного порядку механізму відбору кандидатів на посади голів правління  окремих державних підприємств.

За результатами експертиз Національним агентством було надано рекомендації щодо забезпечення системного підходу до вирішення питання корпоративного управління шляхом запровадження універсальних змін до постанови № 777 щодо виключення з-під дії Порядку механізму відбору голів виконавчих органів (керівників) господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належить державі та на яких утворено наглядову раду відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», а також здійснення відбору кандидатів за конкурсною процедурою на засадах доброчесності, професійності та конкурентності.

Однак запропоновані Національним агентством зміни до постанови            № 777 не були ініційовані.

Враховуючи викладене, Національне агентство переконане, що корпоратизація та управління державними підприємствами має здійснюватися відповідно до визнаних міжнародних практик для забезпечення прозорості процедур та мінімізації корупції, а тому призначення керівників державних підприємств та членів наглядових рад в обхід конкурсних процедур є недопустимим.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенний фактор, що унеможливлює його прийняття у запропонованій редакції.

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                     Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр