НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
397
подано
партіями звітів
693.17
млн.грн. перераховано
партіям
446
затверджено висновків
щодо перевірок
560
протоколів
складено
Перевірка політичних партій

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 974»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Розробник проєкту постанови:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Мета проєкту постанови – визначення засад саморегулювання у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Проєкт постанови надіслано відповідно до
§ 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи Національне агентство ідентифікувало у проєкті постанови корупціогенний фактор, який полягає у відсутності чіткого та прозорого порядку анулювання статусу саморегулівної організації, що створює надмірну дискрецію у повноваженнях відповідального органу влади та зумовлює необхідність доопрацювання проєкту.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

У чинній редакції Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 05.06.2013 № 398 (далі – Порядок)
, встановлено, що статус саморегулівної організації інженерів-землевпорядників анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі невиконання нею повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, визначених ст. 63 Закону України «Про землеустрій».

Перелік, визначений у ст. 63 цього Закону, охоплює повноваження щодо:

визначення правил підприємницької та професійної діяльності;

контроль за виконанням положень нормативно-правових актів;

норм і правил у сфері землеустрою;

забезпеченням належної якості документації із землеустрою, яка складається сертифікованими інженерами-землевпорядниками – її членами;

участі у професійній підготовці та сертифікації інженерів-землевпорядників;

участі у складі Кваліфікаційної комісії тощо.

Аналогічне регулювання щодо підстав для анулювання статусу саморегулівної організації пропонується застосувати й до саморегулівних організацій у сфері  топографо-геодезичної і картографічної діяльності шляхом внесення змін до п. 8 указаного Порядку.

Так, підставою для анулювання відповідного статуту згідно з проєктом постанови є невиконання саморегулівною організацією у сфері  топографо-геодезичної і картографічної діяльності повноважень щодо громадського регулювання, передбачених ст. 53 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

При цьому у проєкті Порядку відсутні положення щодо:

порядку ініціювання процедури анулювання статусу саморегулівної організації;

джерел отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, інформації про невиконання саморегулівною організацією повноважень щодо громадського регулювання;

верифікації отриманої інформації (повідомлення заінтересованих суб’єктів, моніторинг діяльності, контрольні заходи тощо).

Також, деякі повноваження, визначені ст. 63 Закону України «Про землеустрій» та ст. 53 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», є занадто широкими та декларативними, що на практиці не дозволить уповноваженому органу встановити чіткі критерії невиконання цих повноважень. Зокрема, це стосується таких повноважень як:

участь у розробленні нормативно-правових актів з проведення землеустрою та  з питань  топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння розвитку конкуренції у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності тощо.

Враховуючи викладене, це питання потребує детального врегулювання шляхом доопрацювання проєкту для усунення правової невизначеності, яка наділяє уповноважений орган широкими дискреційними повноваженнями та може стати джерелом корупційних зловживань, призвести до порушень прав та законних інтересів саморегулівних організацій.

Рекомендації НАЗК:

з метою усунення корупційних ризиків у проєкті Порядку необхідно встановити прозорий механізм прийняття уповноваженим органом рішення про анулювання статусу саморегулівної організації, зокрема:

визначити джерела отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, інформації про невиконання саморегулівною організацією повноважень щодо громадського регулювання (повідомлення заінтересованих суб’єктів, моніторинг діяльності, контрольні заходи тощо);

встановити процедуру прийняття рішення про анулювання статусу саморегулівної організації;

уповноважених осіб на прийняття такого рішення;

строки розгляду даних про невиконання саморегулівною організацією повноважень щодо громадського регулювання;

форми реалізації управлінських рішень та строки їх виконання;

правові наслідки для саморегулівної організації, що настануть після анулювання статусу саморегулівної організації;

можливість отримання статусу саморегулівної організації повторно тощо.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій.

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                          Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр