НАЗК
UA 01103 Київ бульвар Миколи Міхновського, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення, формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)»

Герб України

Картка проєкту

Ініціатор(и) проєкту: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України Мета проєкту – затвердження Урядом Порядку створення, формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) Проєкт надіслано Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи проєкту (далі – проєкт постанови, проєкт Порядку) Національне агентство встановило, що передбачена проєктом Порядку процедура внесення уповноваженим органом інформації про суб’єктів господарювання до Реєстру має ознаки адміністративної послуги в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги», а також ідентифікувало у положеннях проєкту Порядку наявність корупціогенного фактору:

відсутність законодавчо визначених вимог до процедури включення відомостей про суб’єктів господарювання до Реєстру, а також вичерпних умов та підстав для прийняття такого рішення.

 

Таблиця виявлених корупціогенних факторів

№ з/п Корупціогенні фактори
1 Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

  

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1) Проєктом Порядку пропонується врегулювати порядок подання даних до Реєстру суб’єктами господарської діяльності та їх перевірки (п. 16), визначити процедуру включення суб’єктів господарювання до Реєстру або про відмову у їх включенні (п. 19), а також підстави для відмови у включенні суб’єктів господарської діяльності до Реєстру (п. 20).

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про оборонні закупівлі» учасниками закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями є суб’єкти господарювання, внесені до Реєстру за номенклатурою, що планує закупити державний замовник. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 цього Закону наявність учасника відбору в Реєстрі є додатковим кваліфікаційним критерієм, який може встановити державний замовник.

Таким чином передбачена проєктом Порядку процедура внесення уповноваженим органом інформації про суб’єктів господарювання до Реєстру має ознаки адміністративної послуги в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги». Відповідно до ст. 1 цього Закону адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Відповідно до абз. 1 п. 16 проєкту Порядку суб’єкти господарської діяльності для включення їх до відкритого сегменту Реєстру подають уповноваженому органу за встановленою ним електронною формою низку передбачених у цьому пункті відомостей та документів. Разом з тим вказана пропозиція не враховує вимог ч. 1 ст. 5 Закону України «Про адміністративні послуги» стосовно необхідності врегулювання суспільних відносин щодо надання таких послуг виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, а саме:

– переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

– платності або безоплатності надання адміністративної послуги;

– граничного строку надання адміністративної послуги;

– переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Відсутність законодавчо визначених вимог до процедури включення відомостей про суб’єктів господарювання до Реєстру, а також вичерпних умов та підстав для прийняття такого рішення створює ризик корупційних зловживань та безпідставних відмов.

Така невизначеність зумовлює виникнення ризику довільного тлумачення положень проєкту постанови та упередженості під час прийняття рішень, що, як наслідок, може призвести до вчинення корупційних правопорушень відповідальними особами уповноваженого органу.

Рекомендації НАЗК:

привести положення проєкту постанови у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом визначення найменування адміністративної послуги та підстав для її одержання, суб’єкта надання та його повноважень, переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, її платності або безоплатності, граничного строку надання адміністративної послуги, переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

2) Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про адміністративні послуги» платність або безоплатність надання адміністративної послуги визначається виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг. Крім того, відповідно до ч. 8 ст. 11 цього Закону внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг і є їх складовою, здійснюється безкоштовно. Натомість у проєкті не врегульовано питання платності чи безоплатності надання інформації користувачам з Реєстру, що може збільшити ризик необґрунтованого стягнення коштів за доступ до Реєстру, а у разі формування платного доступу для користувачів – ризик нецільового використання таких коштів.

Рекомендації НАЗК:

визначити положення щодо безоплатності надання користувачам Реєстру інформації відповідно до чинного законодавства України.

2. Інші зауваження до проєкту

Одним із принципів функціонування Реєстру у п. 4 проєкту Порядку вказано забезпечення прозорості відомостей щодо учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів). Разом з тим у положеннях проєкту Порядку не врегульовано порядку доступу до відомостей відкритого сегмента Реєстру.

Рекомендації НАЗК:

врегулювати процедуру доступу до відкритого сегмента Реєстру.

 

Висновок:

проєкт містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій.

 

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції                                         Олександр НОВІКОВ

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр