НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Своєчасності подання декларацій та спецперевірки
Показники Національного агентства з 01.01.2020 р.
198
протоколів
складено
221
обгрунтованих
висновків скасовано
3118
направлено матеріалів
до Нацполіції
20 тис.
проведених
спецперевірок
Детальний моніторинг діяльності

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації»

Герб України

Картка проєкту

 

Розробник проєкту постанови:

Міністерство освіти і науки України

Мета проєкту постанови – створення правових умов для стимулювання здобувачів освіти дотримуватись академічної доброчесності, а також механізмів притягнення особи до академічної відповідальності після недоброчесного здобуття вищої освіти шляхом позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації, якщо вони були здобуті недоброчесно Проєкт постанови надіслано відповідно до §372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

 

За результатами антикорупційної експертизи Національне агентство виявило у положеннях проєкту постанови корупціогенні фактори, які обумовлюють потребу у його доопрацюванні:

1) невизначеність критеріїв вибору МОН уповноваженого закладу освіти, який розглядатиме питання про скасування ступеня вищої освіти в умовах, коли заклад вищої освіти, який присудив відповідний ступінь, припинено, а правонаступник відсутній;

2) наділення закладів вищої освіти дискреційними повноваженнями довільно визначати порядок виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності;

3) відсутність вимог до експертного висновку, який складається за результатами перевірки інформації щодо можливих порушень академічної доброчесності.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

 

  1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади або особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1) Відповідно до п. 7 проєкту у випадках, коли заклад вищої освіти, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, припинено, а правонаступник відсутній, заклад вищої освіти, який розглядатиме питання, пов’язані зі скасуванням ступеня, визначатиметься Міністерством освіти і науки (далі – МОН).

Разом з тим у проєкті критеріїв для визначення МОН закладу вищої освіти, який розглядатиме питання про скасування ступеня, не встановлено.

Наділення МОН широкими дискреційними повноваженнями довільно визначати такий уповноважений заклад вищої освіти призведе до значних корупційних ризиків непрозорого та упередженого визначення такого закладу.

 

 

 

Рекомендації НАЗК:

передбачити в п. 7 проєкту вичерпний перелік критеріїв для визначення закладу вищої освіти, уповноваженого розглядати питання щодо скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти.

 

2) Відповідно до п. 9 проєкту виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності має здійснюватися закладом вищої освіти в порядку, затвердженому вченою радою такого закладу.

Разом з тим у проєкті не визначено основних вимог до процедури проведення перевірки з метою виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, а наведено лише перелік складових,  які мають бути відображені у відповідному порядку.

При цьому серед перелічених у проєкті структурних елементів, які обов’язково має містити зазначений порядок, відсутні, зокрема, підстави для проведення перевірки, уповноважені суб’єкти та строки її проведення, а також підстави та порядок оскарження результатів такої перевірки.

Положення проєкту встановлюють надмірну дискрецію для вчених рад закладів вищої освіти у визначенні порядку виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності.

Це сприятиме встановленню кожним із таких закладів різних критеріїв для оцінки зазначених порушень, а також може призвести до суто формальної оцінки виявлених при проведенні вказаної перевірки фактів, корупційних зловживань працівників закладу вищої освіти та порушення прав заінтересованих осіб.

Рекомендації НАЗК:

доопрацювати редакцію п. 9 проєкту, визначивши вичерпний перелік вимог до порядку виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема підстави для проведення, уповноважених суб’єктів, строки, підстави та порядок оскарження результатів перевірки.

 

3) У п. 14 не визначено вичерпних вимог, яким має відповідати експертний висновок за результатами перевірки інформації щодо можливих порушень академічної доброчесності.

Запропонована редакція проєкту передбачає, що в експертному висновку «може відображатися» інформація про наявність або відсутність виявлених фактів порушень академічної доброчесності, їх характеристика, значущість порушень тощо.

Таким чином, встановлення вимог до змісту експертного висновку згідно з проєктом належить до повноважень закладів вищої освіти, які здійснюватимуть перевірку.

Реалізація вказаного положення проєкту може призвести до прийняття необґрунтованих висновків та порушення прав осіб, щодо яких вона здійснюватиметься, у зв’язку з безпідставним притягненням їх до академічної відповідальності.

Рекомендації НАЗК:

визначити основні вимоги, яким має відповідати експертний висновок.

 

 

  1. Необґрунтоване встановлення пільг, переваг або інших привілеїв для юридичних та фізичних осіб

 

В абз. 2 п. 19 проєкту визначено порядок перезарахування обсягу кредитів ЄКТС, отриманих за освітньою програмою, у разі добровільної відмови від ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації.

Так, на відміну від обсягу перерахунку кредитів ЄКТС для осіб, щодо яких скасовано рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння кваліфікації (не більше 50%), положення проєкту передбачають можливість повного перерахунку кредитів для особи, яка добровільно відмовилася від ступеня вищої освіти та присвоєння кваліфікації (до 100% за винятком кредитів, пов’язаних з академічною недоброчесністю).

Встановлення більш сприятливих вимог до перезарахування кредитів ЄКТС, отриманих за освітньою програмою, для осіб, які добровільно відмовляються від ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації, порівняно з особами, стосовно яких вказане рішення скасовано, може зумовити формування негативної практики уникнення відповідальності за порушення академічної доброчесності особами, щодо яких проводиться відповідна перевірка.

 

Рекомендації НАЗК:

передбачити у проєкті допустимість добровільної відмови особи від ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації лише у разі, якщо перевірка з метою виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності стосовно такої особи не розпочиналась.

 

Висновок:

 

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій.

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                        Олександр НОВІКОВ

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.