НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
397
подано
партіями звітів
693.17
млн.грн. перераховано
партіям
446
затверджено висновків
щодо перевірок
628
протоколів
складено
Перевірка політичних партій

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Розробник проєкту постанови: Міністерство економіки України Мета проєкту постанови – розроблено з метою  удосконалення  нормативної  бази  у сфері трудових відносин суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також задля посилення  відповідальності суб’єктів управління об’єктами  державної власності та керівників підприємств  державного  сектору економіки  за  дотримання  умов  контракту шляхом запровадження можливості звільнення керівника у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, відсутності або несвоєчасного проведення аудиту, вчинення корупційного правопорушення тощо Проєкт постанови надіслано відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про  внесення  змін  до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597» Національне агентство ідентифікувало, що запропонована розробником редакція Типової форми контракту з керівником державного підприємства не передбачає обов’язків керівника щодо забезпечення розробки та вжиття заходів, необхідних для запобігання корупції у діяльності юридичної особи, які передбачені антикорупційним законодавством.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

 Ускладнення реалізації передбачених законодавством заходів із запобігання чи протидії корупції

Як вбачається з пояснювальної записки до проєкту постанови, його розробка зумовлена необхідністю приведення Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 02.08.1995 № 597, у відповідність до чинного законодавства.

Оновлена Типова форма контракту з керівником державного унітарного підприємства (далі – Типова форма контракту), передбачена проєктом постанови, встановлює обсяг обов’язків керівника щодо здійснення оперативного (поточного) управління господарською діяльністю підприємства, організації його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання планів, інших завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом тощо (пп. 6 – 7).

 

 

 

Водночас у запропонованому в п. 7 Типової форми контракту переліку обов’язків керівника не передбачено обов’язків, які мають покладатися на керівника для забезпечення запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

Враховуючи специфіку діяльності державних унітарних підприємств, які створюються державою в особі її компетентних органів та здійснюють розпорядження майном держави, характерним для їх діяльності  є високий рівень корупційних ризиків, зокрема ймовірності зловживань під час здійснення закупівель та укладення договорів, розпорядження майном, створення штучної заборгованості перед підконтрольними приватними компаніями тощо.

При цьому слід враховувати, що у Законі України «Про запобігання корупції» встановлено, що:

юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи (ч. 2 ст. 61);

керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи (ч. 2 ст. 61).

Крім того, відповідно до ст. 62 вказаного Закону до обов’язків керівників в обов’язковому порядку належить затвердження антикорупційних програм1, що є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

У ч. 4 зазначеної статті Закону встановлено, що положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.

На противагу зазначеному вище обсяг обов’язків керівника державного унітарного підприємства, передбачений у проєкті Типової форми контракту, не враховує вимог антикорупційного законодавства, що унеможливлює забезпечення дотримання принципу відповідального лідерства у впровадженні антикорупційних політик на підприємстві відповідно до міжнародних стандартів.

З метою забезпечення єдності реалізації державної політики з питань запобігання і протидії корупції у діяльності державних унітарних підприємств проєкт необхідно доповнити обов’язками керівника державного унітарного підприємства згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».

 

 

 

Рекомендації НАЗК:

у проєкті Типової форми контракту п. 7 доповнити обов’язками керівника державного унітарного підприємства:

«забезпечувати регулярну, але не рідше ніж 1 раз на 2 роки оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства;

забезпечувати розробку та вжиття передбачених законодавством та антикорупційною програмою підприємства2 заходів для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи;».

 

Висновок:

з метою забезпечення розробки та вжиття заходів, необхідних для запобігання корупції у діяльності юридичної особи, проєкт Типової форми контракту потребує доопрацювання з урахуванням наведеної рекомендації.  

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                            Олександр НОВІКОВ

1 1) Для державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн грн;

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн гривень.

2 Застосовується до керівників державних унітарних підприємств, які підпадають під вимоги  ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр