НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
1

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і від 17 травня 2022 р. № 616»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Розробник проєкту постанови:

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)

Мета проєкту – визначення механізму використання коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки засобів масової інформації, що надійшли у національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки на поточний рахунок МКІП, відкритий в Національному банку Проєкт постанови надіслано відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи проєкту постанови Національне агентство ідентифікувало корупціогенні фактори, які зумовлюють потребу в його доопрацюванні, а саме:

1) організація роботи комісії з питань розподілу коштів у непрозорий спосіб з порушенням принципу відкритості проведення засідань;

2) встановлення надмірної та невиправданої дискреції в роботі комісії з розподілу коштів за результатом визначення механізмів перегляду рішень МКІП про цільовий збір коштів на конкретні об’єкти та/або проєкти, або переліки об’єктів та/або проєктів відповідно до напрямів фінансування;

3) використання рішень комісії з розподілу коштів як підстави для перерахунку МКІП коштів з рахунка МКІП на рахунки одержувачів суперечить правовим засадам діяльності консультативно-дорадчих органів, які регламентовано Законом України «Про центральні органи виконавчої влади».

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1.1.  Проєктом постанови передбачається внести зміни у додаток до Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України «United24», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 472, і Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки засобів масової інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2022 № 616 (далі – проєкт Порядку).

В абз. 1 п. 7 проєкту Порядку передбачається встановити, що для розгляду звернень, які надійшли до МКІП відповідно до п. 6 цього Порядку, та розподілу коштів за напрямами, зазначеними у п. 4 цього Порядку, МКІП утворює комісію з питань розподілу коштів (далі – комісія), до складу якої залучаються представники МКІП.

Згідно з положеннями абз. 3 п. 7 проєкту Порядку до роботи комісії на громадських засадах залучаються представники неурядових організацій, громадських організацій у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, інформаційній сфері та за видами діяльності, що належать до креативних індустрій, незалежні експерти (за згодою), які за рішенням комісії запрошуються на її засідання для надання фахових висновків з питань, що розглядаються на засіданні комісії, та не беруть участь у голосуванні.

Проте способу, у який планується залучати до засідання зацікавлені сторони, проєкт Порядку не містить.

Зазначене створює надмірну дискрецію МКІП, адже дає змогу на власний розсуд формувати умови для забезпечення розподілу коштів за «потрібними» напрямами фінансування та без залучення громадськості.

Рекомендація НАЗК:

до абз. 5 п. 7 проєкту Порядку додати положення такого змісту:

«Інформація про дату, час, місце та порядок денний засідання комісії оприлюднюється за один тиждень до проведення засідання на офіційному вебсайті МКІП».

 

1.2. Відповідно до положень абз. 5 п. 7 проєкту Порядку формою роботи комісії є засідання, регламент проведення яких схвалюється на першому засіданні всіма присутніми на ньому членами комісії шляхом відкритого голосування. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.

Проте у проєкті Порядку не  встановлено формату проведення засідання, що дає змогу проводити його у закритий спосіб.

Як наслідок, відсутність уточненого формату проведення засідань сприяє встановленню непрозорого порядку прийняття рішень зазначеним органом, а також може стати підставою для ведення діяльності комісії з порушенням загальноприйнятих принципів відкритості та прозорості діяльності уповноважених органів.

Рекомендація НАЗК:

абз. 5 п. 7 проєкту Порядку викласти у такій редакції:

«Формою роботи комісії є відкрите засідання, що проводиться, зокрема, дистанційно в режимі аудіо- чи відеоконференції».

 

1.3. Згідно з положеннями п. 8 проєкту Порядку у разі прийняття МКІП рішення про цільовий збір коштів на конкретні об’єкти та/або проекти, або переліки об’єктів та/або проектів відповідно до напрямів, МКІП ініціює проведення засідання комісії, на яке запрошується донор або його представник.

Комісія розглядає офіційне повідомлення на предмет його актуальності, доцільності та запобігання подвійному фінансуванню.

Зазначене встановлює невиправдану дискрецію в роботі відповідної комісії, адже дає змогу навіть після прийняття рішення МКІП про цільовий збір коштів переглядати його на предмет актуальності та доцільності за відсутності деталізованих критеріїв такого предмета розгляду.

Додатково відповідно до норм п. 9 проєкту Порядку кошти розподіляються комісією за напрямами, визначеними у п. 4 цього Порядку, в межах наявних коштів на рахунку МКІП, з урахуванням пріоритетності напрямів та нагальності виконання зазначених у зверненнях завдань.

Однак проєкт Порядку не містить чітких критеріїв, якими має керуватися комісія під час прийняття відповідних рішень.

Як наслідок, комісія наділяється невластивими консультативно-дорадчим органам функціями щодо прийняття рішення як щодо перегляду рішень міністерства, так і в частині врегулювання розподілу коштів.

Так, ст. 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» дозволяє створювати при міністерствах колегії, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства. Повноваження цих органів обмежені підготовкою рекомендацій щодо виконання завдань міністерства. Створення у межах міністерств органів, наділених владними управлінськими функціями, цим Законом не передбачено.

Таким чином, визначені у проєкті Порядку повноваження комісії не узгоджуються з правовою природою та функціональними обов’язками консультативно-дорадчих органів.

Рекомендація НАЗК:

привести норми пп. 8 та 9 проєкту Порядку у відповідність до ст. 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

встановити, що підставою для розподілу коштів за напрямами використання коштів є відповідне рішення Кабінету Міністрів України або МКІП на підставі підготовлених комісією рекомендацій щодо розподілу коштів з поточного рахунка МКІП, відкритого в Національному банку, на рахунки одержувачів коштів.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                                        Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр