НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
1

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

 

Розробник проєкту постанови:

Державне агентство автомобільних доріг України

 

Мета проєкту – спрощення та пришвидшення процедур закупівель, спрямованих на виконання Плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 181-р, та відновлення об’єктів інфраструктури за рахунок залучення коштів експортно-імпортного фінансування, а також усунення проблематики виконання договорів в сфері будівництва та ремонту автомобільних доріг, укладених в 2020-2021 роках, пов’язаної суттєвим подорожчанням основних дорожньо-будівельних матеріалів, у зв’язку зі збройною агресією рф та інфляційними процесами в країні у 2022 році. Проєкт постанови надіслано відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи отриманого проєкту постанови Національне агентство ідентифікувало корупціогенні фактори, які зумовлюють потребу в його доопрацюванні, а саме:

1) встановлення можливості для замовника на власний розсуд обирати контрагентів при здійсненні закупівель високовартісних товарів та послуг;

2) створення правових підстав для придбання замовниками високовартісних товарів і послуг шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1.1. Положенням п. 1 проєкту постанови пропонується внести зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), а саме доповнити пункт 10 абзацом другим такого змісту:

«Закупівлі, передбачені абзацом першим цього пункту, які здійснюються для виконання плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 181-р «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні», можуть здійснюватися замовниками шляхом застосування процедур спрощених закупівель у порядку, визначеному Законом, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених особливостями.»

Абзацом першим п. 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених особливостями.

Таким чином змінами пропонується допустити здійснення закупівель високовартісних товарів і послуг шляхом застосування процедур спрощених закупівель у порядку, визначеному Законом, за умови, що такі закупівлі здійснюються для виконання плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 181-р «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні» (далі – План заходів).

Згідно з положеннями Плану заходів Державне агентство автомобільних доріг України є відповідальним органом за запровадження заходу згідно із законом, визначеному в п. 26, а саме: «Забезпечення належного функціонування дорожнього господарства, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану» з подальшою деталізацією цього завдання. У інших пунктах Укравтодор є органом, що залучаються до здійснення деяких заходів.

Як наслідок, узагальнене формулювання заходу допускає можливість зловживання в частині розширення переліку предметів закупівлі, які будуть закуповуватись за спрощеними процедурами.

До того ж спрощені закупівлі, відповідно до п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922), це придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону. Порядок проведення спрощених закупівель врегульовано ст. 14 Закону № 922, та стосується переважно низьковартісного сегменту закупівель.

Таким чином, застосування спрощених процедур закупівлі щодо високовартісних товарів, робіт і послуг не узгоджується з вимогами Закону № 922.

Також проєкт постанови збільшує корупційні ризики в разі застосування спрощених закупівель, оскільки в порівняні з процедурою проведення відкритих торгів така процедура має суттєві відмінності, зокрема Законом № 922 не визначено окремих вимог, які мають встановлюватись до учасників спрощеної закупівлі. У цьому випадку замовник визначає такі вимоги самостійно із урахуванням особливостей предмету закупівлі, що може сприяти упередженому відбору контрагентів.

З урахуванням зазначеного, запропоновані проєктом постанови ініціативи в частині встановлення права на здійснення закупівель високовартісних товарів, робіт і послуг за спрощеною процедурою закупівель, та в поєднанні з узагальненим формулюванням завдань відповідно до Плану заходів, сприяють створенню умов для неефективного використання коштів, безпідставного ухилення від застосування установленого загального конкурентного порядку здійснення закупівель та в цілому збільшують корупційні ризики, пов’язані з упередженим вибором контрагентів та економічно невигідними умовами контрактів.

Рекомендація НАЗК:

зміни до п. 10 Особливостей виключити.

 

1.2. Згідно з нормами п. 2 проєкту постанови передбачається доповнити п. 13 Особливостей п.п. 14, встановивши, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли здійснюється закупівля залишку робіт чи послуг за договорами, які було розірвано в результаті дії обставин непереборної сили, у того самого учасника.

Проте пропозиція запропонована проєктом постанови в частині придбання замовниками високовартісних товарів і послуг шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару містить корупційні ризики та може стати причиною неефективного використання коштів та встановлення неконкурентного порядку відбору контрагентів.

Так, Закон № 922 визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Для прикладу, ст. 40 Закону № 922 передбачає застосування замовником переговорної процедури закупівлі як виняток у разі якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю, зокрема у разі розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.

Також придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у п.п. 1 та 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 922, здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, у разі якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із розірванням договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.

Натомість у випадку, запропонованому проєктом постанови, ані нагальність потреби, ані допустимий відсоток перевищення суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний, не врегульовуються. Таким чином запропоноване регулювання може стати наслідком корупційних зловживань.

Рекомендація НАЗК:

зміни до п.п. 14 п. 13 Особливостей виключити.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                                     Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр