НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Перевірка конфлікту інтересів
Показники Національного агентства з 01.01.2020 р.
1192
роз'яснень
надано
61
приписів
внесено
551
протоколів
складено
18
всього публічних викликів
щодо надання пояснень
Детальний моніторинг діяльності

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183 і від 3 березня 2020 р. № 166»

Герб України

Картка проєкту

Розробник проєкту постанови: Міністерство соціальної політики України Мета проєкту постанови – врегулювання питання щодо підтримки у 2021 році діяльності УТОГ та УТОС у зв’язку із встановленням перехідного періоду до
2022 року та необхідністю збереження посад працівників, які є надавачами послуг для осіб з інвалідністю по зору та слуху, в умовах карантинних обмежень
Проєкт постанови надіслано відповідно до §372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи проєкту постанови Національне агентство ідентифікувало у його положеннях корупціогенні фактори щодо встановлення необґрунтованих преференцій окремим громадським об’єднанням осіб з інвалідністю при отриманні фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, а також запровадження непрозорого механізму розподілу коштів, який суперечить бюджетному законодавству.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

  1. Необґрунтоване встановлення пільг, переваг або інших привілеїв для юридичних та фізичних осіб

Починаючи з 2002 року, у законах України про Державний бюджет України на кожен рік видатки на підтримку Українського товариства глухих (УТОГ) та Українського товариства сліпих (УТОС) були виокремлені окремим рядком із загального обсягу видатків на підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських[1].

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» підхід до виокремленого фінансування УТОГ та УТОС було припинено, а кошти спрямовано на бюджетну програму «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю».

Для  визначення механізму використання коштів за згаданою бюджетною програмою було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі – постанова № 166). Згідно з вимогами цієї постанови фінансування підтримки громадських об’єднань може здійснюватися лише за результатами проведення конкурсу.

[1] До прикладу, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» загальний обсяг фінансування підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю становив 89,3 млн грн, а обсяг видатків на підтримку Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГ та УТОС, а також Союзу організацій осіб з інвалідністю – 76,0 млн гривень.

Цей конкурсний механізм врегульовано Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (далі – постанова № 1049).

Проте у травні 2020 року до положень постанови № 166 було внесено зміни та визначено, що у 2020 році кошти у сумі 47,86 млн грн за відповідною бюджетною програмою спрямовуються місцевим (обласним) осередкам (відокремленим підрозділам), підприємствам і організаціям невиробничої сфери УТОГ та УТОС відповідно до  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариством глухих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018  № 183 (далі – Порядок № 183).

При цьому згідно з п. 2 Порядку № 183 для цілей надання фінансової підтримки УТОГу та УТОСу у 2020 – 2021 роках не застосовується загальний конкурсний порядок, затверджений постановою № 1049.

Наразі розробник проєкту акта пропонує аналогічні зміни до постанови       № 166 щодо розподілу коштів на користь УТОГу та УТОСу на поточний бюджетний рік.

Ці зміни порушують принцип справедливості і неупередженості побудови бюджетної системи України, який закріплений у п. 9 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України.

Так, розробник пропонує у п. 2 постанови № 166 встановити, що у 2021 році бюджетні кошти у сумі 47,86 млн грн за відповідною бюджетною програмою спрямовуються місцевим (обласним) осередкам (відокремленим підрозділам), підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу[2].

Конкурсний порядок добору організацій для надання фінансової підтримки при цьому не застосовується.

Також у проєкті постанови пропонується доповнити постанову
№ 166 новим пунктом, згідно з яким УТОГу та УТОСу лише рекомендується брати участь у конкурсах із визначення програм (проектів, заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка держави, а також «вживати вичерпних заходів щодо посилення інституційної спроможності та інституційного розвитку товариств».

Зі змісту зазначеного вбачається, що організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу необґрунтовано встановлюються виключні преференції, які надають їм право отримувати бюджетні кошти без застосування конкурсної процедури, що поширюється на інші громадські організації та об’єднання.

[2] Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на бюджетну програму 200702 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» було виділено 91,426 млн грн, з яких 47,86 млн грн  (більше 52%) пропонується спрямувати виключно підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу.

Запропоноване проєктом постанови регулювання порушує вимоги ст. 12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» в частині забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю, а також суперечить засадам справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами, визначеним у п. 9 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України.

Крім того, запропоновані зміни до підзаконного нормативно-правового акта фактично порушують логіку законодавця щодо єдиного розподілу коштів за бюджетною програмою, визначеною у Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Відповідно до ст. 36 Конституції України усі об’єднання громадян рівні перед законом. Встановлення пільг та переваг для окремо взятих об’єднань, зокрема осіб з інвалідністю, є корупціогенним фактором, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень у разі прийняття проєкту постанови.

Крім того, у висновку Рахункової палати від 13.10.2015 № 6-4 та звіті Державної аудиторської служби України від 27.11.2017 № 04-22/17 були надані рекомендації щодо удосконалення механізмів фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету у зв’язку з їх неефективним використанням.

Рекомендації НАЗК:

з метою уникнення корупційних ризиків під час практичної реалізації проєкту постанови необхідно усунути положення, які ставлять громадські об’єднання осіб з інвалідністю у нерівні умови щодо отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

 

  1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

У п. 2 Порядку № 183 встановлено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Відповідальним за виконання бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів.

Згідно з абз. 2 п.п. 9 п. 5 Порядку № 183 розподіл бюджетних коштів проводиться Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій робочої групи, утвореної Фондом соціального захисту інвалідів (далі – Фонд), за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів.

Разом з тим змінами до п. 6 Порядку № 183 пропонується встановити, що розподіл бюджетних коштів між підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу затверджує Фонд за пропозиціями цих товариств.

Відповідно до п.п. 3 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів, серед іншого:

отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет);

приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.

Згідно з п.п. 2, 15 п. 6 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129, Фонд розробляє, формує та подає Мінсоцполітики обґрунтовані пропозиції стосовно визначення потреби щодо надання фінансової допомоги, забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю відповідно до законодавства, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства.

З огляду на вказане зміни до п. 6 Порядку № 183 в частині наділення Фонду повноваженням щодо затвердження розподілу бюджетних коштів між підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу не узгоджуються з нормами Бюджетного кодексу України, оскільки наділяють дискреційними повноваженнями Фонд як неприбуткову бюджетну установу та дають змогу на власний розсуд спрямовувати бюджетні кошти за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» окремим громадським організаціям.

 

Рекомендації НАЗК:

виключити зміни до п. 6 Порядку № 183, які наділяють Фонд повноваженнями щодо затвердження розподілу бюджетних коштів між підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу.

 

Висновок:

 

положення проєкту постанови містять корупціогенні фактори та потребують доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                    Олександр НОВІКОВ

 

 

 

 

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.